Varför kompetensutveckling är avgörande för organisationens framgång

För att en organisation ska lyckas är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad om den senaste teknologin och kontinuerligt arbeta med att utveckla, motivera och vägleda de anställda.

Investering i anställda leder till tillväxt, och ökad kompetens, motivation och lojalitet.

Vad är kompetensutveckling/personalutveckling?

Kompetensutveckling, även kallad personalutveckling, stärker medarbetarnas befintliga kompetens och hjälper dem att tillägna sig nya färdigheter, samtidigt som de stödjer deras personliga karriärtillväxt och företagets tillväxt.

 

Varför är kompetensutveckling viktigt?

En studie utförd av LinkedIn visar hur viktig kompetensutveckling är för att behålla företagets medarbetare. LinkedIn fann att hela 59 % av de anställda1 angav professionell utveckling som ett av de viktigaste områdena som företaget de arbetar för bör investera i för att förbättra företagskulturen.

Utan kompetensutveckling riskerar du att anställda slutar, med studier som visar att bristande tillväxtmöjligheter inom företaget står för 37,1 % av orsaken till att anställda slutar.2

Fördelarna med ett bra och genomtänkt medarbetarutvecklingsprogram inkluderar:

Kompetensutveckling bidrar till att förbättra prestationerna och hjälper företaget att hålla jämna steg med konkurrenterna.

Träning inom kompetensutveckling kan öka inlärningen med 25% och prestationen med 20%.3

Intrinsisk och extrinsisk motivation4 spelar en stor roll för att uppnå tillväxt bland medarbetare. De flesta av oss är intrinsiskt motiverade när det kommer till personlig utveckling, vilket gör att investering i kompetensutveckling får de anställda att känna sig uppskattade. Detta gör att de engagerar sig mer i de utvecklingsprogram du erbjuder.

Ingenting förblir sig likt för alltid, och med varje förändring kommer nya utmaningar. Så i takt med att marknaden och din arbetsplats utvecklas, måste dina anställda anpassa sig och hantera oförutsedda situationer.

Från sjukdom eller skador till systemkrascher, kan kompetensutveckling hjälpa medarbetare att undvika onödig stress och ändå klara av att utföra de arbetsuppgifter som krävs av dem.

Du kan överväga att erbjuda första hjälpen-kurser vid oväntade skador eller sjukdomar. Du kan också erbjuda simuleringsträning för att förbättra medarbetarna i olika situationer de kan stöta på med kunder. Till exempel inom hotell- och restaurangbranschen; hur man hanterar situationer när en kund klagar eller stör andra gäster.

Medarbetarutveckling kan också innefatta specifika verktyg för generell kompetensutveckling, som SQL eller PPC. När du uppmuntrar och erbjuder kompetensutveckling över hela organisationen investerar du inte bara i deras tillväxt, utan också i ditt företags tillväxt.

Att visa dina anställda att du bryr dig om deras personliga utveckling och tillväxt är mycket attraktivt för nya och befintliga medarbetare. I en studie från 2021 svarade 45% att de var benägna att stanna kvar i sitt jobb om de erbjöds mer utbildning.

Efterdyningarna av ”The Great Resignation”6 har lett till att allt fler arbetsgivare tar bättre hand om sina anställda, genom kompetensutveckling. Genom att implementera och erbjuda möjligheter till vidareutbildning, internutbildning eller ett mentorprogram kommer medarbetarna att stanna längre på företaget.

Inom finanssektorn saknar över 229 0007 anställda den kompetens de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Utan tillräcklig omkompetens fann Financial Services Skills Commission att 20,8% av arbetsstyrkan i den brittiska finanssektorn riskerar att förlora sina jobb och ersättas.

Deras forskning visade att omskolning av befintlig personal, är mycket mer kostnadseffektivt än att anställa ny personal, vilket leder till kostnadsbesparingar på upp till £49 100 per anställd som omskolas. Förutom att företaget sparar pengar, behåller de värdefull företagskunskap och ökar den totala vinsten.

AT&T är inte ensam. Forskning från MIT Sloan School of Management visade att ett 12-månaders utbildningsprogram i interpersonella färdigheter gav en avkastning på cirka 250% på investeringen inom åtta månader.8 Statistiken ljuger inte och visar verkligen hur värdefull kompetensutveckling kan vara.

Organisationer med bra och starkt ledarskap visar en ökning med +37% i inkomst per anställd och +9% i bruttovinstmarginal.9

59% av millennials10 säger att utvecklingsmöjligheter är oerhört viktiga när man överväger om man ska söka en tjänst eller inte. Att erbjuda ett medarbetarutvecklingsprogram och möjlighet till progression motiverar kandidaterna att stanna längre och se karriärmöjligheter inom företaget.

En mycket engagerad arbetskraft kan leda till exceptionella produktivitetsförbättringar – så höga som 202%.11

Faktum är att 85% av cheferna anser att medarbetarnas engagemang är en strategisk prioritet.

När du har en välbalanserad personalstyrka av anpassningsbara, lojala och motiverade medarbetare kan du utveckla fantastiska ledare.

Genom god kompetensutveckling har du inpräntat färdigheter som inte bara gynnar dem, utan även organisationen som helhet att lyckas.

Vilka är de mest effektiva metoderna för personalutveckling?

Ett välplanerat personalutvecklingsprogram är ett bra sätt att möjliggöra utveckling – och det finns många sätt att göra det:

Träning

Uppgift/jobbrotation

Coaching

Mentorsarrangemang

Workshops

Kommittéer

Arbetsgrupper

Simuleringar

Konferenser

On-the-job träning

Självstudie

Vilka är de viktigaste områdena för kompetensutveckling?

Här är de 7 viktigaste områdena för att förbättra medarbetarnas kompetens:

1. Flexibilitet

Hur kan varje enskild medarbetare lära sig att anpassa sina arbetssätt för att samarbeta bättre med andra?

2. Kommunikationsförmåga

Hantera svåra samtal, effektiv kommunikation under arbetet med ett projekt till exempel.

3. Konflikthantering

Oavsett om det är en intern eller extern konflikt är detta en viktig kompetens som många behöver utveckla och förbättra.

4. Ledaregenskaper

Oavsett om det är att utvecklas till en gruppledare eller en direktörsposition, se till att anställda erbjuds ett brett utbud av utbildning i ledarskapsförmåga.

5. Organisatoriska färdigheter

Detta kan innefatta tidshantering och projektledning.

6. Kreativitetsförmåga

Ge dina team utrymme att tänka utanför ramarna, oavsett om det handlar om innovativa, skalbara lösningar eller att tänka kreativt kring den kommersiella sidan av organisationen.

7. Stresshantering

Hjälp dina team att bli mer motståndskraftiga och hantera utmanande deadlines på ett hälsosamt sätt.

Så här utvecklar du en solid medarbetarutveckling:

Finns det några förbättringsområden? Vad hindrar företagets tillväxt och framsteg?

Identifiera kompetens- eller kunskapsluckor hos medarbetarna och utveckla effektiv träning för att möta företagets behov.

Att uppmuntra anställda att tänka på specifika områden de vill förbättra, kommer att motivera medarbetarna att sätta upp utvecklingslösningar som är skräddarsydda för dem.

Det säkerställer också att anställda inte slösar tid på att förbättra eller lära sig färdigheter som inte är relevanta för deras roller eller mål. En skräddarsydd plan hjälper också medarbetarna att ta ansvar. Du kan till och med lägga till någon form av mätning som hjälper dig att mäta framgången med att implementera anpassade utvecklingsplaner.

Ett framgångsrikt utvecklingsprogram bör innehålla flera lärandemöjligheter.

Fundera på hur du kan använda saker som:

 • E-lärande
 • Gamification
 • Simuleringar
 • Workshops
 • Podcasts

Dina team förändras och utvecklas hela tiden, och det bör även din medarbetarutveckling göra.

När dina medarbetare gör framsteg ska du inte vara rädd för att anpassa lösningar och mål därefter.

Detta är mycket viktigt inom HRM. HR-chefer kan hjälpa anställda att utvecklas genom att inkorporera förslag som kommer direkt från anställda. Det kommer inte bara att innebära att dina anställda lär sig snabbare, utan de kommer att känna sig lyssnade på och känna sig som värdefulla medlemmar i ditt företag.

Kompetensutveckling i praktiken

Mentorskap ger insikt och värdefull kunskap som inte alltid kan läras genom traditionell klassrumsundervisning. Det kan vara till stor hjälp för vissa anställda att ha en betrodd person att gå till för att få råd och stöd medan de navigerar i en helt ny position eller situation.

För anställda som gillar att lära sig genom observation är skuggning ett utmärkt sätt för dem att utveckla nya färdigheter och öka sitt självförtroende.

Om man kombinerar detta med ett mentorprogram, kan observation snabbt leda till utveckling.

Att lära av andra är viktigt. Att hålla olika frukost- och lunchseminarier är bara ett sätt för anställda att dela med sig av intern företagskunskap och annan värdefull kunskap.

Genom att blanda inlärning med socialt umgänge blir inlärningen mer vänlig och informell, samtidigt som den främjar samarbete och är rolig.

Du ger de anställda möjlighet att utveckla mer än en färdighet samtidigt. Frukost- och lunchseminarier är en trygg plats för de anställda att tala fritt, vilket hjälper till att öka motivationen och självförtroendet.

Upplärningen bör erbjudas även efter onboardingperioden. De flesta roller i ett företag utvecklas och förändras över tid, och det gör också de anställda i dessa roller.

Därför bör anställda erbjudas kompetensutveckling under hela sin karriär.

Det är här medarbetarstödet kommer in i bilden. Att förse medarbetarna med allt de behöver för att lyckas i sina roller kommer inte bara att hjälpa dem att arbeta i linje med ditt företags värderingar, utan också att upprätthålla engagemang och produktivitet.

Att ge anställda möjlighet att testa olika områden och jobbroller inom företaget är ett bra sätt för dem att ta reda på vad de verkligen tycker om. Därifrån kan du antingen omskola eller vidareutveckla befintliga medarbetare.

Det visar inte bara att du är en flexibel arbetsgivare, utan de anställda kan också upptäcka en roll som de är mer bekväma med, vilket kommer att vara motiverande och hjälpa dem att prestera på en högre nivå.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Källor

 1. The importance of employee development in the modern workplace, cultureamp.com

 2. 79 Employee Training & Development Statistics, supplygem.com/publications/employee-training-development-statistics/
 3. Intrinsic Motivation: How Internal Rewards Drive Behavior, verywellmind.com

 4. The Future of Work 2021: Global Hiring Outlook, hiring.monster.com

 5. The Great Resignation As An Opportunity For The Great Reshuffle, forbes.com

 6. Reskilling: A business case for financial services organisations, wp.financialservicesskills.org/wp-content/uploads/2022/01/Reskilling-A-business-case-FINAL-Jan-2022.pdf
 7. Soft skills training brings substantial returns on investment, mitsloan.mit.edu

 8. High-Impact Leadership, deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-audit-abm-scotia-high-impact-leadership.pdf
 9. How Millennials Want to Work and Live, gallup.com
 10. Employee Engagement: It’s Time to Go ’All In’, dalecarnegie.com