Våre kjerneprinsipper

REALISTISK \ Realismen i Attensi’s simuleringer, både miljøene og mekanismen, sørger for at de er relevante for atferden på arbeidsplassen

ENGASJERENDE \ Attensi’s simuleringer engasjerer brukerne ved hjelp av spillbaserte og interaktive løsninger

VIRKNINGSFULL \ Reell atferd og KPI-er blir direkte påvirket av Attensi’s simuleringer

«Vi ser tydelig at butikkene som bruker simuleringene har en økning i deres like-for-like salgsvekst og kundetilfredshet.»
Ole Fjeldheim, CEO i SPAR og Joker

Resultater fra en brukertilfredshetundersøkelse

Kilde: Trykk her

  • 94%

    «Jeg likte at opplæringen føltes som et spill, med stjerner og poeng»

  • 98%

    «Det var lett å navigere i løsningen»

  • 97%

    «Jeg synes opplæringen var organisert på en god og lærerik måte»

Vi ser at mesteparten av treningen skjer på kveldstid. 80 % av treningsaktiviteten gjennomføres på frivillig basis i fritiden til de ansatte.

Mengde trening pr. time (fra kl. 6 til kl. 6)