Vi hjelper mennesker og organisasjoner å mestre nye ferdigheter

Evnen til å lære og tilegne seg nye ferdigheter raskt og kontinuerlig er av stor betydning for sysselsetting og økonomisk suksess både for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Attensi sine ferdighetsmestringsmål for 2030

Våre forpliktelser for ferdighetsmestring

frem mot 2030 er i tråd med FNs bærekraftsmål:

Vi ønsker å gjøre det mulig at 2 millioner mennesker og 1000 organisasjoner kan mestre nye ferdigheter og adoptere ny atferd ved hjelp av Attensi sine løsninger

Hjelpe 100 000 mennesker i sårbare situasjoner med våre løsninger via våre partnerskapsprogrammer for sosial påvirkning

Utvide vårt partnerskapsprogram for sosial påvirkning med minst 10 partnerskap

Opprettholde vår høye standard for kvalitet og effekt i våre løsninger, og kontinuerlig forbedre vår evne til å måle resultater og læringsutbytte

Hos Attensi tar vi får forpliktelse til ferdighetsutvikling og mestring på alvor, derfor er vi involvert i flere partnerskap som fokuserer på sosial påvirkning, i tillegg til vårt kontinuerlige arbeid med store bedrifter.

Vi tror at vi kan være en positiv drivkraft i verden, og dette oppnår vi ved å lykkes i vår kjerneoppgave: å gi mennesker muligheten til å mestre nye ferdigheter og adoptere ny atferd, noe vi gjør gjennom vårt daglige arbeid med våre kunder.

I tillegg støtter og fremmer vi utdanning og utvikling gjennom våre partnerprogrammer for sosial påvirkning, der vi samarbeider med flere organisasjoner for å gi ungdom og andre i sårbare situasjoner muligheten til å ta i bruk våre spillbaserte løsninger.

Realistic 3D character model of woman's face

På hvilken måte skaper vi effekt?

Vi håper at vi, ved å tilby én løsning om gangen, ikke bare kan hjelpe ansatte å nå sitt fulle potensiale, men også gi hjelp og støtte ungdom, utdanning og utvikling.

Hvordan ligger vi an så langt?:

  • 25 000 ungdommer får støtte innen mental helse gjennom vår løsning Hjelpehånda
  • Vi når og gir støtte til 5000 ungdomsflyktninger i Libanon (Hjelpehånda)
  • FLYT-programmene når over 1000 ungdommer hvert år

Fundación de Atención a la Niñez x Attensi

I mange år har Attensi støttet Fundación de Atención a la Niñez (FAN) – Barnehjemsstiftelsen, basert i Medellìn, Colombia.

Vi håper at arbeidet vi gjør vil fortsette å bidra til utdanning og ferdighetsutvikling i disse områdene.

FAN støtter barn som lever i sårbare økonomiske eller sosio-politiske klima. Gjennom omsorg, ernæring og utdanning gir deres dedikerte team barn og ungdom tilgang til muligheter og et bedre liv for dem og deres familier.