Alt du trenger å vite om opplæring i ansattkommunikasjon

Det spiller ingen rolle hvilken bransje du er i, de ansatte trenger å være høyt kvalifiserte og effektive kommunikatorer.

Konsekvensene av dårlig kommunikasjon kan være skadelige for organisasjonen din. Fra feil utførte oppgaver, misforståelser blant ansatte og kunder, til dårlig arbeidsmoral og redusert produktivitet.

Hvorfor er opplæring i kommunikasjon på arbeidsplassen så viktig?

Effektiv kommunikasjon handler både om å formidle budskapet ditt tydelig og at den andre personen lytter aktivt og forstår. God kommunikasjon på arbeidsplassen (og i livet generelt) er en toveis gate. Det handler like mye om aktiv lytting som det handler om å snakke eller få budskapet ditt frem.

Nå som moderne organisasjoner jobber og kommuniserer på så mange forskjellige plattformer, er det viktigere enn noen gang å ha gode kommunikasjonslinjer på plass. Og det er her kommunikasjonstrening kommer inn i bildet.

Enten du trener på å ha vanskelige én-til-én samtaler, presentasjoner foran publikum, eller effektivt fjernarbeid, bør opplæring i kommunikasjon være øverst på listen din.

Hva er konsekvensene av dårlige kommunikasjonsferdigheter?

Noen eksempler inkluderer:

Dårlig lederskap

Hvis lederne dine ikke klarer å formidle budskapet ditt effektivt fra toppen og ned, kan du ende opp med en umotivert, lite produktiv og usikker arbeidsstyrke.

Uklare mål

Organisasjonen din trenger klare mål for å vokse. Hvis disse ikke kommuniseres effektivt, vil teamene dine stå igjen og lure på hva som forventes av dem og hva de skal prioritere.

Kulturelle forskjeller

Hvis du jobber mye internasjonalt, må teamene dine vite hvilket språk og hva slags type kommunikasjon som er passende, for å unngå misforståelser med de internasjonale kundene dine.

Ineffektive tilbakemeldinger

De beste organisasjonene er de som bruker tilbakemeldinger for å lære og vokse. Hvis teamene dine sliter med å kommunisere områder for vekst og forbedring, kan du ende opp i en stillstandssituasjon.

Over tid kan alle disse utfordringene føre til frustrerte og umotiverte ansatte som ikke er sikre på hva som forventes av dem. For å motvirke dette, må du å sikre at du har engasjerende og effektiv kommunikasjonstrening både for ansatte og ledere.

Hvordan kan Attensi hjelpe deg med å forbedre kommunikasjonstreningen din?

Attensi sin spillbaserte trening er designet for å engasjere teamene dine gjennom enestående simuleringer. Støtt teamet ditt med førsteklasses VR-, AR- og 3D-interaktive opplevelser.

God, moderne kommunikasjon foregår på ulike plattformer – enten det er i møterommet eller på Slack. Attensi sin opplæring designet for mobil er tilgjengelig hvor som helst og når som helst, slik at de ansatte kan fullføre opplæringen så ofte som nødvendig, og når det passer dem best.

Hvilke typer kommunikasjonstrening kan være nyttig for de ansatte?

Å være en god kommunikator handler om så mye mer enn å ha den høyeste stemmen i rommet. Det finnes flere måter du kan hjelpe arbeidsstyrken din med å utvikle de mer subtile aspektene av deres kommunikasjonsferdigheter på:

Dette består av språk, tone og rytme. Det handler ikke bare om hvordan vi snakker, men også hvor godt vi klarer å formidle budskapet vårt.

Eksempler på når sterke muntlige kommunikasjonsferdigheter er nødvendige inkluderer:

 • At ansatte føler seg komfortable med å henvende seg til deg, på en respektfull måte som formidler deres behov
 • Gi konstruktiv tilbakemelding
 • Gjenkjenne og diskutere bekymringer
 • Si opp ansatte
 • Integrering og opplæring av nye ansatte
 • Disiplinere ansatte på en måte som er direkte og respektfull

Dette er alt du ikke sier. Det inkluderer kroppsspråk, ansiktsuttrykk og øyekontakt, gester, klær og romlig bevissthet.

Eksempler på situasjoner der sterke ferdigheter innen ikke-verbal kommunikasjon er nødvendig:

 • Møter med nye kunder
 • Når du presenterer for grupper
 • Håndtering av interne uenigheter eller konflikter
 • Når du lytter til andres presentasjoner

Med andre ord, hvordan du formidler budskapet ditt skriftlig. Det er viktig å være konsis og at meldingene blir forstått. God rettskriving og grammatikk bør også vurderes, spesielt hvis teamet ditt kommuniserer med kunder eller interessenter over skriftlige kanaler.

Eksempler på situasjoner der sterke skriftlige kommunikasjonsferdigheter er nødvendige:

 • Skriftlige instruksjoner og opplæringsmateriell
 • E-poster og skriftlige meldinger til mulige nye kunder og eksisterende kunder
 • Innsending av rapporter
 • Bruk av interne kommunikasjonskanaler som Slack

En av de viktigste aspektene ved kommunikasjon er faktisk aktiv lytting. Når vi har så mange distraksjoner rundt oss daglig, kan dette kreve litt trening. Hvis du allerede planlegger svaret ditt mens noen andre snakker, kan man trygt å si at du ikke lytter aktivt.

Spesielt i situasjoner der mye informasjon blir gitt, eller situasjoner der det er mye følelser, er det å være til stede og lytte aktivt en essensiell ferdighet.

Visuell kommunikasjon er hvordan du formidler informasjon gjennom en rekke visuelle stiler som design, illustrasjoner, fotografi eller kunst. Visuell kommunikasjon kan være en svært effektiv måte å «vise» fremfor å «fortelle».

Eksempler på hvor sterk visuell kommunikasjon kan brukes:

 • I all intern kommunikasjon – spesielt knyttet til bedriftskultur
 • Utdanningsmateriell og opplæringsmateriell
 • Presentasjoner for eksterne kunder

Hvilke fordeler har kommunikasjonstrening for bedriften?

Gode kommunikasjonsferdigheter er en stor del av det som utgjør god merarbeidspresentasjon. Fra å sikre at beskjeder kommer frem til riktig person, til å levere effektiv opplæring. Sterke kommunikasjonsferdigheter bidrar til at alle er med på å nå bedriftens overordnede mål.

Rundt 50% av medarbeider føler de har mulighet til å gjøre endringer i organisasjonen de jobber i, fordi de er engasjerte. Bare forestill deg effekten på presentasjon og engasjement dersom du investerer i kommunikasjonstrening.

Dårlig kommunikasjon kan raskt føre til frustrasjon, forvirring og usikkerhet. Samlet sett kan dette få en medarbeider til å føle seg misfornøyd og utilfreds med jobben sin.

Kommunikasjonstrening spiller en viktig rolle i å sikre tydelige, konsise og transparente beskjeder gjennom hele organisasjonen. Når to av de største årsakene til jobbmisnøye er utilstrekkelig ledelse og mangel på utviklingstrening, er dette en mulighet til å bekjempe det.

Siden kundeserviceteam ofte er den direkte forbindelsen mellom en bedrift og kunden, må du være trygg på at de representerer organisasjonen på best mulig måte. For at det skal være mulig, er du nødt til å gi dem verktøyene de trenger, og det er kommunikasjons- og kundeservicetrening.

En rapport viste at nesten 90% av selskaper med «over gjennomsnittlig» kundeservice presterer bedre økonomisk enn konkurrentene med lavere vurderinger.

For ansatte er et bra opplærings- og utviklingsprogram (L&D) er en viktig det av hva som gjør en bedrift et flott sted å jobbe.

Uavhengig om du fokuserer spesielt på kommunikasjonstrening eller tetter andre ferdighets- eller kunnskapshull, vil investering i L&D uten tvil gi deg en konkurransefordel når det gjelder å rekruttere nye ansatte.

Kostnadene ved manglende compliance for organisasjoner koster titall millioner dollar hvert år. Hvis endringer i reguleringer ikke kommuniseres effektivt, kan det føre til alvorlige feil og til og med bøter for organisasjonen din.

Når ansatte skal jobbe sammen, er det viktig å forsikre seg om at alle blir tatt hensyn til. Det er sjeldent en løsning fungerer optimalt for alle når det kommer til læring og hvordan folk liker å gjøre jobben sin.

Én person kan dra større nytte av verbal kommunikasjon, mens andre foretrekker ting skriftlig. Ansvaret ligger hos ledere (og L&D-teamene som leverer opplæring til lederne) å sikre at disse viktige kommunikasjonsferdighetene dekkes, for å sikre effektivt samarbeid.

Kommunikasjonstrening bør vurderes hvis organisasjonen din er i vekst. Hvis du har flere svært dyktige og kunnskapsrike ansatte, men kunnskapen de besitter ikke blir overført til nye ansatte, kan det skape problemer for deg i fremtiden.

Hvordan kan du sikre at kunnskapen blir kommunisert til andre relevante ansatte slik at du kan fortsette å vokse bærekraftig? Med kommunikasjonstrening.

Hva er hovedutfordringene med kommunikasjonstrening?

Effektiv opplæring kan være utfordrende å iverksette, men med Attensi er det enkelt. Hvis du er klar til å implementere effektiv kommunikasjonstrening, er vi klare for å hjelpe.

Hvis du ikke er helt sikker på hvilke kunnskaps- eller ferdighetshull som trenger å fylles, så spør de ansatte. Tilbakemeldingsskjemaer vil gi deg innsikt i nøyaktig hvilken type opplæring som vil være mest relevant og effektiv.

Derfra vil Attensi samarbeide tett med deg for å bygge en løsning skreddersydd og tilpasset de identifiserte behovene.

Når det er tusenvis av ansatte over hele landet, eller til og med i flere land, kan oppskalering av opplæring virke overveldende – men det behøver ikke å være det.

Attensi sin opplæring er designet for mobile enheter, og er tilgjengelig på ansattes egne smarttelefoner, nettbrett eller PCer. Du bestemmer selv hvor mange enheter du vil rulle ut opplæringen din på.

Vår opplæring er tilgjengelig i over 150 på land, på mer enn 50 forskjellige språk.

Du har investert i toppmoderne teknologi og opplæring. Hvordan opprettholder du engasjementet og interessen?

Din Attensi løsning er skreddersydd for deg, så når du først har bygget ditt virtuelle univers kan du legge til nye moduler og spill etter behov. Du trenger heller ingen kodingsferdigheter. Slik kan du skape en bærekraftig læringskultur som alltid er engasjerende og inspirerende.

Avkastning på investeringer er viktig for alle organisasjoner, og opplæring og utvikling er intet unntak.

Med en komplett pakke med analyseverktøy tilgjengelig på Attensi-plattformen, vil du kunne danne et klart bilde av hvor vellykket din kommunikasjonstrening har vært.

Vi foretrekker å ta en digital opplæring, og det gjør Attensi-plattform til det opplagte økonomiske valget. Det er ingen behov for høye leiepriser for lokaler eller behov for kontinuerlig printing av materiale.

Dette er din virtuelle verden, som kan tilpasses og utvikles i takt med organisasjonen din.

Hvordan spillbasert simuleringstrening vil forbedre kommunikasjonstreningen din

En fengende læringsopplevelse

Spillbasert trening lar deltakere ta en aktiv rolle i egen læring.

Ved å navigere gjennom ulike simuleringer, VR, AR og 3D-teknologi, tilbyr du de ansatte en innovativ og engasjerende måte å utvikle ferdigheter og kompetanse på.

Videre er den repeterende og konkurransepregede naturen i spillbasert læring noe som vil få de ansatte til å trene igjen og igjen. Studier har vist at hvis vi bare lærer noe én gang, glemmer vi 80% av det innen en måned. De små, lettfattelige modulene gjør det enkelt å spille Attensi-modulene om igjen og om igjen, på en morsom og engasjerende måte.

Rask tilpasning og kompetansevekst gjennom mikro- og bite-sized læring

Lange og tidskrevende opplæring kan ofte ta ansatte ut av arbeid, og i tilfeller der det er mangel på ansatte kan dette føre til at opplæring blir nedprioritert.

Attensi sin mikrolæringstilnærming gjør det mulig å gjennomføre opplæringen i korte intervaller. Enten det er på vei til jobb med offentlig transport, i pauser eller rolige perioder – de ansatte kan selv bestemme når og hvor det passer dem best. Det gir de ansatte større autonomi og resulterer ofte i økt engasjement og kunnskapsvekst.

Hvordan velger du riktig leverandør for kommunikasjonstreningen din?

1. Sjekk leverandørens referanser og erfaring

Attensi har samarbeidet med flere kjente merkevarer, og tilbyr banebrytende opplæring til ulike bransjer i hele verden.

2. Sjekk leverandørens tjenester og kapasitet

Hvis du bryr deg om de ansattes utvikling, har Attensi løsninger for deg. Vi kombinerer spillmekanikker og design med psykologi, og vi er lidenskapelige opptatt av å hjelpe mennesker utvikle seg. Og løsningene våre kan skaleres opp og ned etter behov.

3. Sjekk leverandørens evne til å støtte spesifikke behov

Fantasien vår har ingen grenser, og vi kan bygge skreddersydd opplæring. Bare fortell oss hva du trenger, og vi vil gjøre alt vi kan for å møte behovene dine.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?