Message sent! We will contact you soon.

Våre løsninger

Realistisk: Alle våre simuleringer er satt i realistiske scenarioer og sørger for at treningen er relevant for oppgavene de ansatte måter på i arbeidshverdagen.

Engasjerende: Attensi sine simuleringer engasjerer brukere ved hjelp av gamification og interaktive løsninger.

Målbare resultater: Reell atferdsendring og KPI-er blir direkte påvirket av Attensi sine simuleringer.

94% «Jeg likte at opplæringen føltes som et spill, med stjerner, ledertavle og poeng»

98% «Det var lett å navigere i løsningen»

97% «Jeg synes opplæringen var lett å navigere, på en god og lærerik måte»

Vi ser at mesteparten av treningen skjer på kveldstid.

80 % av treningsaktiviteten gjennomføres på frivillig basis i fritiden til de ansatte.

 

Motta vårt nyhetsbrev