energy header woman smiling ipad

Spela dig till framgång

Uppnå långsiktig tillväxt inom energibranschen med AI-driven, spelbaserad utbildning.

Hev kompetansenivået

energy story block

Spela dig igenom realistiska scenarier med vår spelbaserade träning. Lär dig nya färdigheter och höj kompetensen hos dina anställda innan de ens har satt sin fot på en oljerigg eller besökt ett kraftverk.

manufacturing training corporate, Kjell Andre Attensi employee

Vår utbildning är skräddarsydd för att höja kompetensen hos alla i organisationen, oavsett roll och erfarenhet. Skräddarsy utbildning för varje roll, från ledning och administration till sälj- och ingenjörsteam.

PORTAL attensi

Attensis lösningar kan enkelt integreras med befintligt LMS och mjukvara. Kombinera Attensi med ditt befintliga LMS och erbjuda en mer engagerande inlärnings- och utvecklingsresa för dina team.

Betrodd av branschens ledande aktörer

Hydro Logo
ABB Logo
Eaton Logo

Mätbara resultat

19% ökning i produktivitet
90% färdigställandegrad
20x avkastning på investeringen (ROI)
90% minskning av kunskapsluckor
90% säger att utbildningen effektivt förbättrar deras säkerhet

Mer effektiv utbildning

Vår spelbaserade utbildning innehåller bland annat:

Det är absolut nödvändigt för operativ verksamhet att veta hur man skyddar sig mot cyberhot och cyberattacker. Allt från att säkra kritisk infrastruktur till att skydda känslig information har högsta prioritet.

Med Attensis spelbaserade säkerhetsutbildning lär sig medarbetarna hur de kan förebygga och hantera cyberattacker effektivt. Oavsett om de är ingenjörer, IT-proffs eller chefer, kommer utbildningen att hjälpa dem att förstå informationssäkerhet och hur man upprätthåller operativ integritet.

Med Attensis engagerande spelbaserade utbildning kommer medarbetarna att vara bättre rustade än någonsin att navigera i det ständigt föränderliga landskapet av cyberhot, samtidigt som kontinuitet och drift säkerställs.

Ställ ditt team för framgång med spelbaserad onboarding som är skräddarsydd för deras roller..

Oavsett om de är ingenjörer, tekniker eller projektledare så täcker vår utbildning allt från säkerhetsprotokoll och branschföreskrifter till tekniska processer och utrustningsanvändning.

Genom interaktiva simuleringar och engagerande moduler får de nya medarbetarna praktisk erfarenhet och förtroende i sin nya roll, snabbt.

Hjälp anställda att gå in i sina nya roller med självförtroende med Attensis effektfulla onboarding.

Nyckeln till framgång ligger i att förstå hur man kan optimera värdekedjan i företaget, genom att implementera solida processer och leverera i varje steg.

Maximera ditt företags effektivitet med engagerande och effektfull spelbaserad utbildning. Oavsett om det är ingenjörer, analytiker eller chefer är det viktigt att de förstår hur de bidrar till det större ekosystemet.

Med hjälp av engagerande och spelbaserat lärande kan du hjälpa team och medarbetare att nå sin fulla potential och optimera värdekedjan.

Vi arbetar med globala företag som Hydro, ABB och SLB och har utvecklat flera effektiva hälso-, miljö- och säkerhetsutbildningar.

Genom spännande 3D-simuleringar och virtuella miljöer engagerar vi anställda i praktiska lärandeupplevelser som förstärker HSE-protokoll och -procedurer. Från rutinmässiga säkerhetskontroller till komplexa riskbedömningar hjälper vi anställda att fatta välgrundade beslut och lära sig av misstag i en säker miljö.

Vår dynamiska utbildning förbättrar inte bara förståelsen för HSE-principer, utan främjar också en kultur som drivs av proaktiv riskhantering. Med Attensi säkerställer företag en konsekvent, högkvalitativ HSE-utbildning, vilket minskar olyckor och skapar en säkrare arbetsplats för alla.

Med Attensis ledarskapsutbildning hjälper vi chefer att förbättra sin kompetens, kunskap och attityder.

Genom realistiska 3D-simuleringar och spelbaserade moduler får chefer engagera sig i dynamiska lärandeupplevelser som hjälper dem att vässa viktiga färdigheter som strategiskt beslutsfattande och krishantering.

Genom att öva i en virtuell miljö kan chefer tryggt navigera genom komplexa utmaningar, i en trygg omgivning. Attensis utbildning stärker inte bara ledarskapsförmågan utan främjar också en kultur präglad av anpassningsförmåga och ständig utveckling.

Attensis spelbaserade säljutbildning har redan implementerats med stor framgång hos företag som Atlas Copco, Jotun och Circle K.

Vår innovativa inställning till säljträning erbjuder en interaktiv och engagerande lärplattform för säljteam.

Genom att använda realistiska och utmanande simuleringar ger Attensi säljarna möjlighet att öva och förbättra sina säljkunskaper i en säker och kontrollerad miljö. Vi möjliggör ett effektivt lärande och behärskning av säljtekniker, samt ger dem en plattform där de kan öva kundernas invändningar och fullända kommunikationen av värdeförslag.

Med Attensis spelbaserade utbildning kan säljteamet utveckla en djupare förståelse för säljprocessen och öka förtroendet, vilket resulterar i ökad säljeffektivitet och kundnöjdhet.

Vi förstår hur viktig efterlevnad av regulatoriska skyldigheter, krav och standarder är inom energibranschen.

Attensis spelbaserade utbildning erbjuder en effektiv metod för compliance-utbildning, med interaktiva och engagerande lärandeupplevelser.

Genom simulerade scenarier och interaktiva uppgifter får medarbetarna praktisk erfarenhet av att hantera verkliga compliance-situationer och får en bättre förståelse för regulatoriska krav och skyldigheter.

Genom att träna i virtuella miljöer med interaktiva 3D-avatarer kan kostsamma misstag undvikas.

Flexibel och skalbar spelbaserad träning anpassad till energibranschen

I en värld som ständigt förändras ökar pressen på energibranschen. Det är därför viktigt att ligga i framkant när det gäller vetenskaplig forskning och ny teknik.

BEHAVIOUR on a mobile phone attensi

Oavsett om det gäller förnybar energi som havsvind, eller utveckling av nya och effektivare sätt att använda olja och gas så behöver du medarbetare som har den kompetens de behöver för att driva organisationen framåt.

För att uppnå detta behöver du en modern lösning för träning – och det är här Attensi kommer in. Vår AI-drivna, spelbaserade utbildning är skräddarsydd för operatörer, entreprenörer, tjänsteleverantörer och chefer som vill ligga steget före alla andra.

Säkerhetskultur i fokus med Hydro

Hydro, en global tillverkare av förnybar energi och aluminium, behövde en ny typ av utbildning som snabbt kunde inkludera nya anställda om deras omfattande hälso- och säkerhetspolicyer.

I samarbete med Attensi introducerade Hydro-teamet en spännande simuleringsbaserad lösning, som återskapade olika arbetssituationer relaterade till säkerheten på deras anläggning i ett engagerande 3D-format. Som en extra funktion utvecklade de även en SKILLS-app som blev den nya standarden för att ge både anställda och besökare tillgång till områdena.

134m

speltid per användare

80%

certifierade användare

3.7x

repetitioner per modul, per användare

Gör din träning effektiv

Utforska nya möjligheter inom olja och gas.

Attensi kan erbjuda lösningar som inkluderar:

 • Utveckling av professionell kompetens
 • Drift av anläggningar och ytdrift
 • Simulerade borrnings- och brunnskontrolloperationer
 • Anläggningsprotokoll och säkerhet
 • HMS-rapportering och compliance
 • Miljöhantering
 • Samhällsrelationer
 • Optimera leveranskedjan för olja eller gas

Utveckla de tekniska färdigheter som krävs för att leverera framgångsrika offshoreprojekt.

Höjdpunkter från vår offshoreträning inkluderar:

 • Drift av anläggningar på ytan
 • Installationsprocesser för vindkraft
 • Hälso- och säkerhetsutbildning i enlighet med GWO-standarder
 • Överlevnadsutbildning till sjöss
 • Träning i användning av helikopterdäck
 • Risk- och projektledning av offshoreprojekt

Leverera framgångsrika vind-, sol-, tidvatten- och vattenkraftprojekt.

Vi erbjuder träning inom följande områden:

 • Hälsa och säkerhet
 • Reparation (turbinblad eller PV)
 • Vindinstallation
 • Solcellsinstallatörer
 • Drift av solkraftverk
 • Kompetensutveckling

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Vanliga frågor

Ja, allt Attensis träningsinnehåll finns på flera språk. Vi stödjer över 50 olika språk, så att du kan erbjuda träning till dina anställda över hela världen.

Ja, en av de största fördelarna med att arbeta med Attensi är att vi erbjuder realistiska, virtuella scenarier som din personal kommer att möta i sitt dagliga arbete. Våra lösningar utvecklade för energibranschen är designade utifrån deras behov och krav. Vi erbjuder skräddarsydda simuleringar för energisektorn som hjälper medarbetare att utveckla färdigheter och höja sin kompetens.

Ja, vi har lång erfarenhet av att arbeta med tredje part och byråer. Vi samarbetar gärna med din byrå för att utveckla träningslösningar som passar ditt företag bäst.

Självklart! Attensi kan enkelt integreras med befintliga system för att säkerställa en sömlös upplevelse för slutanvändare. Attensi erbjuder standardintegrationer från tredje part som ingår i licensavgiften. Sådan integration kommer vanligtvis att vara: Autentisering genom Azure Active Directory eller LMS-integration genom synkronisering av platta filer (till exempel json, csv, txt).

Attensi kan också användas som ett fristående, förenklat LMS – valet är ditt.

Självklart är det bara att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig för ett samtal utan förpliktelser. Våra experter kan noggrant bedöma dina behov för att hjälpa dig att utveckla dina anställdas specifika behov och kompetens. De kan gå igenom vår Attensi-svit för att ta reda på vilken kombination av programvara som kommer att tillföra mest värde för din verksamhet.