Inkludering, jämställdhet och lika möjligheter

På Attensi arbetar vi för att skapa en arbetsplats som erbjuder värdefulla möjligheter för alla, oavsett bakgrund.

För vi vet att för att göra skillnad behöver du kunskap, expertis och erfarenhet från människor som tänker utanför ramarna.

Mål för inkludering, jämställdhet och lika möjligheter fram till 2030

Våra åtaganden för inkludering, jämställdhet och lika möjligheter

fram till 2030 är i linje med FN:s hållbarhetsmål:

Vi vill vara en organisation där människor med olika bakgrund älskar att arbeta, och behålla vår öppna, förtroendefulla och roliga kultur

Nolltolerans för diskriminering och oetiskt beteende och handlingar

Bli erkänd som en aktiv förespråkare för mångfald inom teknik

Hur arbetar vi för att nå dessa mål?

Mångfaldig arbetskraft

Vi är mycket stolta över att ha en mångfaldig arbetsstyrka, som kommer från många olika bakgrunder vad gäller kompetens, kön, etnicitet, ålder och kultur. Vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och fira denna mångfald.

Attensis egen hållbarhetsgrupp

Detta interna initiativ hanterar och bedömer etiska frågor, inklusive val av kunder och leverantörer.

Det är viktigt för oss att vara säkra på att alla vi arbetar med delar vår passion för rättvisa och arbetar mot liknande mål.

Attensis etiska riktlinjer och affärsuppförande

Vi har sett till att våra åtaganden och riktlinjer är tillgängliga för alla i företaget.