Vi vill säkerställa att allt vi gör på Attensi har en positiv inverkan på klimatet, miljön och människorna omkring oss. Läs mer.

Våra åtaganden

Våra åtaganden för hållbarhet och samhällsansvar sträcker sig längre än bara spelbaserat lärande och utveckling. Vi vill säkerställa att allt vi gör på Attensi har en positiv inverkan på klimatet, miljön och människorna omkring oss. Så här arbetar vi med hållbarhet och samhällsansvar:

Behärskning av nya färdigheter
En hållbar framtid
Lika möjligheter

I linje med FN:s hållbarhetsmål för 2030

I enlighet med FN:s hållbarhetsmål har vi anpassat våra interna fokusområden i linje med dessa mål. Utöver våra egna mål och åtaganden anser vi att dessa fyra av FN:s utvecklingsmål är de områden där vi kan göra störst skillnad.

God utbildning för alla
Hållbar konsumtion och produktion
Fredlige och inkluderande samhällen
Jämställdhet

Kontakta oss