Om Attensi

Attensi er et norsk selskap som spesialiserer seg på spillbaserte simuleringer. Attensi har vokst til å bli en global leder i feltet, og løsningene våre kombinerer avansert 3D-modellering med dyp innsikt i menneskelig atferd og psykologi. Dette brukes til å lære opp ansatte i autentiske situasjoner som involverer samhandling mellom mennesker og bruk av programvare- og systemer som er viktige for bedriften.

Attensi har i overkant av 100 ansatte og leverer tjenester til over 100 kunder i et bredt spekter av bransjer, som for eksempel det globale legemiddelselskapet Merck,  dagligvarekonsernet NorgesGruppen, det globale kvalitetssikrings- og risikohåndteringsselskapet DNV-GL og apotekkjeden Boots. Vi har hovedkvarter i Oslo og kontorer i London og Palo Alto.

attensi employees 9

Vårt mål

Vårt mål er å skape verdensledende simuleringsbasert trening som kan hjelpe fremragende organisasjoner med å utnytte det fulle potensialet til sine ansatte. Vi har som mål å kunne simulere enhver menneskelig samhandling, enten det gjelder dialog, bruk av IT-systemer eller bruk av instrumenter og maskiner – på en kostnadseffektiv måte. Vi vil hjelpe alle organisasjoner med å bruke simuleringsbasert trening til å forbedre de ansattes ytelse og maksimere deres menneskelige kapital og potensial for verdiskapning.

Vårt formål

I Attensi har vi troen på at vi gir et lite bidrag til en bedre verden gjennom hver eneste simulering vi skaper. Vi ønsker å gi alle de verktøyene de trenger for å utvikle sine ferdigheter og kompetanse, for å kunne endre atferd og utvikle seg som mennesker. Og selvfølgelig har vi som mål å ha det gøy mens vi gjør dette. Å bruke våre spillbaserte simuleringer skal være gøy, og vi gjør vårt beste for å more oss mens vi skaper dem!

Attensi fun facts

  • 100+

    … forskjellige simuleringer skapt på Attensi’s plattform

  • 100+

    … TUSEN brukere (og flere skal det bli)

  • 2mill

    … gjennomspillinger av Attensi simuleringer (så langt)