Lillestrøm kommune: Trente 5000 ansatte på 2 måneder med spillbasert opplæring

I samarbeid med Attensi implementerte Lillestrøm kommune betydelige organisatoriske endringer ved hjelp av Attensi PROCESS og spillbasert opplæring.

5000 ansatte trent opp i et nytt system på to måneder
93% av de ansatte sa de ville bruke det de lærte i opplæringen
88% sa at de ville anbefale opplæringen til en kollega

Hvordan Lillestrøm kommune trente 5000 ansatte på kun to måneder med spillbasert opplæring

Med tusenvis av nyansatte og flere nye systemer å implementere på kort tid, trengte Lillestrøm kommune en omfattende opplæringsløsning.

Lillestrøm ligger 20 kilometer utenfor Oslo, og i januar 2020, etter sammenslåingen av de tre kommunene Fet, Sørum og Skedsmo, ble Lillestrøm offisielt en kommune.

Ledelsen i den nyopprettede kommunen hadde nå ansvar for over 9000 ansatte. Over halvparten av disse hadde behov for innføring og opplæring i nye systemer for administrasjon og pasientjournaler. Raskt.

Tidligere hadde Lillestrøm kommune benyttet seg av klasseromsundervisning og lineær e-læring for i opplæringen av nyansatte. Men med tanke på størrelsen på prosjektet, ville ikke den tradisjonelle tilnærmingen fungere denne gangen.

Helsesektoren er spesielt avhengig av tilgang til plattformer som håndterte viktig og konfidensiell informasjon om pasienter. Opplæringen i disse feltene måtte være rask og effektiv, i stor skala.

Attensi Process var en ny type løsning, og det var akkurat det Lillestrøm kommune lette etter

Med PROCESS bygget Attensi en rekke spillbaserte 3D-simuleringer som viste nøyaktig hvilke oppgaver de ansatte i Lillestrøm kommune var nødt til å gjennomføre. Disse ble kombinert med samtalescenarioer for å gjenskape de forskjellige menneskelig interaksjonene de ansatte møter i sitt daglige arbeid.

Hver modul i den spillbaserte opplæringen var designet for å bli spilt gjennom flere ganger, for å oppfordre til læring gjennom gjentakelse. De ansatte fikk utdelt sertifiseringer når de hadde gjennomført modulene, slik at fremgangen kunne spores og ledelsen kunne få umiddelbare tilbakemeldinger.

I tillegg fremmet en ledertavle de beste ansattes konkurranseånd og en kameratslig konkurranse mellom ansatte og avdelinger, der alle ønsket å overgå hverandre.

Attensi’s nye tilnærming til opplæring skapte de målbare resultatene som Lillestrøm kommune hadde lett etter:

5000 ansatte trent opp i et nytt system på to måneder
93% av de ansatte sa de ville bruke det de lærte i opplæringen
88% sa at de ville anbefale opplæringen til en kollega

Svært gode resultater med spillbasert opplæring

Attensi’s spillbaserte opplæring skapte de målbare resultatene som Lillestrøm kommune hadde lett etter.

På kun to måneder mestret de 5000 ansatte sine nye arbeidsoppgaver og arbeidsflyt. Med Process fikk Lillestrøm til noe som ikke hadde vært mulig med tradisjonell klasseromsundervisning eller e-læring.

Opplæringen scoret høyt på tilfredshet blant de ansatte. Hele 93% av de som svarte på undersøkelsen sa at de hadde brukt det de lærte i arbeidshverdagen, mens 88% ville anbefalt denne typen trening til en kollega.

Positiviteten som spredde seg blant de ansatte på grunn av den nye typen trening gjorde et varig inntrykk på lederteamet, som Digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersen bemerket:

«Vi ser en helt annen entusiasme blant de ansatte enn det vi er vant til … Vi hadde aldri greid å oppnå det samme med tradisjonell klasseromsundervisning.»

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Drammen kommune spiller seg til læring i arbeidstiden

Spillbasert trening ble løsningen for rask og effektiv opplæring av Oslo kommunes smittesporere