Förvandla säkerhetskultur till din konkurrensfördel

Etablera effektiv och mätbar HMS-upplärning med spelbaserad träning.

Öka antalet rapporterade händelser och nästan-olyckor, samtidigt som du säkerställer tydlighet och säkerhet vid hantering av nödsituationer.

Ge dina anställda den säkerhet de behöver för att leverera de resultat ditt företag kräver.

Ineffektiv HMS-utbildning
är inte bara farlig för de anställda

Att komma hem säkert efter en dags arbete är en grundläggande rättighet alla har. Ändå finns det över 2,3 miljoner människor som drabbas av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar varje år.1

Att inte träna anställda inom HMS (hälsa, miljö och säkerhet) kan få stora konsekvenser. Utöver den mänskliga tragedin kan olyckor leda till ett fullständigt driftstopp, med stora konsekvenser för företaget.

Det är omöjligt att etablera en bra säkerhetskultur utan rätt verktyg, men effektiviteten av traditionell HMS-utbildning är i bästa fall tveksam. Video-, klassrums- och e-lärandekurser är ofta tråkiga avkryssningsuppgifter som personalen bara går igenom en gång. Med spelbaserad träning kan du erbjuda dina medarbetare mätbar, effektiv och rolig träning.

HMS-utbildning i stor skala i samarbete med Hydro

För att få ny personal snabbt introducerad till sina omfattande HMS-regler behövde Hydro en annorlunda och effektiv lösning.

I samarbete med Attensi lanserade Hydro en BEHAVIOUR-lösning, en fullskalig 3D-simulering som återskapar olika utmanande säkerhetssituationer som de anställda med största sannolikhet kommer att möta på anläggningar över hela världen. Dessutom lanserade de en Attensi SKILLS-app, som blev den nya standarden för att ge tillgång för anställda och besökare till anläggningarna.

134 m

speltid per användare som använde simuleringen

80 %

certifierad efter avslutad träning

3.7 x

upprepningar per modul, per användare

Upprepning är nyckeln till framgång

Baserat på insikter från arbetspsykologi, träning och spel är Attensis lösningar designade för att upprepas. Varför?

Eftersom dokumenterad forskning visar att upprepning är avgörande för att lära sig nya färdigheter och beteenden. Om träningen bara genomförs en gång kan upp till 80 % av inlärningen gå förlorad redan efter en månad.2

*Hermann Ebbinghaus – Memory; a Contribution to Experimental Psychology

Hur K Line levererade sin årliga säkerhets-KPI på bara ett kvartal

För den internationella rederioperatören K Line var det viktigt att utveckla en transparenskultur när det gällde säkerheten ombord på sina fartyg.

I samarbete med Attensi och SAYFR utvecklade K line en engagerande 3D-simulering av besättningens arbetsmiljö, utformad för att testa deras färdigheter i olika realistiska scenarier och för att lära sig bästa praxis.

Efter att ha implementerat den nya träningen nådde K Line sitt mål för ”rapporterade nästan-olyckor” för hela året inom bara ett kvartal.¨

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Källor:

1. World Statistic

2. Hermann Ebbinghaus – Memory; a Contribution to Experimental Psychology