GUIDE
Personalstöd: Fördelar och strategier

Medarbetarnas engagemang är en högsta prioritet i alla organisationer. Men tänk om du kunde behålla engagemanget samtidigt som du hjälper dina anställda att nå sin fulla potential och bli verkligt exceptionella i sina roller?

Personalstöd hjälper medarbetarna att nå sin fulla potential

  • Personalstöd: Ger anställda de verktyg, resurser och stöd de behöver för att utföra sitt arbete effektivt och produktivt. Det är det som tar medarbetarnas engagemang till nästa nivå.

 

Vad är skillnaden mellan personalstöd och medarbetarengagemang?

  • Medarbetarnas engagemang; handlar om att anpassa företagets värderingar och bibehålla produktiviteten så att de anställda utför sina uppgifter.
  • Personalstöd; är en kontinuerlig process. Det handlar om att öka effektiviteten genom att ge medarbetarna det de behöver för att prestera bäst, kontinuerligt. Till exempel genom att erbjuda kontinuerlig träning, förmåner och initiativ.

 

Vad är skillnaden mellan personalstöd och ”empowerment”?

Även om det finns en hel del överlappning, är personalstöd och medarbetarnas ”empowerment” faktiskt helt olika.

För att uttrycka det enkelt handlar empowerment om att lära anställda att vara självsäkra beslutsfattare. Personalstöd handlar på andra sidan om att ge dem de verktyg de behöver för att konsekvent leverera hög kvalitet.

Genom att ge medarbetarna auktoritet att lösa problem i din organisation, kommer de att känna sig som en värdefull del av teamet. På så sätt blir de ”empowered”.

För att sammanfatta:

  • Medarbetarengagemang: En motiverad arbetskraft som är engagerad och starkt kopplad till företagets värderingar
  • Personalstöd: För att erbjuda de verktyg som anställda behöver för att nå sin fulla potential.
  • ”Empowerment” för anställda: Ge anställda makt över beslut och ansvar för problemlösning.

 

Varför är personalstöd viktigt?

Att hjälpa anställda att nå sin fulla potential kommer nästan säkert att ha en positiv inverkan på verksamhetens nyckeltal.

Anställdas prestationer

Genom att förse anställda med rätt verktyg kommer deras presentationer att förbättras.

Gallup rapporterade ett ökat engagemang kan resultera i en 17% ökning av arbetsproduktiviteten.En stor fördel för alla.

Förutom engagemang och produktivitet kommer du också se att medarbetarna blir mer självsäkra. När medarbetarna vet vad de behöver för att lyckas, och hur de ska uppnå det, kommer de alltid att anstränga sig extra för att ge sitt bästa.

Behållning av anställda (employee retention)

Om du kontinuerligt stöttar medarbetarna genom att erbjuda nya möjligheter till tillväxt och utveckling, är det mindre troligt att de söker andra möjligheter.

När medarbetare kontinuerligt ges möjlighet att förbättra sig, utan långa seminarier och klassrumsundervisning, har du möjlighet att utveckla en arbetskraft med hög kunskap inom sin roll och företagskultur.

Den största fördelen med personalstöd är att sänka rekryteringskostnaderna. Deloitte har räknat ut att om ett företag förlorar en anställd som tjänar 130 000 USD per år kommer det att kosta över 109 0002 USD att ersätta dem.

Ökad affärsprestanda

Det är goda nyheter för företag att behålla sina bästa medarbetare. Och när medarbetarna får de verktyg de behöver för att ständigt förbättra är detta bara ännu mer uppenbart.

Gallup fann att anställda som är engagerade och vet hur de ska utföra sina uppgifter är minst 21% mer lönsamma.

Personalstöd är därför en pågående process som aldrig tar slut.

Genom att ge medarbetarna rätt verktyg och erbjuda möjligheter till tillväxt, kan det ha en enorm inverkan på företagets resultat på lång sikt.

Vad är bästa praxis
för personalstöd?

Till stor del sker ett kontinuerligt samarbete mellan dig och medarbetarna. Så hur kan du göra det på bästa möjliga sätt?

De flesta av oss är bekanta med metoden för att sätta bra mål, SMART, men här är en snabb påminnelse om vad den står för:

SMART-mål är ett enkelt verktyg som både du och dina anställda kan använda. Det är en snabb metod för att skapa en kortfattad lista över mål, samtidigt som du säkerställer att de är detaljerade.

All onödig administration, detaljer och gissningar elimineras. Allt du behöver finns där, vilket gör uppgifterna lättare att slutföra.

Alla är olika och därför kan vi inte förvänta oss att alla anställda behöver exakt samma träning.

Det är därför viktigt att fråga medarbetarna vad deras föredragna inlärningsmetod är, så att de känner sig värdefulla, och gör träning och utveckling lättare att genomföra. Det är en win-win situation.

Förutom att upptäcka individuella lärandebehov är identifiering av eventuella kunskapsluckor ett säkert sätt att förbättra medarbetarnas resultat.

Genom att tillhandahålla rätt träning för att fylla eventuella kunskapsluckor, kommer ditt team att bli framgångsrikt.

Nästan alla organisationer har flaskhalsar och processer som skulle kunna effektiviseras.

Vilka områden kan förenklas? Finns det programvara där ute som kan spara resurser för hela företaget?

Standarddriftsprocedurer (SOP) finns där av en anledning, men ibland är det okej att avvika från dem. Att låta dina anställda göra saker på deras sätt är ett bra sätt att visa att du har förtroende för deras beslutsförmåga.

Kontinuerliga och öppna samtal är en viktig del av medarbetarnas förmåga att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

När ditt team vet att de alltid har en möjlighet att bli hörda, och att deras åsikter spelar roll, känner de sig genast mer värderade. Som ett resultat kan de utföra sitt jobb bättre.

För att verkligen stödja medarbetarna i utförandet av deras arbete, måste du ge dem tillgång och valmöjligheter, när det kommer till deras egen utbildning.

Anställda kan erbjuda värdefulla insikter när det kommer till sina egna kunskapsluckor och områden som L&D-chefer kanske inte är medvetna om.

Hur man mäter och förbättrar personalstödet

Personalstöd är en kontinuerlig process. Om du gör det rätt kommer det att utvecklas i takt med att ditt företag växer.

Tekniken utvecklas ständigt, och det gör dina anställda också. När de anställda blir bättre på sina jobb behöver de också fler tillväxtmöjligheter inom företaget.

Genom regelbundna medarbetarintervjuer och mätning av KPI:er kan du avgöra om processerna för medarbetarstöd fungerar.

Detta kan göras genom att kontrollera att anställda konsekvent har rätt verktyg för att nå sin fulla potential. När du implementerar dessa processer korrekt kommer dina anställda att utföra sina jobb bättre, och det kommer att återspeglas i ditt företags tillväxt.

Det finns många utvärderingsmodeller för att bedöma framsteg. Vi har listat några av de bästa här.

Från att erbjuda möjligheter, ta hand om topptalanger och att kontinuerligt öka intäkterna, är det viktigt att vara en talesperson för medarbetarna och hjälpa dem framåt. Personalstödet låter dig göra just det.

Om du vill vara med i inlärningsrevolutionen och ge dina team allt de behöver för att lyckas, kontakta oss idag.

Är du redo att ta din träning till en ny nivå?

Du kanske också är intresserad av

Hur AI blir en del av vårt dagliga liv och hur framtiden ser ut

Reskilling är absolut nödvändigt för finansiella institutioner 2024

Mätning av effekterna av företags lärande och utveckling

Människor – mästarna inte tjänarna till AI?

Källor

  1. The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction, gallup.com/workplace/231602/right-culture-not-employee-satisfaction.aspx
  2. Are you overlooking your greatest source of talent?, deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-deloitte-review-issue-23.pdf