NHS Liverpool University Hospital: Engagerande spelbaserad utbildning

Trycksatta miljöer med hög insats kräver noggrann, engagerande och minnesvärd träning.

95% minskning av utbildningstid
62% minskning av kunskapsluckor
90% använde sina nya färdigheter på jobbet

Stöder NHS genom uppslukande spelbaserade träningslösningar

Attensi är stolt över att ha stöttat NHS Liverpool University Hospital med införandet av den senaste effektivitetsteknologin, Paperlite. Vårt uppslukande spelbaserade utbildningsmaterial ger alla scenarion du kan behöva under ett, virtuellt tak.

Dina team kommer att ha träningen för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse för sina patienter.

Optimera och effektivisera patientupplevelsen

”Vi skulle inte ha haft en tränad och effektiv arbetsstyrka utan Attensi.”

Jacqui Cooper

Chief Nursing Information Officer | Liverpool University Hospital

En förvandling krävdes

Liverpool University Hospital vände sig till Attensi för att revolutionera sättet de erbjöd viktig IT-utbildningunder coronavirus-pandemin. Att ta bort personal från deras avdelningar för att ge träning ansikte mot ansikte var inte längre en möjlighet.

”Klyftan i IT-utbildning är klinisk kontext.”

Med hjälp av den värdefulla insikten från Liverpool University Hospital och vår unika blandning av mänsklig psykologi och spelbaserad teknologi, skapade vi ”Eleanor” – en virtuell patient som erbjöd alla komplexiteter hos en riktig patient.

Genom att ta Eleanor genom hennes resa från inläggning till utskrivning kunde teamen praktiskt tillämpa sin nya programvara, Paperlite, på ett sätt som passade deras dagliga roll.

En fråga om liv och död

På ett sjukhus kan undermålig träning bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död. När tid och resurser är knappa behöver sjukhusen lärande och utveckling som går utöver en tick box-övning.

Informationen måste behållas och resultaten måste vara mätbara.

Attensis spelbaserade träningslösningar är designade för att göra det möjligt för team att fördjupa sig i små, virtuella scenarier, som gör att de kan göra misstag i en trygg miljö. Det repeterbara, interaktiva materialet kan uppdateras och besökas gång på gång.

Resultaten

Den totala träningstiden reducerades från 46 veckor till bara 2, vilket sparade 40 000 + personaltimmar i frontlinjen.

Genomsnittliga kunskapspoäng ökade från 31% till 93% från första till sista genomspelningen.

90% av personalen uppgav att de kunde tillämpa sina nyinlärda färdigheter i sitt dagliga arbete.

Kompetens, compliance och förtroende

Genom att använda Attensis spelbaserade träningslösningar har varje medlem i ditt team möjlighet att utveckla sina färdigheter.

Oavsett om du introducerar nya medarbetare, ger uppdateringskurser om efterlevnad eller förbättrar din personals kompetens, kommer du att se hur deras självförtroende växer med hjälp av våra 3D-simulationer.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Du kanske också är intresserad av

Stödjer ljusare framtider med Onebright

Varför spelbaserat lärande passar så bra för läkemedelsbranschen

Hjälper NHS att ge exemplarisk utbildning

Hur Lillestrøm kommun tränade 5000 anställda på bara två månader