Hvorfor kompetanseutvikling er essensielt for at organisasjonens suksess

For at en organisasjon skal lykkes, er det nødvendig å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien og kontinuerlig jobbe med å utvikle, motivere og veilede de ansatte.

Investering i ansatte fører til vekst, økt kompetanse, motivasjon og lojalitet.

Hva er ansattutvikling/kompetanseutvikling?

Ansattutvikling styrker ansattes eksisterende kompetanse og hjelper de å tilegne seg nye ferdigheter, samtidig som det støtter opp under deres personlige karrierevekst og bedriftens vekst.

*Vi vil bruke begge begrepene i denne artikkelen.

 

Hvorfor er kompetanseutvikling viktig?

En studie gjennomført av LinkedIn viser hvor viktig kompetanseutvikling er for bedriftens medarbeiderbevaring. LinkedIn fant at hele 59% av ansatte1 listet profesjonell utvikling som en av de viktigste områdene bedriften de jobber for bør investere i for å forbedre bedriftskulturen.

Uten kompetanseutvikling risikerer du at ansatte slutter, med studier som viser at mangel på vekstmuligheter innad i bedriften utgjør 37,1% av grunnen til at ansatte slutter.2

Fordelene med et godt og gjennomtenkt ansattutviklingsprogram inkluderer:

Kompetanseutvikling bidrar til å forbedre prestasjoner, og hjelper selskapet å holde tritt med konkurrenter.

Opplæring i kompetanseutvikling kan øke læring med 25% og prestasjon med 20%.3

Intrinsisk og ekstrinsisk motivasjon4 spiller en stor rolle i å oppnå vekst for ansatte. De fleste av oss er intrinsisk motiverte når det kommer til personlig utvikling, derfor er investering i kompetanseutvikling noe som vil få de ansatte til å føle seg verdsatt og vil dermed engasjere seg mer i utviklingsprogram du tilbyr.

Ingenting forblir det samme for alltid, og med enhver endring følger det også nye utfordringer. Så når markedet og arbeidsplassen din utvikler seg, må de ansatte tilpasse seg og håndtere uforutsette situasjoner.

Fra sykdom eller skader til systemkrasj, kan kompetanseutvikling hjelpe de ansatte å unngå unødvendig stress og likevel klare å utføre arbeidsoppgavene som kreves av dem.

Du kan vurdere å tilby førstehjelpskurs for uventede skader eller sykdom. Du kan også tilby simuleringstrening for å forbedre de ansatte på ulike situasjoner de kan møte på med kunder. For eksempel i hotell- og restaurantbransjen; hva skal du gjøre når en kunde klager eller forårsaker forstyrrelser for andre gjester.

Ansattutvikling kan også inkludere spesifikke verktøy for generell kompetanseutvikling, som SQL eller PPC. Når du oppmuntrer til og tilbyr kompetanseutvikling på tvers av hele organisasjonen, investerer du ikke bare i deres vekst, men også i bedriftens vekst.

Å vise de ansatte at du bryr seg om deres personlige utvikling og vekst er svært tiltrekkende for nye og eksisterende ansatte. I en studie fra 2021 svarte 45% at de var med tilbøyelige til å bli i jobben sin hvis de ble tilbudt mer opplæring.

Etterdønningene av «The Great Resignantion»6 har ført til at stadig flere arbeidsgivere tar bedre vare på de ansatte, gjennom kompetanseutvikling. Å implementere og tilby muligheter for videreutdanning, intern opplæring eller mentorprogram vil føre til at de ansatte blir værende lenger i selskapet.

I finanssektoren mangler over 229 0007 ansatte kompetansen de trenger for å utføre arbeidsoppgavene sine på best mulige måte. Uten tilstrekkelig omskolering fant Financial Services Skills Commission at 20,8% av arbeidsstyrken i Storbritannia i finanssektoren er i fare for å miste jobbene sine og bli erstattet.

Forskningen deres viste at å omskolere eksisterende ansatte er mye mer kostnadseffektivt enn å ansette nye medarbeidere, og fører til kostnadsbesparelser på opptil £49,100 per ansatt som blir omskolert. I tillegg til at selskapet sparer penger, beholder de verdifull selskapskunnskap og øker det totale overskuddet.

AT&T er ikke alene. Forsking fra MIT Sloan School of Management viste at et 12-månederes opplæringsprogram i mellommenneskelige ferdigheter ga en avkastning på rundt 250% av investeringen innen åtte måneder.8 Statistikken lyver ikke og viser virkelig hvor verdifullt kompetanseutvikling kan være.

Organisasjoner med et godt og sterkt lederskap viser en økning på +37% i inntekt per ansatt og +9% i bruttofortjenestemargin.9

59% av millennials10 sier at utviklingsmuligheter er ekstremt viktig når de vurderer om de skal søke på en stilling eller ikke. Å tilby ansattutviklingsprogram og mulighet for progresjon motiverer kandidater til å bli lenger og se karrieremuligheter innad i selskapet.

En høyt engasjert arbeidsstyrke kan føre til eksepsjonelle produktivitetsforbedringer – så høye som 202%.11

Faktisk mener 85% av ledere at ansattes engasjement er en strategisk prioritet.

Når du har en velbalansert arbeidsstyrke bestående av tilpasningsdyktige, lojale og motiverte ansatte, kan du utvikle flotte ledere.

Gjennom god kompetanseutvikling har du innprentet ferdigheter som ikke bare gagner dem, men også organisasjonen som helhet med å lykkes.

Hva er de mest effektive metodene for ansattutvikling?

Et godt planlagt ansattutviklingsprogram er en flott måte å muliggjøre utvikling på – og det finnes mange måter å gjøre det på:

Opplæring

Oppgave-/jobbrotasjon

Coaching

Mentorordninger

Workshoper

Komiteer

Arbeidsgrupper

Simuleringer

Konferanser

On-the-job trening

Self-Selvstudie

Hvilke er de viktigste områdene for kompetanseutvikling?

Her er de 7 viktigste områdeme for forbedring av ansattes kompetanse:

1. Fleksibilitet

Hvordan kan hver enkelt ansatt lære seg å tilpasse arbeidsmetodene sine for å samarbeide bedre med andre?

2. Kommunikasjonsferdigheter

Håndtering av vanskelig samtaler, effektiv kommunikasjon mens man jobber med et prosjekt, for eksempel.

3. Konflikthåndtering

Enten om det er en intern eller ekstern konflikt, er dette en viktig ferdighet som mange trenger å utvikle og forbedre.

4. Lederskapsegenskaper

Uansett om det er å utvikle seg til teamleder eller en direktørstilling, sørg for at de ansatte tilbys et bredt spekter av opplæring i lederskapsegenskaper.

5. Organisatoriske ferdigheter

Dette kan omfatte tidsstyring og prosjektstyring.

6. Kreativitetsferdigheter

Gi teamene dine rom til å tenke utenfor boksen, enten det dreier seg om innovative, skalerbare løsninger eller å tenke kreativt rundt den kommersielle siden av organisasjonen.

7. Stresshåndtering

Hjelp teamene dine å bli mer motstandsdyktige og takle utfordrende tidsfrister på en sunn måte.

Hvordan utvikle en solid plan for ansattutvikling:

Finnes det noen forbedringsområder? Hva hindrer bedriftens vekst og fremgang?

Indentifiser ferdighets- eller kunnskapshull hos de ansatte og utvikle effektiv opplæring for å møte bedriftens behov.

Å oppmuntre de ansatte til å tenke på spesifikke områder de ønsker å forbedre, vil motivere de ansatte til å sette opp utviklingsløsninger som er skreddersydd for dem.

Det sikrer også at ansatte ikke kaster bort tid på å forbedre eller lære ferdigheter som ikke er relevant for deres roller eller mål. En skreddersydd plan vil også hjelpe de ansatte å være ansvarlige. Du kan til og med legge til en form for måling som vil hjelpe deg å måle suksessen av å implementere skreddersydde utviklingsplaner.

Et vellykket utviklingsprogram bør inneholde flere læringsmuligheter.

Tenk på hvordan du kan bruke ting som:

 • E-læring
 • Gamification
 • Simuleringer
 • Workshoper
 • Podcaster

Teamene dine er i stadig endring, utvikler seg og gjør fremskritt, og det bør ansattutviklingen din også gjøre.

Når de ansatte gjør fremskritt, bør du ikke være redd for å tilpasse løsninger og mål deretter.

Dette er svært viktig i HRM. HR-ledere kan hjelpe ansatte utvikle seg ved å inkorporere forslag som kommer direkte fra de ansatte. Ikke bare vil det bety at de ansatte lærer raskere, men de vil føle seg lyttet til, og føle seg som verdifulle medlemmer av selskapet ditt.

Kompetanseutvikling i praksis

Mentorordninger gir innsikt og verdifull kunnskap som ikke alltid kan læres gjennom tradisjonell klasseromsundervisning. Det kan være til stor hjelp for noen ansatte å ha en betrodd person å gå til for råd og støtte mens de navigerer en helt ny stilling eller situasjon.

For ansatte som liker å lære gjennom observasjon, er skygging er flott måte for dem å utvikle nye ferdigheter og øke selvtilliten sin på.

Hvis du kombinerer dette med et mentorprogram, kan observasjon raskt føre til utvikling.

Å lære av andre er viktig. Å holde ulike frokost- og lunsjseminarer er bare en måte for ansatte å dele intern bedriftskunnskap og annen verdifull kunnskap.

Ved å blande læring med sosialisering blir læringen mer vennlig og uformell, samarbeidene og morsom.

Du gir de ansatte mulighet til å utvikle mer enn én type ferdighet samtidig, frokost- og lunsjseminarer er et trygt sted for de ansatte å snakke fritt, som hjelper å øke motivasjon og selvtillit.

Opplæring bør tilbys etter onboardings-perioden også. De fleste roller i en bedrift utvikler og endrer seg over tid, og det gjør de ansatte i disse rollene også.

Derfor bør ansatte tilbys kompetanseutvikling gjennom hele karrieren sin.

Det er her medarbeiderstøtte kommer inn i bildet. Å tilby ansatte alt de trenger for å lykkes i rollene sine vil ikke bare hjelpe de å jobbe i samsvar med bedriftens verdier, men også opprettholde engasjement og produktivitet.

Å gi ansatte mulighet til å teste ut forskjellige områder og jobbroller i selskapet er en flott måte for dem å finne ut hva de virkelig trives med. Derfra kan du enten omskolere eller videreutvikle eksisterende ansatte.

Ikke bare viser det at du er en fleksibel arbeidsgiver, men de ansatte kan også oppdage en rolle som de trives bedre med, som vil være motiverende og hjelpe de å prestere på et høyere nivå.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Kilder

 1. The importance of employee development in the modern workplace, cultureamp.com

 2. 79 Employee Training & Development Statistics, supplygem.com/publications/employee-training-development-statistics/
 3. Intrinsic Motivation: How Internal Rewards Drive Behavior, verywellmind.com

 4. The Future of Work 2021: Global Hiring Outlook, hiring.monster.com

 5. The Great Resignation As An Opportunity For The Great Reshuffle, forbes.com

 6. Reskilling: A business case for financial services organisations, wp.financialservicesskills.org/wp-content/uploads/2022/01/Reskilling-A-business-case-FINAL-Jan-2022.pdf
 7. Soft skills training brings substantial returns on investment, mitsloan.mit.edu

 8. High-Impact Leadership, deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-audit-abm-scotia-high-impact-leadership.pdf
 9. How Millennials Want to Work and Live, gallup.com
 10. Employee Engagement: It’s Time to Go ‘All In’, dalecarnegie.com