Oslo kommune: Spillbasert trening ble løsningen for rask og effektiv opplæring av Oslo kommunes smittesporere

Attensis funksjonsrike plattform Attensi PROCESS ble løsningen for Oslo kommune. Plattformen gjør det enkelt for smittesporerne å gjennomføre treningen når som helst og hvor som helst.

Spillbasert trening ble løsningen for rask og effektiv opplæring av Oslo kommunes smittesporere

Oslo kommune har opplevd stor pågang i forbindelse med Covid-19, og har vært nødt til å ansette mange smittesporere i løpet av kort tid. Med stort tidspress og et begrenset antall opplæringsressurser, ønsket kommunen et enkelt, intuitivt og moderne treningsverktøy som kunne fungere godt for ulike målgrupper og forskjellige brukerroller. Løsningen var også nødt til å gjøre det mulig for smitteteam under høyt press å raskt lære seg smittesporingssystemet, rutiner og faglig kommunikasjon.

Oslo kommune vektla at løsningen var nødt til å være spillbasert og med et konkurranseelement som la til rette for engasjement og repetisjon. Det var også svært viktig at leverandøren hadde tidligere erfaring fra tilsvarende prosjekter, og kunne tilby erfarne prosjektledere, designere og tekstforfattere. Det var et krav om at løsningen skulle være modulbasert slik at den enkelt kunne justeres eller endres, og forfatterverktøyet måtte kunne brukes av Oslo kommune selv.

Valget falt på Attensis skreddersydde løsning for spillbasert trening.

Attensis funksjonsrike plattform Attensi PROCESS ble løsningen for Oslo kommune. Plattformen gjør det enkelt for smittesporerne å gjennomføre treningen når som helst og hvor som helst, uavhengig av tidsplaner, og i sitt eget tempo. Treningen kan enkelt repeteres, enten for å friske opp kunnskap eller for å lære seg nye rutiner og oppdateringer.

Tiden var knapp da prosjektet ble satt i gang, og Oslo kommune og Attensi arbeidet svært tett og godt sammen for å ferdigstille prosjektet. Den simuleringsbaserte treningen for smittesporere ble ferdig utviklet og levert til Oslo kommune v/ Helseetaten på bare 3 – 4 uker.

Samarbeidet mellom Oslo kommune og Attensi har vært svært vellykket, og prosjektet er nå utvidet til å omfatte trening i smittevern og gjennomføring av samtaler med mulig smittede og nærkontakter.

Har du lyst til å høre mer om løsningen og finne ut om dette kan være noe for din kommune også? Ta kontakt med oss i dag. 

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Drammen kommune spiller seg til læring i arbeidstiden

Hvordan Lillestrøm kommune trente 5000 ansatte på kun to måneder