Attensi: Din opplæringspartner

Benytt deg av alle fordelene spillbasert opplæring har å by på, fra onboarding til kompetanseheving for opplæring av ansatte.

Lær og utvikle ansatte med Attensi

Ansatt trening

 • Forbredende opplæring før onboarding
 • Onboardig
 • Opplæring på arbeidsplassen
 • Opplæring for suksessfull omskolering

Spesialiserte opplæringsprogram

 • Tekniske ferdigheter
 • Mellommennskelige ferdigheter
 • Mangfoldstrening
 • Sikkerhet og compliance

Programvarebasert leveringsmetode

 • Spillbasert opplæring
 • Mobilbasert opplæring
 • Selvstyrt e-læring
 • Rollespill
 • Simuleringer, VR og AR

Hvorfor er det viktig å prioritere opplæring av ansatte?

Tilpasset og skreddersydd opplæring bidrar ofte til høyere jobbtilfredshet. Og det er det vi alle ønsker, ikke sant?

Gi støtte til de ansatte mens de mestrer nye ferdigheter og øker selvtilliten sin underveis med spillbasert trening.

Når de ansatte har den nødvendige kompetansen og kunnskapen, drar du nytte av erfaringsdeling internt i organisasjonen. Hvem er det vel bedre å lære av enn dine egne kolleger?

Reduser opplæringskonstandene og skap en samarbeidsorientert arbeidsplass.

Standardisert opplæring passer ikke for alle.

Hvis du virkelig ønsker at de ansatte skal benytte seg av opplæringen, er du nødt til å møte dem på halvveien og tilby opplæring som er relevant for deres roller, på plattformer de kjenner.

Hvorfor velge Attensi som leverandør?

Attensi BEHAVIOUR computer

Realistisk, spillbasert opplæring

Det er bare så mye man kan lære fra teori og lærebøker. Til slutt må man bare kaste seg ut i det. Med vår spillbaserte og realistiske simuleringstrening, vil de ansatte kunne lære på en praktisk og underholdende måte, uten risiko for å gjøre feil.

Internasjonal spillbasert opplæring

Vår ansatt trening er tilgjengelig i over 150 land og på mer enn 50 forskjellige språk. Vi er en ledende aktør innen spillbasert opplæring og  samarbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner, samt leverer opplæring på tvers av landegrenser.

Attensi- ORTAL illustration ipad

Sømløs integrasjon

Vi har vi gjort det enkelt å integrere Attensi med eksisterende LMS. Du kan kombinere ditt eksisterende LMS med Attensi for å skape en ny, mer morderne, sofistikert og brukervennlig plattform.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?