Opplæring i konflikthåndtering på arbeidsplassen

Når konflikter oppstår og håndteres dårlig eller ikke i det hele tatt, kan det forårsake skade på tvers av hele bedriften. Ikke bare på selve bedriftskulturen, men også på omdømmet og bedriftsresultater.

Å ytre meninger, bekymringer og gi tilbakemeldinger på en hensiktsmessig måte er alle viktige aspekter for å fremme sunne og produktive holdninger på arbeidsplassen.

Med de riktige verktøyene kan konflikt håndteres og løses effektiv, eller unngås helt.

Hva er opplæring i konflikthåndtering?

Opplæring i konflikthåndtering går ut på hvordan man identifiserer konflikt og gir deg de rette verktøyene for å håndtere og minimere uenigheter på arbeidsplassen, eller forebygge konflikten før den oppstår.

Konflikt er en del av hverdagen og det kan oppstå i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse eller bransje. Det som betyr noe, er hvordan det blir håndtert og løst.

Uten opplæring har alle sine egne måter å håndtere konflikt på, og det kan føre til mange ulike løsninger.

Imidlertid, hvis du implementerer opplæring som spesifikt håndterer konflikt på en ikke-aggressiv og empatisk måte, vil det gagne hele bedriften.

De fem viktigste målene med konflikthåndteringsopplæring

Personlighetskonflikter, motstridende synspunkter og personlige fordommer kan forårsake uenigheter i alle organisasjoner. Konflikthåndteringsopplæring setter en umiddelbar stopper for dette. Men skal du gjøre det riktig, må du først identifisere nøkkelmålene med opplæringen:

Fra aktiv lytting til å legge merke til ikke-verbale signaler, er mestring av effektiv kommunikasjon nøkkelen til konflikthåndtering, spesielt for de som jobber med kundeservice, for eksempel.

Evnen til å fange opp det som er relevant i en samtale og engasjere seg på riktig måte viser at du lytter, og det kan forhindre at konflikt oppstår.

Å vise empati og være en aktiv lytter kan være like viktig under en konflikt, som å uttrykke dine egne meninger og følelser.

Ved å gjøre dette vil andre føle seg respektert og inkludert, samtidig som du fremmer et sunt arbeidsmiljø. For å oppnå dette vil opplæring i konflikthåndtering være til god hjelp.

Samarbeid og teamwork spiller en stor rolle i å løse konflikter.

Opplæring i konflikthåndtering gir ansatte mulighet til å samarbeide og bygge sterkere relasjoner. De får en plattform og et rom for å dele ideer, samtidig som du forbedrer moral og de ansatte får øvd på å takle utfordringer sammen.

Evnen til å løse problemer og ta beslutninger er en viktig del av samarbeid og teamwork.

Ved å samarbeide med andre og lytte aktivt, kan du minimere konflikt og styrke problemløsningsevner gjennom konflikthåndteringsopplæring.

Å bevare roen kan være utfordrende, spesielt hvis du er i et krevende miljø eller håndterer en vanskelig situasjon.

Likevel, når man behandler følelsene sine på en konstruktiv måte og opptrer profesjonelt, reduserer man sjansen for konflikt.

Opplæring i konfliktløsning med «kunder» er bare ett eksempel på et trygt sted å øve på produktiv kommunikasjon på. Ved å gi de ansatte et trygt sted, for eksempel i en simulering, å trene på konflikthåndtering vil de ansatte bli bedre på hvordan de skal gjøre det på egenhånd i det virkelige liv.

Hvordan Attensi kan støtte din bedrift i konflikthåndtering

Konflikt er ikke gunstig for et produktivt og hyggelig arbeidsmiljø. Attensi sin konflikthåndteringsopplæring er akkurat det du trenger for å forberede de ansatte på de vanskelige samtalene. Vi tilbyr:

1.
Trening i konflikthåndtering for ansatte – forbedret gjennom gamification, simuleringer og avanserte VR-, AR-, og 3D-interaktive opplevelser.
2.
Konflikthåndteringsopplæring levert på ulike enheter, egnet for fjernopplæring ideelt for store eller internasjonale organisasjoner.
3.
Enkel integrering med eksisterende LMS.

Hvorfor opplæring i konflikthåndtering vil gagne bedriften din

Dårlig konflikthåndtering kan skape et giftig arbeidsmiljø, som i gjengjeld kan føre til flere ansatte som slutter, økte kostnader og lav produktivitet. Derfor er gode ferdigheter innen konflikthåndtering noe alle bedrifter trenger.

We all have personal biases and preferred ways of problem solving that can impact those around us, and the team dynamic too.

Improving workplace relationships with conflict management training makes space for awareness. Individuals become self-aware of these biases, and encourage proactivity and engagement at work, without dispute, even if they disagree.

Your team can move past their own opinions and views, whilst still working towards your organization’s goals.

Vi har alle personlige fordommer og foretrukne måter å løse problemer på, noe som kan påvirke de rundt oss.

Å forbedre arbeidsmiljøet gjennom konflikthåndteringstrening skaper rom for økt bevissthet. Individene blir mer selvbevisste om sine egne fordommer og oppmuntrer til proaktivitet og engasjement på jobben, uten å havne i konflikter, selv om de er uenige i noe.

Høy turnover av personell og mye fravær er svært kostbart og kan skade organisasjonen din. Hvis arbeidsplassen er preget av mye negativitet, sender det en uheldig melding til de ansatte.

Med konflikthåndteringsopplæring viser du de ansatte at du bryr seg om arbeidsmiljøet, bedriftskulturen og de som enkeltpersoner. Ansatte trenger trygghet og stabilitet, og opplæring i konflikthåndtering kan gi begge deler. Slik kan du unngå å miste dine beste ansatte.

De fleste av oss tilbringer omtrent en tredjedel av livet vårt på jobb, noe som tilsvarer over 90 000 timer i løpet av livet. Det er mye tid, og de timene vil føles enda lenger hvis dagene er fylt med negativitet og angst.

Opplæring i konflikthåndtering kan hjelpe å bekjempe dette, og hjelpe de ansatte til å trives på jobb. For å kunne yte sitt beste på jobb, trenger de ansatte et trygt og støttende arbeidsmiljø.

Ved å gi dine ansatte de nødvendige verktøyene og ferdighetene til å håndtere konflikter effektivt, minimerer du sjansene for at små uenigheter utvikler seg til større og mer alvorlige juridiske saker. Dette gir de ansatte en tryggere arbeidsplass og beskytter organisasjonen mot unødvendige rettslige utfordringer.

De fem viktigste komponentene i konflikthåndteringsopplæringen

Hvor skal du egentlig starte? Det er mye informasjon der ute når det gjelder opplæring i konflikthåndtering. Vi har delt det inn i de fem viktigste komponentene du burde prøve å følge:

Prøv å legg merke til om det er et mønster eller noe spesifikt som stadig forårsaker konfrontasjon.

Når du har lagt merke til og forstått dette, er du et skritt nærmere å utvikle de essensielle ferdighetene i konflikthåndtering og hvordan løse uenigheter før de i det hele tatt oppstår.

Alle håndterer konflikt ulikt. Noen unngår det helt, mens andre bli defensive, argumenterende og høylytte. Når det er krasjende reaksjoner på en konflikt, kan det være svært stressende. Men med riktig konflikthåndteringsferdigheter kan dette stresset unngår.

Det vil kreve at de ansatte klarer å se innover og gjenkjenne hvilken konfliktstil de identifiserer seg med.

Det kan være vanskelig å vise empati og lytte aktivt midt i en konfrontasjon. Det å klare å holde seg rolig, lytte og være forståelsesfull kan være mye å håndtere.

Implementering av virkelighetsnære arbeidssituasjoner ved bruk av simuleringsbasert konflikthåndteringsopplæring er et svært nyttig verktøy. Det gir de ansatte mulighet til å oppleve hvordan visse situasjoner kan utarte seg og hvordan de bør håndtere det, uten konsekvenser og frykt for å gjøre noe feil.

Tilbakemeldinger og samarbeid blant kollegaer bidrar til effektiv kommunikasjon.

I et nøytralt og stressfritt arbeidsmiljø vil du kunne bli kjent med hvordan de ansatte kommuniserer, og du vil bedre kunne støtte de i hvordan de kan kommunisere mest effektivt.

Bedrifter i alle bransjer vil dra nytte av grunnleggende opplæring i deeskalering, for å unngå unødvendige situasjoner og konflikter.

Jobber du innenfor kundeservice er det nesten garantert at de ansatte har møtt på utfordrende oppførsel mer enn én gang. Å lære seg hvordan man håndterer vanskelige kunder er en viktig ferdighet, og opplæring i deeskalering kan skreddersys for å håndtere flere ulike situasjoner.

Hvordan du leverer opplæring i konflikthåndtering suksessfullt

Når det kommer til å lage og lansere vellykket konflikthåndteringsopplæring, er det noen få ting å ta hensyn til:

Ved å bruke gamification gjør du kjedelige og standardiserte øvelser for konflikthåndtering om til noe engasjerende og morsomt, og opplæring blir plutselig mer attraktivt for ansatte.

Når læring er mer attraktivt, er det høyere sannsynlighet for at ansatte engasjerer seg, lærer raskere og husker det de har lært lenger.

Hver eneste organisasjon er unik, med ulike behov og mennesker. Derfor bør du tilpasse og skreddersy konflikthåndteringsopplæringen din, så du kan møte mangfoldet du har på arbeidsplassen så godt som mulig.

Det gjelder ikke bare for ansatte, men også for ledere. Opplæring i konflikthåndtering kan være svært nyttig for ledere, for eksempel kan du som leder få innsikt i hvordan ansatte håndterer konflikt, kommuniserer og du kan følge utviklingen deres.

Engasjerte ansatte er som regel betydelig mer produktive, faktisk så mye som 202%.

Medarbeiderengasjement er det som får ansatte til å ønske å fortsette å lære, forbedre seg og utvikle sine konflikthåndteringsferdigheter, samtidig som bedriften stadig presterer bedre.

Selvvurdering fremmer selvrefleksjon.

Fra egen konfrontasjonsstil til hvordan en reagerer på visse triggere, kan interaktive vurderinger spille en viktig rolle i å avdekke hvor en persons sterkeste ferdigheter ligger.

Mobilbrukere fullfører opplæringskurs 45% raskere enn de som gjennomfører opplæring på stasjonære PC-er.

Etterspørselen etter opplæring på mobil øker stadig. Ting endrer seg og moderniseres kontinuerlig, så det er viktig at bedriften din også gjør det.

Så uansett hvor ansatte jobber og befinner seg, bør de ha tilgang til toppkvalitets konflikthåndteringsopplæring.

Hvor passer konflikthåndteringsopplæring inn i organisasjonen din?

Opplæring i konflikthåndtering er viktig, både for de som jobber i bransjer med mye kundekontakt og for å styrke interne bånd mellom ansatte.

Deeskaleringsopplæring for kundeservice

Det er viktig for enhver organisasjon hvordan kundeserviceteamet håndterer konflikt på en konstruktiv måte og bruker riktige deeskaleringsferdigheter. Det beskytter både arbeidstakerne og bedriften som helhet, sikrer trivsel og etterlevelse av retningslinjer og regler.

Opplæring i konflikthåndtering forebygger unødvendig sinne eller frustrasjon fra kunder og kan hindre at situasjoner spinner ut av kontroll.

Konflikthåndtering for helsepersonell

Helsesektoren kan være en stressende og følelsesladet arbeidsplass, og det er mye som står på spill.

Det er viktig at ansatte lærer hvordan de skal vise sympati, og det er her konflikthåndteringsopplæring kan hjelpe helsepersonell med å bevare roen samtidig som de løser og reduserer konflikt.

Deeskaleringsteknikker for offentlig sektor

Ansatte som jobber i offentlig sektor, håndterer et bredt spekter av situasjoner hvor konflikter kan oppstå. Det er viktig at de vet hvordan de kan løse uenigheter og sikre trygghet og effektivitet for brukere av tjenestene deres.

Opplæring i triggere, omdirigering av uønsket atferd og aktiv lytting er bare noen av ferdighetene ansatte i offentlig sektor bør og kan lære om gjennom konflikthåndteringsopplæring.

Spillbasert simuleringstrening forbedrer konflikthåndteringsopplæring

En av de beste tingene med spillbasert trening er konkurranseaspektet. De ansatte kan prøve teste ulike måter å håndtere konflikt på i en nøytral setting, lære av sine feil underveis, og toppe ledertavlene mot kollegaene sine samtidig.

En engasjerende og realistisk læringsopplevelse

Interaktiv og spillbasert simuleringstrening tilbyr en engasjerende læringsopplevelse. Den realistiske naturen i spillbasert trening sikrer at konflikthåndteringsopplæring føles virkelighetsnært, samtidig som du er i et trygt miljø, uten negative konsekvenser.

Moderne teknologi som VR, AR og 3D-simuleringer hjelper deg å skape realistiske interaksjoner, som hjelper deg å forstå ansattes adferd.

Økt interaksjon, adopsjon og suksessrate

Analyser av ansattes resultat kan hjelpe deg med å måle suksessraten av den spillbaserte treningen din.

Ved å forstå hvordan de ansatte samhandler og engasjerer seg med opplæringen, kan du forbedre og tilpasse konflikthåndteringsopplæringen underveis, slik at treningen blir enda mer relevant og møter deres behov.

Nanolæring: Rask tilpasning og fremgang

Nanolæring (eller bite-sized learning) handler om å dele opp opplæringen i mindre, lettfordøyelige deler.

Ved brukt av denne metoden i konflikthåndteringsopplæring kan du implementerer opplæringsmoduler på 2-10 minutter, som kan gjennomgås igjen og igjen.

Forsking har vist at denne typen trening reduserer glemselskurven drastisk.

Enkel integrasjon med eksisterende LMS

Attensi sine løsninger kan sømløst integreres med ethvert eksisterende LMS. Enten du er på utkikk etter analyser, tracking eller rapportering, kan Attensi samle alt dette på ett sted.

Attensi- ORTAL illustration ipad

Ved å investere i en smidig, tilgjengelig og engasjerende konflikthåndteringsopplæring, investerer du samtidig i de ansatte.

Konflikthåndteringsopplæring er nøkkelen til å øke både de ansattes og bedriften potensiale. Bidra til ansattes vekst med vår spillbaserte trening i dag:

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?