Lillestrøm kommun: Tränade 5000 anställda på 2 månader

I samarbete med Attensi genomförde Lilleström kommun betydande organisatoriska förändringar med hjälp av Attensi PROCESS.

5000 anställda blev upplärda i ett nytt system på två månader
93% av de anställda sa att de skulle använda det de lärt sig i träningen
88% sa att de skulle rekommendera träningen till en kollega

Hur Lillestrøm kommun tränade 5000 anställda på bara två månader

Med tusentals nya medarbetare och flera nya system att implementera på kort tid behövde Lillestrøms kommun en heltäckande träningslösning.

Lillestrøm ligger 20 kilometer utanför Oslo och i januari 2020, efter sammanslagningen av de tre kommunerna Fet, Sørum och Skedsmo, blev Lillestrøm officiellt en kommun.

Ledningen i den nybildade kommunen ansvarade nu för över 9 000 anställda. Mer än hälften av dessa behövde introduktion och träning i nya system för administration och patientjournaler. Snabbt.

Tidigare hade Lillestrøms kommun använt klassrumsundervisning och linjär e-learning för träning av nyanställda. Men med tanke på projektets storlek skulle det traditionella tillvägagångssättet inte fungera den här gången.

Hälso- och sjukvården är särskilt beroende av tillgång till plattformar som hanterar viktig och konfidentiell information om patienter. Träningen inom dessa områden måste vara snabb och effektiv, i stor skala.

Attensi Process var en ny typ av lösning, och det var precis vad Lillestrøms kommun letade efter

Med PROCESS byggde Attensi en serie spelbaserade 3D-simuleringar som visade exakt vilka uppgifter de anställda i Lillestrøms kommun var tvungna att utföra. Dessa kombinerades med samtalsscenarier för att återskapa de olika mänskliga interaktioner de anställda möter i sitt dagliga arbete.

Varje modul i simuleringen var designad för att spelas igenom flera gånger, för att uppmuntra lärande genom upprepning. De anställda fick certifieringar när de hade genomfört modulerna, så att framstegen kunde spåras och ledningen kunde få omedelbar feedback.

Dessutom främjade en ledartavla tävlingsandan hos de bästa anställda och en vänskaplig konkurrens mellan anställda och avdelningar, där alla ville överträffa varandra.

Attensis nya inställning till träning skapade de mätbara resultat som Lillestrøms kommun hade letat efter:

5000 anställda blev upplärda i ett nytt system på två månader
93% av de anställda sa att de skulle använda det de lärt sig i träningen
88% sa att de skulle rekommendera träningen till en kollega

Mycket bra resultat

Attensis nya inställning till träning skapade de mätbara resultat som Lillestrøms kommun hade letat efter.

På bara två månader bemästrade de 5 000 anställda sina nya uppgifter och arbetsflöde. Med Process uppnådde Lillestrøm något som inte skulle ha varit möjligt med traditionell klassrumsundervisning eller e-lärande.

Träningen fick högt betyg på nöjdhet bland medarbetarna. Hela 93 % av de som svarade på undersökningen sa att de hade använt det de lärt sig i sitt vardagliga arbete, medan 88 % skulle rekommendera denna typ av träning till en kollega.

Positiviteten som spred sig bland de anställda på grund av den nya typen av träning gjorde ett bestående intryck på ledningsgruppen, som digitaliseringsdirektör Torbjørn Pedersen konstaterade:

”Vi ser en helt annan entusiasm bland personalen än vad vi är vana vid… Vi hade aldrig kunnat uppnå samma sak med traditionell klassrumsundervisning.”

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Du kanske också är intresserad av

Stödjer ljusare framtider med Onebright

Varför spelbaserat lärande passar så bra för läkemedelsbranschen

Stöder NHS genom uppslukande spelbaserade träningslösningar

Hjälper NHS att ge exemplarisk utbildning