Revolutionera företagens compliance träning

Nuvarande compliance upplärning har visat sig vara endast 10% effektiv. Trots att compliance är en viktig del av många organisationer har träning ofta låg prioritet. Vi har tittat närmare på varför träning i compliance är så viktig och hur spelbaserad simuleringsträning kan vara en effektiv lösning.

Vad är compliance (eller efterlevnad) träning?

Compliance träning är en viktig typ av (ofta obligatorisk) träning för anställda. Compliance hjälper anställda att förstå ramverket och riktlinjerna som gäller för det arbete de utför. De begränsningar som gäller för deras arbetsuppgifter kan upprätthållas av interna eller externa faktorer. Compliance träning är en avgörande komponent för att säkerställa både anställdas och företagets säkerhet.

Vilka olika typer av compliance träning finns det?

Det finns flera olika typer av träning för anställdas efterlevnad:

Upplärning i compliance för företag

Detta implementeras av en organisation för att säkerställa efterlevnad av både interna och externa regler.

Till exempel tränar många företag anställda i hur de ska hantera känsliga uppgifter för företaget.

Upplärning i enlighet med föreskrifter

Detta är specifik compliance träning för externa regelverk.

Till exempel är det obligatoriskt för alla relevanta företag att genomföra träning mot penningtvätt och antikorruption.

Upplärning i branschspecifik compliance

Den här typen av compliance träning gäller regler som är specifika för din bransch.

Exempelvis kommer hotell- och restaurangbranschen att ha träning i att följa lagar och regler för livsmedelssäkerhet.

Varför är upplärning i compliance viktig?

Compliance träning är viktig för att säkerställa säkerheten för alla som är associerade med en organisation, inklusive kunder. Upplärning i compliance kan bidra till:

Uppfylla lagkrav

Underlåtenhet att följa regelverk kan leda till betydande böter och till och med åtal, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den anställde eller det ansvariga företaget.

Upprätthålla organisationens rykte

Det är viktigt att du upprätthåller ett rykte som en trygg och pålitlig organisation, och efterlevnad av regelverk är nyckeln till detta.

Kostnadsminskning

Compliance utbildning kan minska onödiga kostnader på olika sätt. Till exempel kan HMS-utbildning bidra till en betydande minskning av arbetsrelaterade skador, vilket kostade Storbritannien 7,6 miljarder pund 2019-2020.

Nöjda medarbetare

Compliance träning garanterar inte bara de anställdas säkerhet, eftersom mångfaldsutbildning till exempel kan bidra till att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Det kan hjälpa till att hålla anställda nöjda, vilket studier har visat kan öka produktiviteten med 12 %.

Varför ska du välja Attensi som leverantör för din compliance träning?

Enligt Forbes är endast 10% av compliance utbildning för företag effektiv.1 Ibland beror det på att innehållet är tråkigt, andra gånger beror det på att organisationer inte följer upp och ser till att träningen tillämpas. Oavsett orsaken är detta ett verkligt problem. Men vi tror att vi har lösningen:

Attensi är en världsledande aktör inom spelbaserad simuleringsträning, som kombinerar toppmodern 3D-teknik med insikt i mänsklig psykologi.

Resultatet? Effektiv och engagerande träning som minskar kunskapsklyftan med minst 90%. Spelbaserad träning gör upplärningen rolig och medarbetarna är mer villiga att upprepa den. Du kan bokstavligen se dina anställda bli bättre och lära sig mer varje gång de upprepar en uppgift!

Träningen kan användas på flera enheter, såsom mobil, surfplatta och desktop. Medarbetarna har full kontroll över sitt eget lärande – och får tillgång till modulerna på sin egen enhet, och kan träna när och var det passar dem bäst. Ett exempel på detta är när vi hjälpte Erling Grimstad att genomföra sin penningtvättsträning (AML) med en app..

Det du får är ett skalbart träningsverktyg som enkelt kan uppdateras, så att anställda aldrig missar något när det kommer till compliance.

Om du fortfarande använder stationära och bärbara datorer är vår träning kompatibel med en rad IT-system och arbetsflöden, så den kan enkelt integreras med ditt befintliga LMS.

Compliance träning i praktiken:

Att hålla anställda säkra på jobbet är av högsta prioritet. Därför är det viktigt med träning i hur man håller sig trygg på jobbet – oavsett om det är brandsäkerhet på kontoret, arbete på en oljerigg eller rutiner för att använda tung teknisk utrustning.

GDPR-utbildning hjälper anställda att förstå skillnaden mellan data de kan och inte kan dela, hur man samlar in och lagrar den, och vad de ska göra i händelse av ett överträdelse. Denna typ av dataskydd gäller uppgifter som tillhör anställda, kunder eller tredje part.

Mångfald är viktigt, och träning i mångfald är ännu viktigare. Prata om föråldrade föreställningar och fördomar, och hjälp medarbetarna att skapa en arbetsmiljö som är öppen och inkluderande för alla, oavsett bakgrund.

17,9 % av de anställda2 världen över har rapporterat att de har upplevt olika former av trakasserier på arbetsplatsen.

Så om du inför policyer för att bekämpa trakasserier måste de anställda tränas i vad du förväntar dig av dem, och hur de ska hantera eventuella incidenter.

Sjukvården är en mycket reglerad bransch.

På grund av det är det avgörande att anställda inte bara förstår reglerna och föreskrifterna, utan aktivt främjar beteenden som förhindrar handlingar som inte uppfyller den etiska standarden.

Reglerna för import och export av varor och tjänster varierar från plats till plats.

Därför är det ännu viktigare att ha ett effektivt utbildningsprogram i compliance, så att medarbetarna kan följa rätt regler.

Varje bransch har sin egen uppsättning regler och förordningar, och det kan också variera från land till land. Det är därför viktigt att alla i din organisation är medvetna om reglerna i sitt land och inom sin bransch.

508 hänvisar till avsnitt 5083 i American Work Rehabilitation Act. Denna lag kräver att federala myndigheter gör all information och elektronisk teknik tillgänglig för personer med funktionshinder.

HR-avdelningen finns till för att skydda både anställda och arbetsgivare. Det är viktigt att HR är medveten om de juridiska föreskrifterna när de hanterar ärenden, så att utfallet av varje konflikt blir rättvist.

De flesta branscher påverkas på ett eller annat sätt av miljöbestämmelser.

Det finns hundratals olika regelverk, och även om anställda inte alltid behöver känna till varje detalj, bör de ha en uppfattning om vilket miljöansvar som företaget förväntas följa.

Läkemedelsindustrin är en av de mest reglerade industrierna i världen, och det av goda skäl. Läkemedelsföretag måste ha effektiv träninng på plats som säkerställer att deras anställda förstår reglerna och förordningarna, annars kan slutprodukten bli farlig.

Anställda måste ha träning i compliance inom försäkringsbranschen för att få en licens att praktisera. Läs mer om hur Attensi hjälpte det amerikanska försäkringsbolaget American National att minska kunskapsklyftan bland nyanställda med 90%.

Hur du levererar framgångsrik compliance träning

Träning är Attensis specialitet. Här har vi lyft fram några punkter som du bör tänka på om du ska leverera framgångsrik compliance träning:

Spelbaserad träning är ett bra sätt att få medarbetarna att engagera sig i träning. Till skillnad från traditionella inlärningsmetoder har deltagarna en aktiv roll i sitt eget lärande. Spelbaserad träning har inslag av sund konkurrens, vilket motiverar anställda att upprepa träningen (och komma först). Attensi kombinerar toppmodern 3D-teknik med insikt i mänsklig psykologi för att maximera effekten av träning.

Alla är olika och har olika behov. Attensi hjälper dig att utveckla mångsidig träning som tar hänsyn till olika lärandebehov.

Och när du erbjuder utbildning skräddarsydda för att möta specifika behov, är det mycket mer sannolikt att träningen blir genomförd och effektiv.

Genom att dela upp innehållet i bite-sized, lättförståeligt innehåll, är det lättare att behålla engagemanget. Hela 58% av de anställda har sagt att det är större sannolikhet att de kommer att genomföra träningen om den är formaterad på detta sätt.

På samma sätt som du måste slå huvudfienden i slutet av ett tv-spel, får de anställda tillgång till hur de gjorde i slutet av varje modul av träningen. Hjälp anställda komma ihåg vad de just har lärt sig genom praktisk tillämpning, och identifiera vad de behöver gå igenom igen.

Om din utbildning är lättillgänglig är det mer sannolikt att anställda slutför och upprepar träningen. Oavsett om det är på raster, på väg till jobbet eller under lugna perioder, kan de enkelt hitta träningen på till exempel mobilen.

Över 85% av världens befolkning har en smartphone.4 Det är dags att börja ge upplärning på de enheter som dina anställda känner och älskar.

Hur kan simulering och gamification förbättra compliance träning?

Simuleringar ger dig en säker plattform där anställda kan öva och lära av verkliga situationer, utan rädsla för att göra kostsamma misstag. Våra avancerade 3D-simuleringar erbjuder en engagerande och kontextuell upplevelse som hjälper anställda att få förtroende för sin egen kompetens.

Gamification har visat sig främja upprepning, vilket är nyckeln till att minska kunskapsluckor.

Studier visar att när vi lär oss något bara en gång, glömmer vi 80% av det inom en månad. Tänk så mycket mer vi kan lära oss och komma ihåg när vi tar ett ”lite och ofta” förhållningssätt till träning under en längre tid.

Attensi är det bästa valet när du vill erbjuda effektiv compliance träning.

Om du vill veta mer om hur våra utbildningslösningar kan hjälpa din organisation med compliance träning, kontakta oss idag för ett förpliktande samtal:

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Sources

  1. Companies Waste Billions Of Dollars On Ineffective Corporate Training, forbes.com
  2. ilo.org
  3. Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 1973, wikipedia.org
  4. HOW MANY SMARTPHONES ARE IN THE WORLD?, bankmycell.com