Vi ønsker å sikre at alt vi gjør hos Attensi har en positiv innvirkning på klima, miljø og menneskene rundt oss. Les mer.

Våre forpliktelser

 

Våre forpliktelser til bærekraft og samfunnsansvar strekker seg lenger enn bare spillbasert læring og utvikling. Vi ønsker å sikre at alt vi gjør hos Attensi har en positiv innvirkning på klima, miljø og menneskene rundt oss. Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar:

Mestring av nye ferdigheter
En bærekraftig fremtid
Like muligheter

I tråd med FNs bærekraftsmål for 2030

I samsvar med FNs bærekraftsmål har vi tilpasset våre interne fokusområder i tråd med disse målene. I tillegg til våre egne mål og forpliktelser, anser vi disse fire av FNs utviklingsmål som de områdene der vi kan utgjøre størst forskjell.

God utdanning
Ansvarlig forbruk og produksjon
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Likestilling mellom kjønnene

Vi jobber aktivt for å fremme god utdanning gjennom våre læringsplattformer, som gjør kunnskap tilgjengelig for alle. Vi streber etter ansvarlig forbruk og produksjon ved å minimere vårt miljøavtrykk og oppfordre til bærekraftige praksiser. For å støtte fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, sikrer vi rettferdig behandling og transparente prosesser i alle våre aktiviteter. Likestilling mellom kjønnene er integrert i vår bedriftskultur, og vi fremmer like muligheter for alle ansatte uavhengig av kjønn. Vi tror at disse tiltakene samlet bidrar til en bedre fremtid for alle.

Våre prosjekter

Vi har en rekke initiativer som fokuserer på å støtte og utvikle mennesker. Våre prosjekter spenner fra direkte samhandling med barn til å tilby verktøy og ressurser som styrker ungdommens ferdigheter og muligheter.

Kontakt oss