Attensi

PROCESS

Realistiske og underholdende simuleringer av IT-sentriske prosesser som gir de ansatte mulighet til å mestre nye IT-programmer raskt. Inkluderer både sporing og sertifisering av brukere.

Lansering av et nytt ERP-system med Attensi PROCESS

En stor norsk forhandler brukte Attensi PROCESS til å lære opp alle sine ansatte i forberedelsene til lanseringen av et nytt ERP-system, samt en stor redesign av de fleste kjerneprosessene i firmaet.

Nøkkelresultater:

  • 75 % lavere kostnad sammenlignet med tradisjonell opplæring som kombinerte klasseromsundervisning og e-læring
  • 100 % av de ansatte foretrekker opplæring med Attensi PROCESS sammenlignet med klasseromsopplæring
  • 100 % av de ansatte viser 100 % mestring av alle relevante IT-sentriske prosesser før lansering av ERP-systemet

attensi portal 4

Få produktarkForespør mer info

75%

Reduksjon i opplæringskostnader

 

«Opplæring er viktig, men klasseromsundervisning tilhører fortiden. Det er spillbasert 3D-simulering som er fremtiden.»

Runar Myhre, CIO, Bertel O. Steen

 

Mestring av IT-sentriske Prosesser

Etter 4-5 gjennomspillinger av Attensi PROCESS-simuleringene har de ansatte internalisert og mestret de nye prosedyrene.

 

Spillmekanikken i Simuleringene driver Repetisjon og gjør det enklere å Adoptere nye Prosesser

Attensi PROCESS-simuleringene er spillbaserte hele veien, noe som trigger engasjement og repetisjon. Repetisjon er nøkkelen til tilegnelse av nye prosesser og endring i atferd. Brukerne blir utfordret og aktivert mens de trener og konkurranseinstinktet fører til at de frivillig gjennomgår opplæringen flere ganger.

10

timer med ekstra repetisjon av trening ved bruk av Attensi PROCESS hos en stor norsk forhandler