Gjør sikkerhetskultur om til din konkurransefordel

Etabler effektiv og målbar HMS-opplæring med spillbasert trening.

Øk antallet rapporterte hendelses og nestenulykker, samtidig som du sikrer klarhet og trygghet ved håndtering av nødsituasjoner.

Gi de ansatte tryggheten de trenger for å levere resultatene bedriften din krever.

Ineffektiv HSE-opplæring
er ikke bare farlig for de ansatte

Å komme trygt hjem etter en arbeidsdag er en grunnleggende rettighet alle har. Likevel er det over 2,3 millioner mennesker som opplever arbeidsrelaterte ulykker eller sykdommer hvert år.1

Manglende opplæring av ansatte i HMS (helse, miljø og sikkerhet) kan ha store konsekvenser. I tillegg til den menneskelige tragedien, kan ulykker føre til fullstendig stans i driften, med store implikasjoner for bedriften.

Det er umulig å etablere en god sikkerhetskultur uten de riktige verktøyene, og effektiviteten av tradisjonell HMS-trening er på sitt beste tvilsom. Videoer, klasserom og e-læringskurs er ofte kjedelige avkrysningsoppgaver som personalet kun går gjennom en gang. Med spillbasert trening kan du tilby de ansatte målbar, effektiv og morsom opplæring.

HMS-trening i stor skala i samarbeid med Hydro

For å få nytt personell raskt innført i deres omfattende HMS-reglement, trengte Hydro en annerledes og effektiv løsning.

I samarbeid med Attensi, lanserte Hydro en BEHAVIOUR løsning, en fullskala 3D-simulering som gjenskaper ulike utfordrende sikkerhetssituasjoner som de ansatte mest sannsynlig vil møte på anlegg over hele verden. I tillegg lanserte de en Attensi SKILLS app, som ble den nye standarden for å gi tilgang til ansatte og besøkende på anleggene.

134 m

spilletid per bruker som benyttet simuleringen

80 %

sertifisert etter gjennomføring av opplæringen

3.7 x

gjentagelser per modul, per bruker

Gjentagelse er nøkkelen til suksess

repetition graph

Basert på innsikt fra arbeidspsykologi, opplæring og gaming, er Attensi sine løsninger designet for å gjentas. Hvorfor?

Fordi dokumentert forskning viser at gjentakelse er avgjørende for å lære nye ferdigheter og adferd. Hvis opplæringen kun gjennomføres én gang, kan opptil 80% av læringen gå tapt etter bare én måned.*

*Hermann Ebbinghaus – Memory; a Contribution to Experimental Psychology

Hvordan K Line leverte sin årlige sikkerhets-KPI på bare ett kvartal

For den internasjonale shipping operatøren K Line var det viktig å utvikle en kultur for åpenhet når det gjaldt sikkerhet om bord på skipene deres.

I samarbeid med Attensi og SAYFR, utviklet K line en engasjerende 3D-simulering av mannskapets arbeidsmiljø, designet for å teste ferdighetene deres i ulike realistiske scenarier og for å lære beste praksis.

Etter å ha implementert den nye trening, nådde K Line sitt mål for “rapporterte nestenulykker” for hele året innenfor bare ett kvartal.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Kilder:

1. World Statistic

2. Hermann Ebbinghaus – Memory; a Contribution to Experimental Psychology