Vi vill säkerställa att allt vi gör på Attensi har en positiv inverkan på klimatet, miljön och människorna omkring oss. Läs mer.

Våra åtaganden

 

Våra åtaganden för hållbarhet och samhällsansvar sträcker sig längre än bara spelbaserat lärande och utveckling. Vi vill säkerställa att allt vi gör på Attensi har en positiv inverkan på klimatet, miljön och människorna omkring oss. Så här arbetar vi med hållbarhet och samhällsansvar:

Behärskning av nya färdigheter
En hållbar framtid
Lika möjligheter

I linje med FN:s hållbarhetsmål för 2030

I enlighet med FN:s hållbarhetsmål har vi anpassat våra interna fokusområden i linje med dessa mål. Utöver våra egna mål och åtaganden anser vi att dessa fyra av FN:s utvecklingsmål är de områden där vi kan göra störst skillnad.

God utbildning för alla
Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen
Jämställdhet

Vi arbetar aktivt för att främja god utbildning genom våra lärplattformar, som gör kunskap tillgänglig för alla. Vi strävar efter ansvarsfull konsumtion och produktion genom att minimera vårt miljöavtryck och uppmuntra hållbara metoder. För att stödja fred, inkluderande och välfungerande samhällen säkerställer vi rättvis behandling och transparenta processer i alla våra aktiviteter. Jämställdhet mellan könen är integrerat i vår företagskultur, och vi främjar lika möjligheter för alla anställda oavsett kön. Vi tror att dessa åtgärder tillsammans bidrar till en bättre framtid för alla.

Våra projekt

Vi har ett antal initiativ som fokuserar på att stödja och utveckla människor. Våra projekt sträcker sig från direkt interaktion med barn till att erbjuda verktyg och resurser som stärker ungdomars färdigheter och möjligheter.

Kontakta oss