GUIDE
Medarbeiderstøtte: Fordeler og strategier

Medarbeiderengasjement er en topprioritert i alle organisasjoner. Men hva om du kan opprettholde engasjementet samtidig som du hjelper medarbeiderne dine å nå sitt fulle potensial og bli virkelig eksepsjonelle i rollen sin?

Medarbeiderstøtte hjelper ansatte å nå sitt fulle potensial

  • Medarbeiderstøtte: Gir ansatte de verktøyene, ressursene og støtten de trenger for å kunne utføre sitt arbeid på en effektiv og produktiv måte. Det er det som tar medarbeiderengasjementet til neste nivå.

 

Hva er forskjellen mellom medarbeiderstøtte og medarbeiderengasjement?

  • Medarbeiderengasjement; handler om å samkjøre selskapsverdier og opprettholde produktivitet så ansatte gjør oppgavene sine.
  • Medarbeiderstøtte; er en kontinuerlig prosess. Det handler om å øke effektiviteten ved å gi medarbeiderne det de trenger for å prestere på sitt beste, kontinuerlig. For eksempel ved å tilby kontinuerlig opplæring, fordeler og initiativer.

 

Hva er forskjellen mellom medarbeiderstøtte og «empowerment»?

Selv om det er mye overlapp, er medarbeiderstøtte og medarbeider «empowerment» faktisk ganske forskjellige.

For å si det enkelt, «empowerment» handler om å lære medarbeiderne å være selvsikre beslutningstakere. Medarbeiderstøtte på den andre siden handler om å gi de verktøyene de trenger for konsistent levere høy kvalitet.

Ved å gi medarbeiderne autoritet til å løse problemer i organisasjonen din, vil de føle seg som en verdsatt del av teamet. Dermed blir de «empowered».

For å oppsummere:

  • Medarbeiderengasjement: En motivert arbeidsstyrke som er engasjert og sterkt knyttet til selskapets verdier
  • Medarbeiderstøtte: Å tilby verktøyene de ansatte trenger for å nå sitt fulle potensial.

Medarbeider «empowerment»: Å gi de ansatte autoritet over beslutninger og ansvar for problemløsning.

 

Hvorfor er medarbeiderstøtte viktig?

Å hjelpe ansatte å nå sitt fulle potensial vil nesten helt sikkert ha en positiv innvirkning på KPI-ene til bedriften.

Høyere ytelse blant ansatte

Ved å tilby ansatte de rette verktøyene, vil presentasjonene deres bli bedre.

Gallup rapporterte av økt engasjement kan resultere i en 17% økning i arbeidsproduktivitet.1

En stor fordel for alle.

I tillegg til engasjement og produktivitet vil du også se at ansatte bli mer selvsikre. Når de ansatte vet hva de trenger for å lykkes, og hvordan de skal oppnå det, vil de alltid gjøre en ekstra innsats for å yte sitt beste.

Medarbeider bevaring (employee retention)

Hvis du kontinuerlig støtter ansatte ved å tilby nye muligheter for vekst og utvikling, er det mindre sannsynlighet for at de søker etter andre muligheter.

Når de ansatte kontinuerlig får mulighet til å forbedre seg, uten lange seminarer og klasseromsundervisning, har du mulighet til å utvikle en arbeidsstyrke med høyt kunnskapsnivå innen deres rolle og bedriftskulturen.

Den største gevinsten med medarbeiderstøtte er å kutte rekrutteringskostnader. Deloitte har beregnet at hvis et selskap mister en ansatt som tjener $130 000 per år, vil det koste over $109 0002 å erstatte dem.

Økt forretningsytelse

Det er gode nyheter for bedrifter å beholde sine beste ansatte. Og når de ansatte blir gitt verktøyene de trenger til å kontinuerlig forbedre seg, er dette bare enda tydeligere.

Gallup fant at ansatte som er engasjerte og vet hvordan de skal utføre arbeidsoppgavene sine er minimum 21% mer lønnsomme.

Medarbeiderstøtte er derfor en pågående prosess som aldri stopper.

Ved å gi de ansatte de riktige verktøyene og tilby mulighet for vekst, kan det ha enorm påvirkning på bedriftens resultater på sikt.

Hva er beste praksis for medarbeiderstøtte?

I stor grad er det kontinuerlig samarbeid mellom deg og de ansatte. Så hvordan kan du gjøre det på best mulig måte?

De fleste av oss er kjent med metoden for å sette gode mål, SMART, men her en rask påminnelse om hva det står for:

SMART-mål er et enkelt verktøy som både du og dine ansatte kan bruke. Det er en rask metode for å opprette en konsis liste over mål, samtidig som de sikrer at de er detaljerte.

All unødvendig administrasjon, detaljer og gjetning elimineres. Alt du trenger er der, noe som gjør oppgaver enklere å fullføre.

Alle er forskjellige, og på grunn av det kan vi ikke forvente at alle ansatte trenger helt lik opplæring.

Derfor er det viktig å spørre de ansatte om hva deres foretrukne læringsmetode er, så de føler seg verdsatt og det gjør utvikling og opplæring enklere å gjennomføre. Det er en vinn-vinn-situasjon.

I tillegg til å avdekke individuelle læringsbehov, er det å identifisere eventuelle kunnskapshull en sikker måte å forbedre ansattes resultater på.

Å tilby riktig opplæring for å fylle eventuelle kunnskapshull vil sette teamet ditt opp for suksess.

Nesten alle organisasjoner har flaskehalser og prosesser som kan bli mer effektive.

Hvilke områder kan forenkles? Finnes det programvarer der ute som kan spare ressurser for hele selskapet?

Standard prosedyrer (SOP), er der av en grunn, men av og til er det greit å avvike fra dem. Å tillate de ansatte å gjøre ting på deres måte, er en flott måte å vise at du har tillit til deres beslutningsevner.

Kontinuerlige og åpne samtaler er en viktig del av ansattes mulighet til å utføre jobben sin på best mulig måte.

Når teamet ditt vet at de alltid har mulighet til å bli hørt, og at deres meninger betyr noe, føler de seg umiddelbart mer verdsatt. Som et resultat blir de i stand til å utføre jobben sin bedre.

For å virkelig støtte medarbeidere i deres utførelse av arbeidet sitt, må du gi de tilgang til og valg, når det kommer til deres egen opplæring.

Ansatte kan tilby verdifull innsikt når det kommer til sine egne kunnskapshull og områder som L&D-ansvarlige kanskje ikke er klar over.

Hvordan måle og forbedre medarbeiderstøtte

Medarbeider støtte er en kontinuerlig prosess. Hvis du gjør det riktig, vil det utvikle seg i takt med bedriftens vekst.

Teknologi er i stadig utvikling, og det er også dine ansatte. Når de ansatte blir bedre i jobben sin, har de også behov for flere vekstmuligheter innad i selskapet.

Gjennom jevnlige medarbeidersamtaler og måling av KPI-er kan hjelpe deg med å avgjøre om prosessene for medarbeiderstøtte fungerer.

Dette kan gjøres ved å sjekke at de ansatte konsekvent har de riktige verktøyene for å nå sitt fulle potensiale. Når du implementerer disse prosessene på riktig måte, vil de ansatte utføre jobben sin bedre, og det vil gjenspeiles i selskapets vekst.

Det finnes mange evalueringsmodeller for å vurdere fremgang. Vi har listet opp noen av de beste her.

Fra å tilby muligheter, ta vare på topptalent og kontinuerlig øke inntekter, er det viktig å være en talsperson for de ansatte og hjelpe de fremover. Medarbeiderstøtte lar deg gjøre nettop det.

Hvis du ønsker å bli med på læringsrevolusjonen og gi teamene dine alt de trenger for å nå suksess, ta kontakt med oss i dag.

Er du klar for å ta opplæringen din til neste nivå?

Du er kanskje ogå interessert i

Kognitiv læring: Fordeler, strategier og eksempler

Ledelse: Kan endring i lederstil bidra til økt omsetning?

Mikrolæring: Hvorfor det fungerer

Kilder

  1. The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction, gallup.com/workplace/231602/right-culture-not-employee-satisfaction.aspx
  2. Are you overlooking your greatest source of talent?, deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-deloitte-review-issue-23.pdf