Revolusjoner bedriftens compliance trening

Nåværende opplæring innen compliance har vist seg å bare være 10% effektiv. Til tross for at compliance er en viktig del av mange organisasjoner, blir opplæring ofte nedprioritert. Vi har sett nærmere på hvorfor opplæring i compliance er så viktig og hvordan spillbasert simuleringstrening kan være en effektiv løsning.

Hva er compliance (eller etterlevelse) trening?

Compliance trening er en viktig type (ofte obligatorisk) opplæring for ansatte. Compliance hjelper ansatte med å forstå rammeverk og retningslinjer som gjelder for jobben de gjør. Begrensingene som gjelder deres arbeidsoppgaver, kan håndheves av interne eller eksterne faktorer. Compliance opplæring er en avgjørende komponent for å sikre både ansattes og selskapets sikkerhet.

Hva er de ulike typene compliance trening?

Det finnes flere forskjellige typer opplæring i etterlevelse:

Opplæring i compliance for bedrifter

Dette implementeres av en organisasjon for å sikre compliance av både interne og eksterne regler.

For eksempel trener mange selskaper ansatte i hvordan de skal håndtere sensitiv data for bedriften.

Opplæring i overholdelse av regelverk

Dette er spesifikk compliance trening for eksterne reguleringer.

For eksempel er det pålagt for alle relevante selskaper å gjennomføre opplæring i anti-hvitvasking og antikorrupsjon.

Opplæring i bransjespesifikk compliance

Denne typen compliance trening gjelder regelverk som er spesifikke for din bransje.

For eksempel vil hotell- og restaurantnæringen ha opplæring i compliance av lover og forskrifter for matsikkerhet.

Hvorfor er opplæring i compliance viktig?

Opplæring i compliance er viktig for å sikre sikkerheten til alle som er tilknyttet en organisasjon, inkludert kundene. Opplæring i compliance kan bidra til:

Møte juridiske krav

Manglende overholdelse av regelverk kan resultere i betydelige bøter og til og med strafferettslig forfølgelse, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for den ansatte eller selskapet som er ansvarlig.

Bevare omdømmet til organisasjonen

Det er viktig at du opprettholder et omdømme som en trygg og pålitelig organisasjon, og etterlevelse av regelverk er nøkkelen til dette.

Kostnadsreduksjon

Opplæring i compliance kan redusere unødvendige kostnader på forskjellige måter. For eksempel kan opplæring i HMS bidra til en betydelig reduksjon i arbeidsrelaterte skader, noe som kostet Storbritannia £7,6 milliarder i 2019-2020.

Fornøyde ansatte

Opplæring i compliance sikrer ikke bare ansattes sikkerhet, som for eksempel mangfoldstrening kan bidra til å skape et inkluderende og støttende arbeidsmiljø. Det kan bidra til å holde ansatte fornøyde, noe studier har vist kan øke produktiviteten med 12%.

Hvorfor burde du velge Attensi som leverandør for compliance opplæringen din?

Ifølge Forbes er kun 10% av opplæring i compliance for bedrifter effektiv.1 Noen ganger er det fordi innholdet er kjedelig, andre ganger er det fordi organisasjoner ikke følger opp og sørger for at opplæringen blir anvendt. Uansett hva årsaken er, er dette et reelt problem. Men vi tror vi har løsningen:

Attensi er en verdensledende aktør innen spillbasert simuleringstrening, som kombinerer toppmoderne 3D-teknologi med innsikt i menneskelig psykologi.

Resultatet? Effektiv og engasjerende opplæring som reduserer kunnskapsgapet med minst 90%. Spillbasert trening gjør opplæring morsomt, og ansatte er mer villig til å repetere den. Du kan bokstavelig talt se at de ansatte blir bedre og lære mer for hver gang de gjentar en oppgave!

Opplæringen kan brukes på flere enheter, som mobil, nettbrett og desktop. De ansatte har full kontroll over sin egen læring – og får tilgang til modulene på sin egen enhet, og kan trene når og hvor det passer dem best. Et eksempel på dette er da vi hjalp Erling Grimstad med å levere deres opplæring i hvitvasking av penger (AML) med en app.

Det du får er et skalerbart opplæringsverktøy som enkelt kan oppdateres, slik at de ansatte aldri går glipp av noe når det kommer til compliance.

Hvis du fortsatt bruker stasjonære og bærbare datamaskiner er vår opplæring kompatibel med en rekke IT-systemer og arbeidsprosesser, slik at den enkelt kan integreres med ditt eksisterende LMS.

Compliance trening i praksis

Det å holde ansatte trygge på jobb er av høyeste prioritet. Derfor er det viktig å ha opplæring i hvordan man kan holde seg trygg på jobb – enten det er brannsikkheter på kontoret, arbeid på en oljerigg eller prosedyrer for bruk av tungt teknisk utstyr.

GDPR-opplæring hjelper ansatte med å forstå forskjellen mellom data de kan og ikke kan dele, hvordan de skal samle inn og lagre det, samt hva de skal gjøre i tilfelle av et brudd. Denne typen databeskyttelse gjelder data som tilhører ansatte, kunder eller en tredjepart.

Mangfold er viktig, og opplæring i mangfold er enda viktigere. Fremhev utdaterte oppfatninger og fordommer og hjelp de ansatte å skape et arbeidsmiljø som er åpent og inkluderende for alle, uavhengig av bakgrunn.

17,9 % av sysselsatte2 over hele verden har rapportert at de har opplevd ulike former for trakassering på arbeidsplassen.

Så hvis du innfører retningslinjer for å bekjempe trakassering, er de ansatte nødt til i få opplæring i hva du forventer av dem, hvordan de skal håndtere eventuelle hendelser.

Helsevesenet er en sterkt regulert bransje.

På grunn av det er det avgjørende at ansatte ikke bare forstår regler og forskrifter, men aktivt fremmer atferd som hindrer handlinger som ikke møter den etiske standarden.

Reguleringer knyttet til import og eksport av varer og tjenester varierer fra sted til sted.

Derfor er det enda viktigere å ha et effektivt opplæringsprogram i compliance, slik at de ansatte er i stand til å følge de riktige reglene.

Hver eneste bransje har egne samlinger av regler og forskrifter, i tillegg kan det variere fra land til land. Derfor er viktig at alle i organisasjonen din er klar over regelverket i deres land og innenfor deres bransje.

508 refererer til 5083 i den amerikanske arbeidsrehabiliteringsloven. Denne loven krever at føderale byråer gjør all informasjons- og elektronisk teknologi tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonevne.

HR avdelingen eksisterer for å beskytte både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er viktig at HR er klar over de juridiske forskriftene når de håndterer saker, slik at utfallet av enhver konflikt blir rettferdig.

De fleste bransjer blir påvirket av miljøreguleringer på en eller annen måte.

Det finnes hundrevis av forskjellige reguleringer, og selv om ansatte ikke alltid trenger å vite hver minste detalj, bør de har en viss anelse om det miljømessige ansvaret som det forventes at bedriften skal overholde.

Legemiddelbransjen er en av de høyest regulerte bransjene i verden, og det med god grunn. Legemiddelselskaper må ha effektiv opplæring på plass som sikrer at de ansatte forstår regelverk og forskrifter, hvis ikke kan det endelige produktet ende opp med å være farlig.

Ansatte er nødt til å ha opplæring i compliance i forsikringsbransjen for å få linsens til å praktisere. Les mer om hvordan Attensi hjalp det amerikanske forsikringsselskapet American National med å redusere kunnskapsgapet blant nye ansatte med 90%.

Hvordan du leverer suksessfull compliance trening

Opplæring er Attensi sin spesialitet. Her har vi fremhevet noen punkter du burde vurdere hvis du skal levere suksessfull compliance trening.

Spillbasert opplæring er en flott måte å få ansatte til å engasjere seg i opplæring på. I motsetning til tradisjonelle læringsmetoder, har deltakerne en aktiv rolle i sin egen læring. Spillbasert opplæring har elementer av sunn konkurranse, som motiverer ansatte til å gjenta opplæringen (og komme på førsteplass). Attensi kombinerer toppmoderne 3D-teknologi med innsikt i menneskelig psykologi for å maksimere effekten av opplæringen.

Alle er forskjellige, og har forskjellige behov. Attensi hjelper deg med å utvikle mangfoldig opplæring som tar hensyn til ulike læringsbehov.

Og når du tilbyr opplæring tilpasset for å møte spesifikke behov, er det mye høyere sannsynlighet for at opplæringen gjennomføres og er effektiv.

Ved å dele innholdet i bite-sized, lettfattelig innhold er det enklere å opprettholde engasjement. Hele 58% av ansatte har sagt det er høyere sannsynlighet for at de vil gjennomføre opplæring hvis det formatert på denne måten.

På samme måte som du skal slå hovedfienden i slutten av et videospill, får de ansatte tilgang til hvordan de har gjort det på slutten av hver modul i opplæringen. Hjelp de ansatte med å huske det de nettopp har lært gjennom praktisk anvendelse, og indentifiser hva de trenger å gå gjennom på nytt.

Hvis opplæringen din er lett tilgjengelig, er det høyere for at ansatte fullfører og gjentar opplæringen. Enten det er i pauser, på vei til jobb eller i rolige perioder, kan de enkelt finne frem opplæringen på for eksempel mobilen.

Over 85% av verdens befolkning har en smarttelefon.4 Det er på tide at du begynner å levere opplæring på enhetene de ansatte kjenner og liker.

Hvordan kan simulering og gamification forbedre compliance trening?

Simuleringer gir deg en trygg plattform der ansatte kan øve seg på og lære av virkelige situasjoner, uten frykten for å gjøre kostbare feil. Våre avanserte 3D-simuleringer tilbyr en engasjerende og kontekstuell opplevelse som hjelper ansatte å oppnå selvtillit i sin egen kompetanse.

Gamification er bevist å fremme repetisjon, noe som er nøkkelen til å redusere kunnskapshull. Studier viser at når vi lærer noe bare én gang, glemmer vi 80% av det innen en måned. Tenk på hvor mye mer vi kan lære og huske når vi tar en «lite og ofte» tilnærming til opplæring over en lengre periode.

Attensi er det beste valget når du ønsker å tilby et effektivt opplæring i compliance.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan våre opplæringsløsninger kan hjelpe organisasjonen din med compliance trening, kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale:

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Kilder

  1. Companies Waste Billions Of Dollars On Ineffective Corporate Training, forbes.com
  2. ilo.org
  3. Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 1973, wikipedia.org
  4. HOW MANY SMARTPHONES ARE IN THE WORLD?, bankmycell.com