Inkludering, likestilling og like muligheter

Hos Attensi jobber vi for å skape en arbeidsplass som tilbyr verdifulle muligheter for alle, uavhengig av deres bakgrunn.

Fordi vi vet at for å gjøre en forskjell, trenger man kunnskap, kompetanse og erfaring fra mennesker som tenker utenfor boksen.

Målsettinger for inkludering, likestilling og like muligheter frem mot 2030

Våre forpliktelser for inkludering, likestilling og like muligheter

frem mot 2030 er i tråd med FNs bærekraftsmål:

Vi skal være en organisasjon der personer med forskjellig bakgrunn elsker å jobbe, og oppretthold vår åpne, tillitsfulle og morsomme kultur

Nulltoleranse for forskjellsbehandling og uetisk atferd og handlinger

Være anerkjent som en aktiv talsperson for mangfold innen teknologi

Hvordan jobber vi for å oppnå disse målene?

Mangfoldig arbeidsstyrke

Vi er svært stolte over å ha en mangfoldig arbeidsstyrke, som kommer fra mange ulike bakgrunner når det gjelder kompetanse, kjønn, etnisitet, alder og kultur. Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde og feire dette mangfoldet.

Attensi sin egen bærekraftsgruppe

Dette interne initiativet håndterer og vurderer etiske spørsmål, inkludert valg av kunder og leverandører.

Det er viktig for oss å være sikre på at alle vi samarbeider med deler vår lidenskap for rettferdighet og jobber mot lignende mål.

Attensi sine etiske retningslinjer og forretningsatferd

Vi har sørget for at våre forpliktelser og retningslinjer er tilgjengelige for alle i selskapet.