Drammen kommune: Spiller seg til læring i arbeidstiden

Er spillbasert læring og simuleringstrening for ansatte i Drammen kommune et godt alternativ til mer tradisjonell opplæring og undervisning? Det skal kommunen nå finne ut av. Så langt lover det godt.
Denne artikkelen ble originalt publisert hos Drammen kommune.

Drammen kommune spiller seg til læring i arbeidstiden

200 medarbeidere i Drammen kommune har i løpet av høsten deltatt i en pilot for opplæring i bruk av saks- og arkivsystemet P360. Og på nyåret skal 200 medarbeidere i tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne delta i en pilot med Etikk som tema i spillbasert læring og simuleringstrening.

Målet er å skape felles kunnskapsgrunnlag – og det på en annerledes måte enn kommunen er vant med. Her skal de ansatte spille seg til kunnskap.

«Det er gøy, og det er et veldig godt supplement til vanlig opplæring,»

sier Ole Anders Bakke, Avdelingsleder infrastruktur og samferdsel. Han er en av dem som har vært med å teste spillbasert læring.

«Vi må tenke nytt om hvordan vi dekker behovene til både innbyggere og ansatte. Med spennende teknologi får vi stadig flere muligheter. Å prøve ut spillbasert læring er et ledd i å tenke nytt – det handler om å lære mer, raskere og forhåpentligvis også morsommere. Dette skal utprøvingen av spillbasert læring som nå pågår fortelle oss mer om.»

Fredrik Holtan

Direktør utviking og digitalisering | Drammen kommune

Belønning og premie

Gjennom spill, utviklet av Drammen kommune i samarbeid med teknologiselskapet  Attensi, får medarbeidere muligheten til å spille seg til kunnskap i en praktisk kontekst på en digital spillplattform. Innholdet i oppgavene er tilrettelagt slik at medarbeiderne får øvd seg på relevante praktiske oppgaver og dilemmaer. I spillsituasjonen legges det til rette for støtte og veiledning, noe som er viktig for at medarbeiderne forstår innholdet og oppgaven, og at man ser en direkte overføringsverdi til eget arbeid.

«Man får en veldig god innføring og et godt overblikk i fagsystemet. Og i og med at eksemplene er konkrete, og man får umiddelbare tilbakemeldinger, så blir det både relevant og man lærer mye,» sier Ole Anders Bakke.

Og som i de fleste digitale spill får man umiddelbare tilbakemeldinger i form av belønningssystem, poeng og premier. Det som kjennetegner dette spillet, er at det skal være relevant, gi læring, samtidig som det skal være moro og inspirerende.

«Ja, det er moro. Man får poeng, så det gjør jo at man gjerne tar spillet om igjen for å få bedre score,» sier Bakke og smiler.

 

Hvorfor spillbasert læring?

Drammen kommune ønsker altså å vurdere læringsutbyttet ved hjelp av denne type teknologi sett opp mot tradisjonell e-læring og klasseromsundervisning.

Derfor skal det testes og vurderes om man ønsker å bruke denne formen for opplæring. Er de ansatte mer aktive i læringsprosessene når denne metoden tas i bruk? Er dette en mer effektiv metode for læring? Legger det til rette for læring i en mer praktisk kontekst? Skaper det trygghet og mestring? Motivasjon og engasjement?

 To piloter

I den ene piloten som har foregått denne høsten, er oppgavene knyttet til fagsystemet Public 360 – et fagtype system kommunen er pålagt å bruke gjennom lovverket. Det andre som skal testes nå i 2022 handler om etikk.

«Fra mitt ståsted handler spillbasert opplæring og simuleringstrening om å gjøre brukerne trygge på hvordan de skal navigere og nyttiggjøre seg fagsystemet. Brukere som føler seg trygge, tør å prøve enda mer – tror jeg,»

Mone Sveia

Virksomhetsleder Byarkiv og fagleder systemutvikling | Drammen kommune.

«I tillegg gir denne type opplæring hver enkelt medarbeider friheten til å øve når det passer best for den enkelte, det er også enkelt å gå tilbake å repetere ulike moduler ved behov.»

Informasjonsinnhenting

I pilotperioden fra medio oktober til medio desember har prosjektet samlet inn data underveis. Gjennom de innsamlede dataene kan det dokumenteres en kunnskapsheving på 42,1 %.

Informasjonen som er samlet inn skal brukes videre i en evalueringsrapport for piloten, men allerede nå kan vi peke på et tydelig læringsutbytte gjennom spillbasert opplæring, sier Mone Sveia.

Etisk refleksjon

I piloten som handler om etisk refleksjon, har medarbeidere fra Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fra Utvikling og digitalisering jobbet sammen for å utvikle relevante etiske dilemmaer.

«De har jobbet med å beskrive scenarier og situasjoner der medarbeidere stilles overfor etiske utfordringer og dilemmaer. Situasjonene man møter i spillet må oppleves som relevante og tjenestenære for at dette skal ha en direkte overføringsverdi til egen arbeidshverdag,» sier Kjersti T. Nergaard fra Utvikling og digitalisering. Hun har ledet utviklingsarbeidet.

Med utgangspunkt i ny nasjonal veileder, har de valgt “Retten til selvbestemmelse” som gjennomgangstema for spillet, som nå skal testes ut. 200 medarbeidere fra fire ulike avdelinger i kommunen skal delta i piloten.

Etisk refleksjon gjøres aller best i samhandling med andre, så den spillbaserte simuleringstreningen skal ikke erstatte det verdifulle arbeidet som allerede gjøres ute i virksomheter og avdelinger.

 

Videreføring

Dersom pilotprosjektene blir en suksess, og Drammen kommune bestemmer seg for å benytte denne teknologien videre, er det enkelt å se for seg en utvidelse av bruken av spillene.

Temaet etisk refleksjon er relevant for alle kommunale medarbeidere, og kommunen skal forsøke å gjøre alle bedre rustet til å håndtere hverdagens dilemmaer, som vi alle møter mer eller mindre bevisst.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Spillbasert trening ble løsningen for rask og effektiv opplæring av Oslo kommunes smittesporere

Hvordan Lillestrøm kommune trente 5000 ansatte på kun to måneder