Hvorfor du trenger opplæring i mangfold, likestilling og inkludering

En økning på 20% i kreativitet. 19% høyere inntekt fra innovasjon. Ifølge World Economic Forum sin rapport om Mangfold, likestilling og inkludering 4.0, er dette hva din organisasjon kan oppleve med bedre mangfold, likestilling og innovasjon.

I denne guiden vil du få en bedre forståelse av:

Hva opplæring i likestilling, mangfold og inkludering er

Hva opplæring i likestilling, mangfold og inkludering bør oppnå

Hvorfor organisasjonen din trenger det

Forskjellige typer av opplæring i likestilling, mangfold og inkludering du kan implementere

Hvordan du kan måle effekten av din opplæring i likestilling, mangfold og inkludering

Hva er mangfold, likestilling og inkluderingsopplæring?

Også kalt «mangfoldstrening», er opplæring i mangfold, likestilling og inkludering en type opplæring som har som formål å forbedre vår forståelse av hverandre, adressere eventuelle fordommer (bevisste eller ubevisste) og sikre at alle blir behandlet med respekt på arbeidsplassen.

Noen av faktorene som vanligvis dekkes i mangfoldstrening inkluderer:

Bakgrunn (for eksempel økonomisk eller geografisk), kultur, alder, rase, kjønn og kjønnsidentitet, seksualitet, fysiske eller intellektuelle funksjonsnedsettelser, ubevisste fordommer, fordelsbasert ansettelse.

 

Få mest mulig ut av mangfoldstreningen din

Effektiv opplæring i mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen vil hjelpe ansatte å gjenkjenne eventuelle fordommer de har, og viktigst av alt, hvordan de kan endre atferd.

En av de viktigste delene ved en høykvalitets mangfoldstrening er å øke bevissthet rundt forskjeller og lære hvordan man omfavner disse forskjellene.

Det ultimate målet er at de ansatte samarbeider på en samarbeidsorientert, inkluderende og respektfull måte.

Hvis det gjøres på riktig måte, kan mangfoldstrening påvirke alle deler av organisasjonskulturen din. For eksempel kan mer inkluderende stillingsannonser forhåpentligvis oppmuntre til mer mangfoldige søkere, som igjen fører til en mer variert arbeidsstyrke og forbedres representasjon.

En rapport fra McKinsey1 viser at organisasjoner med en jevn kjønnsbalanse kan ha en 25% høyere sannsynlighet for å prestere bedre enn konkurrentene som ikke har samme mangfold.

Hvorfor trenger vi mangfoldstrening i organisasjonene våre?

Hvis de samme personene med de samme erfaringene prøver å drive en organisasjon fremover, kan det stoppe innovasjonen. Med en mangfoldig arbeidsstyrke kommer mangfoldig tenkning og utfordring av status quo.

Som en del av mangfoldstreningen din bør du vurdere å inkludere avsnitt om effektivt samarbeid og aktiv lytting. Hvordan kan du dra nytte av ulike erfaringer for å skape meningsfulle løsninger?

«Jeg føler ikke at jeg passer inn.» «Jeg føler meg ikke hjemme her.»

Dette er noen av de vanligste grunnene til at ansatte slutter i jobben. Det kan skyldes at ansatte ikke føler seg komfortable med å fortelle om ulikheter på arbeidsplassen, ikke føler at de passer inn, eller blir satt pris på.

 • Nesten 50% av LHBT+ ansatte er ikke åpne om identitet sin på jobb²
 • Så mange som 75% av ansatte³ føler at de må «skjule» noe annerledes ved seg selv
 • Noe forskning antyder at 25% av ansatte⁴ med en funksjonsnedsettelse ikke har fortalt om det til arbeidsgiver eller HR-avdelingen

Som mennesker trenger vi en følelse av tilhørighet. Det er en av våre mest grunnleggende behov. Ved å bruke mangfoldstrening kan du skape et miljø av aksept og fellesskap. Du kan gå glipp av svært kompetente personer hvis du ikke gjør det.

McKinsey har gjennomført flere rapporter om forholdet mellom mangfold og lønnsomhet. Rapportene deres indikerer at organisasjoner med en mangfoldig arbeidsstyrke har 35% større sannsynlighet⁵ for å oppnå en over gjennomsnittlig fortjenestemargin.

I ett eksempel studerte Harvard Business School⁶ et sterkt mannsdominert felt – venturekapital. Firmaer som ansatte 10% flere kvinner i ledende stillinger økte også inntektene sine med 10%.

Manglende bevissthet og deltakelse i mangfoldighets-, likestilling- og inkluderingsopplæring kan ha en skadelig effekt på organisasjonens omdømme. Og noen organisasjoner mislykkes fullstendig.

Overfladiske «en-dags»-opplæringer i mangfoldstrening er ikke tilstrekkelig – ikke hvis du ønsker å gjøre en reell kulturell endring. Med god mangfoldstrening kan du betydelig bedre trivsel (og organisasjonens omdømme) ved å forplikte deg til en kontinuerlig strategi for mangfold, likestilling og inkludering, inkludert løpende opplæring.

Styrk mangfoldstreningen din

Hvis du ønsker å være innovativ, trenger du nyskapende og engasjerende opplæring. Her er noen måter du kan ta opplæringen din i likestilling, mangfold og inkludering til et helt nytt nivå:

Spillbaserte simuleringer

Simuleringstrening kombinerer spill og gaming med menneskelig psykologi for å skape realistiske og engasjerende scenarier.

Teamene dine får mulighet til å spille gjennom autentiske scenarier, perfekte for mangfold, likestilling og inkluderingstrening. I mangfold, likestilling og inkluderingstrening kan dette inkludere ulike scenarier med ulike avatarer slik at teamene kan lære mer om ulike bakgrunner, kultur, kjønnsidentitet m.m.

Mikrolæring

Mikrolæring beskrives som innhold som tar 10 minutter (vanligvis mellom 3-5 minutter) eller mindre å fullføre. Superraskt. Superenkelt.

Bruk mikrolæring som din mulighet til å lage raskt og kortfattet innhold for din mangfoldstrening, for eksempel quizer eller minispill.

Designet for å bli spilt flere ganger, bidrar repetisjonen i Attensi-opplæring til kunnskapsbevaring. Si ha det til kjedelige Power Pointer, og hei til mikrolæring.

Mobil læring

Se fullføringsraten stige ved å tilby opplæring på mobil.

Slutt med dyre kostander for leie av lokaler. Stopp med unødvendig sløsing av ressurser. Det er på tide å få tilgang til opplæringen din på mobilen.

M-læring gir teamet ditt fleksibilitet til å fullføre opplæringen når og hvor det passer dem.

Ulike typer av opplæring i likestilling, mangfold og inkludering

Dette er et bra sted å begynne for team som ønsker å forstå forskjellene mellom mangfold, likestilling og inkludering, og hvordan de passer sammen.

For eksempel kan du starte med å definere hvert element og deretter gi kontekst ved å diskutere hvordan det passer inn i organisasjonen på daglig basis.

Det er essensielt for enhver organisasjon som ønsket en omfattende mangfoldstrening å forstå forskjellen mellom mangfold og inkludering.

En organisasjon kan være mangfoldig (ansatte med ulike etnisiteter, kjønn eller personer med nedsatt funksjonsevne), men ikke være inkluderende.

For at en organisasjon skal være inkluderende overfor sin mangfoldige arbeidsstyrke, må teamene forstå mulige tilrettelegginger og ha støtte og prosedyrer på plass.

Vi har alle ubevisste fordommer, enten vi vil eller ikke, og det kan påvirke evnen din til å gjøre organisasjonen din mer mangfoldig og inkluderende.

Du kan bruke opplæring om ubevisste fordommer for å hjelpe teamene dine med å forstå:

 • Hva ubevisste fordommer er
 • Hvordan dette kan skje på arbeidsplassen
 • Måter å avlære disse fordommene på

Ved å inkludere en modul om bevisst inkludering kan være en god mulighet for å hjelpe ansatte å forstå nøyaktig hvilke handlinger du tar for å gjøre arbeidsplassen din mer inkluderende.

Her kan du dra nytte av personlig tilpasset opplæringsmateriell. Jo mer spesifikk du gjør mangfoldstreningen din, desto mer sannsynlig er det at de ansatte vil være åpne for dette.

Du kan inkludere forventninger, standarder eller milepæler du forventer fra alle ansatte.

Kultur- og identitetsforståelse er gode eksempler på områder der mangfoldstrening er en prosess, og ikke bare et enkelt program. Ettersom kulturer og identiteter stadig endres, vil du ønske å finne opplæring som kan oppdateres og tilpasses enkelt for å følge med på endringene.

Tilgjengelighet handler om mer enn bare fysisk tilgang til arbeidsplassen. Det handler også om alle programvarer du bruker. Bruk tilgjengelighetsopplæringen for å sikre at alle forstår programvaren, slik at ingen blir utelatt.

Et flott eksempel på tilgjengelighet i praksis er introduksjonen av tegnspråktolkeren8 i Microsoft Teams.

Hvis du skal gjennomføre opplæring om dette, kan du be alle lære funksjonaliteten slik at den som setter opp et møte, kan sikre at møtet er inkluderende for deltakere som er døve eller hørselshemmede.

Mikroaggresjon er ‘indirekte, subtile eller utilsiktede diskriminerende handlinger mot medlemmer av en marginalisert gruppe’.

Det er viktig at medlemmene av teamet ditt kan gjenkjenne slike situasjoner og handle deretter.

Her kan du velge å ta i bruk simuleringstrening,  slik at de ansatte kan bli komfortable med organisasjonens prosedyrer dersom en hendelse oppstår.

I en modell utviklet av Deloitte, identifiserer de seks signaturtrekkene til en inkluderende leder:

 • Bevissthet
 • Nysgjerrighet
 • Kulturell intelligens
 • Mot
 • Forpliktelse
 • Samarbeid

Tenk på å bruke dette som grunnlag for din opplæring i inkluderende ledelse.

Informer teamene om hvilke organisatoriske prosedyrer de kan følge hvis de ser noen bli behandlet urettferdig eller upassende.

Igjen kan du velge en form for simuleringstrening slik at folkene dine kan lære å identifisere upassende oppførsel, vurdere hvordan de kan gripe inn og forstå hvordan de skal opptre fremover.

Hvis du ønsker å bygge en mangfoldig arbeidsstyrke, må rekruttering og opplæring gjøres riktig.

Fordi når du rekrutterer mangfoldig og inkluderende, vil organisasjonen se fordelene; mer inntekt, høyere trivsel og bedre medarbeider bevaring.

Vurder å inkludere:

 • Hvordan skrive en inkluderende stillingsannonse (å lære å identifisere ubevisste fordommer og preferanseansettelser vil hjelpe deg her)
 • Inkluderende intervjuforberedelser
 • Positiv diskriminering kontra positiv handling

Mål effekten av din opplæring i likestilling, mangfold og inkludering

Her er tre måter du kan begynne å evaluere effekten av din likestilling, mangfold og inkluderingsopplæring og begynne å utforme mer effektiv opplæring på arbeidsplassen.

Insurance people in the office

Andelen mangfold i ledelsen

Se deg rundt og vurder om du har mangfoldig representasjon i ledelsen, C-Suite og styret. Hva er blandingen av kjønn, kulturell identitet og livserfaring?

Fra dette punktet kan du tenke på hvilke typer personer som virkelig vil tilføre verdi og mangfoldig tenking til organisasjonen din (Mangfoldstrening bør aldri være en krysse-av-trening).

en dame og en mann spiller medarbeider opplæring på en datamaskin sammen

Medarbeider bevaring

Har du en høy andel av ansatte som slutter? Hvis du merker at du mister folk raskt, er det på tide å spørre hvorfor?

Tilbyr du like muligheter for læring, utvikling og fremgang? Føler folk at deres livserfaringer blir støttet i organisasjonen din?

Er arbeidsplassen tilgjengelig for de med fysiske og intellektuelle funksjonsnedsettelser? Og har du tilstrekkelig støtte på plass?

Attensi PORTAL illustration

Tilbakemeldinger fra ansatte

Opplæring i mangfold og likestilling bør alltid ha medarbeiderne i sentrum. Det gir mening å spørre dem hvordan de har opplevd opplæringen.

Tilbakemeldinger fra ansatte er uvurderlig når det gjelder å skape opplæring som er relevant, nyttig og betydningsfull.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Kilder

 1. Why diversity matters, mckinsey.com
 2. A Workplace Divided, Understanding the Climate for LGBTQ Workers Nationwide assets2.hrc.org/files/assets/resources/AWorkplaceDivided-2018.pdf
 3. Uncovering talent, dca.org.au/sites/default/files/06_uncoveringtalentpaper.pdf
 4. The workers keeping their disabilities secret, bbc.com/worklife/article/20211101-the-workers-keeping-their-disabilities-secret

 5. Diversity wins: How inclusion matters, mckinsey.com
 6. The Other Diversity Dividend, hbr.org

 7. Why Diversity Programs Fail, hbr.org

 8. Introducing Sign Language View for Teams Meetings, techcommunity.microsoft.com