En bærekraftig fremtid

Vi ønsker å sikre en trygg og bærekraftig verden for fremtidige generasjoner.

Derfor er en av våre forpliktelser å ta vare på miljøet; å adressere bærekraft og miljømessige bekymringer. Vi tror vi har mulighet til å utgjøre en forskjell.

Fra hvordan vi håndterer vår egen drift, til å bygge partnerskap med andre organisasjoner, jobber vi aktivt for å minimere vårt økologiske fotavtrykk innen 2030.

Attensi sine bærekraftsmål for 2030

Våre forpliktelser for bærekraft og miljø

frem mot 2030 er i tråd med FNs bærekraftsmål:

Holde oversikt, administrere og rapportere om fremskritt innen bærekraft

Sikre at vår drift har minimalt med avfallsutslipp og miljøskade

Karbonnøytralitet fra direkte og indirekte drift

Utvikle våre ansattes forståelse og kompetanse innen bærekraftig utvikling.

Bruk våre løsninger for å styrke organisasjoners kompetanse innen bærekraftig utvikling

Hvordan jobber vi for å oppnå disse målene?

Attensi sin egen bærekraftsgruppe

En gruppe av våre game-changere har tatt på seg ansvaret for å drive endring internt hos Attensi.

De leder nye initiativer og endring i retningslinjer.

Noen av endringene de allerede har implementert er:

  • Miljøvennlig kontordrift
  • Øke bevissthet rundt miljøvennlig pendling
  • Styre Attensi mot en skybasert infrastruktur
  • Kompensere for utslipp fra reisevirksomhet

Attensi sin miljøstrategi

Vår miljøstrategi omfatter alt fra våre forpliktelser som selskap til hvordan vi har som mål å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Strategien er utviklet for å veilede og sikre at vi holder oss på riktig kurs mot våre mål.

Inngå partnerskap for å løfte kompetanse innen bærekraft

Vårt mål har alltid vært å hjelpe organisasjoner å bli eksepsjonelle, og kunnskap og trygghet knyttet til bærekraft og miljøhensyn er intet unntak. Vi er svært stolte av å samarbeide med KPMG og Gjensidige for å styrke deres ansatte sin kompetanse innen bærekraft.