Bedriftsopplæring

Med 94% av ansatte som ønsker å jobbe for et selskap som konsekvent investerer i deres utvikling, er bedriftsopplæring viktigere enn noen gang.

Hvorfor er bedriftsopplæring er viktig for store organisasjoner?

Jo større organisasjonen din er, jo viktigere er bedriftsopplæring. For å oppnå selskapets overordnede mål er det viktig at bedriftsopplæringen din samsvarer med bedriftens mål, samtidig som den er effektiv.

Bedriftsopplæring bidrar til bedre bedriftskultur og sikrer at ansatte er motiverte.

Hvorfor er Attensi den beste leverandøren å velge for din bedriftsopplæring?

Spillbasert opplæring oppmuntrer til gjentakelse, som igjen forbedrer opplæringen.

Våre løsninger kan skaleres for internasjonale organisasjoner på tvers av markeder, språk og enheter.

Enkel integrering med ditt eksisterende læringsstyringssystem (LMS).

De ulike typene bedriftsopplæring

Bedriftsopplæring kommer i mange former, men alle har samme intensjon; å utvikle dine ansatte til fordel for dem selv og for bedriften.

Nedenfor er de vanligste formene for bedriftsopplæring.

Onboarding er opplæring av nyansatte. Det hjelper nye medarbeidere å komme seg raskt inn i hva de trenger å kunne og vite enten før eller rett etter de har startet i jobben.

Det hjelper de å raskt komme i gang og føle seg trygge og komfortable i sin nye jobb.

Les mer

Ledertrening forbereder ansatte påta seg lederroller, enten nå eller i fremtiden.

Det er et flott incentiv for ansatte, som utvikler ferdigheter og kompetanse, gir mer ansvar og samtidig som de kan føle seg trygge på at det harde arbeidet deres blir belønnet.

Les mer

Salgstrening gir ansatte informasjonen og selvtilliten de trenger for å lykkes. Du kan sørge for at teamet ditt er godt kjent med produktene deres, vet hvordan de skal tilnærme seg salget, og har øvd på selve salgsprosessen.

Les mer

Opplæring i kundeservice hjelper ansatte å tilegne seg ferdighetene og kompetansen som trengs for å yte best mulig service.

Ettersom over 65% av kunder forventer mer av kundeservice enn de gjorde for 3-5 år siden, har ikke bedriften din råd til å overse denne typen opplæring.

Les mer

Mangfoldstrening utfordrer ansattes fordommer, både bevisste og ubevisste. Målet er å oppnå en bedre forståelse for kolleger med ulik kulturell bakgrunn og tro.

Mangfoldstrening er helt avgjørende for å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte.

Les mer

Ineffektiv opplæring i compliance kan få alvorlige følger både for ansatte og selskapet som helhet, derfor er det ofte pålagt å fullføre.

Compliance trening er nøkkelen til å sikre sikkerhet både for personalet og selskapet.

Les mer

Myke ferdigheter er like viktige som harde (eller tekniske) ferdigheter for å oppnå suksess. Eksempler på myke ferdigheter inkluderer: Aktiv lytting, tidsforvalting og konflikthåndtering.

Myke ferdigheter hjelper ansatte å kommunisere effektivt med hverandre, som igjen bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Les mer

Opplæring i etikk hjelper ansatte å forstå hvilken type atferd som er passende og hvilken som ikke er det, samt hvordan de tar ansvar for egne handlinger.

Les mer

I løpet av de siste tiårene har det vært en enorm endring i bransjer verden over, mot digital adopsjon, en endring som ble akselerert av pandemien. Opplæring i transformasjon og endring hjelper ansatte tilegne seg ny kompetanse, tilpasse seg det nye digitale landskapet, og sørger for at organisasjonen holder tritt med bransjeutviklingen.

Fordelene med bedriftstrening

Det er mange fordeler med et effektiv bedriftsopplæringsprogram.

Bedrifter med et formalisert opplæring øker lønnsomheten per ansatt med 218%.

Med tilpasningsdyktig og konsekvent opplæring er dine ansatte godt rustet til å få jobben gjort.

Ansatte ønsker å jobbe for en bedrift som investerer i deres utvikling og fremtid. Det er ikke overaskende at god bedriftsopplæring fører til mer fornøyde ansatte og reduserer ansatte som slutter.

Faktisk sier hele 69% av ansatte at de er mer tilbøyelige til å bli i jobben sin i 3 år hvis de har en høykvalitets onboardingsperiode.

Opplæring i compliance reduserer risikoen for manglende overholdelse av lover og regler. Les mer om hvordan Attensi bidrar til å bekjempe hvitvasking av penger med en anti-hvitvaskings opplæringsapp.

Kontinuerlig opplæring og utvikling av ansatte hjelper organisasjonens konkurranseevne, ved å alltid være et steg foran. Det er essensielt å være konkurransedyktig for å overleve i hvilken som helst bransje.

Bedriftstrening som fokuserer på myke ferdigheter, mangfold og inkludering og etikkopplæring kan hjelpe med å skape et godt arbeidsmiljø der ansatte:

 • Respekterer hverandre
 • Oppnår gode løsninger på konflikter
 • Samarbeider godt for å nå bedriftens overordnede mål.

Transformasjon handler om fremskritt, men det kan være vanskelig, spesielt for store internasjonale organisasjoner som gjennomgår store transformasjoner. Bedriftsopplæring kan tilby konsistensen som trengs for å sikre at ingen avdelinger blir hengende etter eller nedprioritert.

Opplæring i kundeservice hjelper ansatte utmerke seg, som igjen betyr at kundeservicen din bare kan bli bedre.

Denne dominoeffekten kan føre til vekst for selskapet, spesielt ettersom at 90% av kunder deler opplevelsene sine med andre, hvor en positivt kundeopplevelse i gjennomsnitt resulterer i 11 henvisninger.

Hvordan kan gamification og simuleringer forbedre bedriftstreningen din?

Vi er klar over at den mest effektive måten å lære på er gjennom praktisk erfaring. Likevel har mange selskaper vanskeligheter med denne metoden på grunn av de kostbare konsekvensene som kan oppstå under læringsprosessen.

Det er åpenbart at ansatte ønsker mer ut av sin opplæring, og tradisjonelle læringsmetoder klarer i økende grad ikke å forberede ansatte til de utfordringene de faktisk vil stå overfor i jobben.

Simuleringsbasert bedriftstrening gir dine ansatte muligheten til å erfare realistiske scenarioer og gjennomføre opplæringen i trygge omgivelser.

Gamification i bedriftstrening er en måte å engasjere ansatte på ved å benytte de beste elementene fra spill og gaming. I tillegg har vitenskapen bevist at gjentakelse er avgjørende for kunnskapsbevaring. Dette er her gamification kommer inn i bildet og har vist seg svært effektivt da det motiverer ansatte til å gjenta opplæringen og dermed styrke kunnskapsbevaringen.

Våre løsninger har bidratt til å tette kunnskapsgapet for selskaper over hele verden med en suksessrate på over 90%. Vår opplæring kombinerer psykologi med banebrytende teknologi som virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og tredimensjonal læring (3D), noe som resulterer i engasjerende og interaktive læringsopplevelser.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Ofte stilte spørsmål

Bedriftsopplæring er noe som tilbys av selskaper for å heve kompetanse og redusere risiko når det kommer til compliance. Målet er å gi ansatte ferdighetene og kompetansen som kreves for å lykkes i sine roller.

Gamification engasjerer ansatte og motiverer dem til å repetere opplæring til de har behersket den nye ferdigheten/kunnskapen

 • Identifisere hva ansatte trenger fra opplæringen
 • Levere opplæring på tvers av en internasjonal organisasjon, på flere språk
 • Holde ansatte engasjerte
 • Måling av hvor effektiv opplæringen er
 • Å sikre at opplæringen er kostnadseffektiv

Det er flere måter du kan forsikre deg om at en opplæringsleverandør dekker dine behov:

 • Referanser og erfaring: Attensi har jobbet med verdenskjente bedrifter og har kunder innenfor et bredt spekter av bransjen.
 • Tjenester og kapasitet: Vi er alltid åpne om tjenestene vi tilbyr og nøyaktig hvordan de kan forbedre opplæringen din.
 • Skreddersydde løsninger: Attensi har jobbet med store internasjonale organisasjoner, hver med sine egne spesifikke behov.