Vi hjälper människor och organisationer att bemästra nya färdigheter

Förmågan att lära sig och förvärva nya färdigheter snabbt och kontinuerligt är av stor betydelse för sysselsättning och ekonomisk framgång både för individer, organisationer och samhället som helhet.

Attensis kompetensmål för 2030

Våra åtaganden för kompetensbehärskning

fram till 2030 är i linje med FN:s hållbarhetsmål:

Vi vill göra det möjligt för 2 miljoner människor och 1 000 organisationer att bemästra nya färdigheter och anta nya beteenden med hjälp av Attensis lösningar

Hjälpa 100 000 människor i sårbara situationer med våra lösningar genom våra partnerskapsprogram för social påverkan.

Utöka vårt partnerskapsprogram för social påverkan med minst 10 partnerskap

Upprätthålla vår höga standard för kvalitet och effektivitet i våra lösningar, och ständigt förbättra vår förmåga att mäta resultat och läranderesultat

På Attensi tar vi vårt engagemang för kompetensutveckling och mästerskap på allvar, därför är vi involverade i flera partnerskap som fokuserar på social påverkan, utöver vårt kontinuerliga arbete med stora företag.

Vi tror att vi kan vara en positiv drivkraft i världen, och det uppnår vi genom att lyckas med vårt kärnuppdrag: Att ge människor möjlighet att bemästra nya färdigheter och anta nytt beteende, vilket vi gör genom vårt dagliga arbete med våra kunder.

Dessutom stödjer och främjar vi utbildning och utveckling genom våra partnerprogram för social påverkan, där vi samarbetar med flera organisationer för att ge unga och andra i utsatta situationer möjlighet att använda våra spelbaserade lösningar.

Realistic 3D character model of woman's face

På vilket sätt skapar vi en effekt?

Vi hoppas att vi, genom att erbjuda en lösning i taget, inte bara kan hjälpa anställda att nå sin fulla potential, utan även ge stöd till ungdomar, utbildning och utveckling.

Hur ligger vi till hittills?:

  • 25 000 unga får stöd inom mental hälsa genom vår lösning Hjelpehånda
  • Vi når och ger stöd till 5 000 ungdomsflyktingar i Libanon (Hjelpehånda)
  • FLYT-programmen når över 1 000 ungdomar varje år

Fundación de Atención a la Niñez x Attensi

Under många år har Attensi stött Fundación de Atención a la Niñez (FAN) – Barnhemsstiftelsen, baserad i Medellín, Colombia.

Vi hoppas att det arbete vi gör kommer att fortsätta bidra till utbildning och kompetensutveckling inom dessa områden.

FAN stödjer barn som lever i utsatta ekonomiska eller sociopolitiska klimat. Genom vård, kost och utbildning ger deras engagerade team barn och unga tillgång till möjligheter och ett bättre liv för dem och deras familjer.