Vi ønsker å sikre at alt vi gjør hos Attensi har en positiv innvirkning på klima, miljø og menneskene rundt oss. Les mer.

Våre forpliktelser

Våre forpliktelser til bærekraft og samfunnsansvar strekker seg lenger enn bare spillbasert læring og utvikling. Vi ønsker å sikre at alt vi gjør hos Attensi har en positiv innvirkning på klima, miljø og menneskene rundt oss. Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar:

Mestring av nye ferdigheter
En bærekraftig fremtid
Like muligheter

I tråd med FNs bærekraftsmål for 2030

I samsvar med FNs bærekraftsmål har vi tilpasset våre interne fokusområder i tråd med disse målene. I tillegg til våre egne mål og forpliktelser, anser vi disse fire av FNs utviklingsmål som de områdene der vi kan utgjøre størst forskjell.

God utdanning
Ansvarlig forbruk og produksjon
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Likestilling mellom kjønnene

Kontakt oss