Träning i konflikthantering på arbetsplatsen

När konflikter uppstår och hanteras dåligt eller inte alls, kan det orsaka skada över hela företaget. Inte bara på själva företagskulturen, utan även på ryktet och företagsresultaten.

Att uttrycka åsikter, bekymmer och ge feedback på ett lämpligt sätt är alla viktiga aspekter för att främja sunda och produktiva attityder på arbetsplatsen.

Med rätt verktyg kan konflikter hanteras och lösas effektivt, eller undvikas helt.

Vad är upplärning i konflikthantering?

Träning i konflikthantering handlar om hur man identifierar konflikter och ger dig rätt verktyg för att hantera och minimera oenigheter på arbetsplatsen, eller förebygga konflikten innan den uppstår.

Konflikter är en del av vardagen och det kan uppstå i alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. Det viktiga är hur det hanteras och löses.

Utan träning har alla sina egna sätt att hantera konflikter och det kan leda till många olika lösningar.

Men om du genomför företagsutbildningar som specifikt handlar om konflikter på ett icke-aggressivt och empatiskt sätt, kommer det att gynna hela företaget.

De fem viktigaste målen för konflikthanteringsutbildning

Personlighetskonflikter, motstridiga åsikter och personliga fördomar kan orsaka oenighet i vilken organisation som helst. Konflikthanteringsträning sätter ett omedelbart stopp för detta. Men för att göra det rätt måste du först identifiera de viktigaste målen för träningen:

Från aktiv lyssning till att lägga märke till icke-verbala signaler, är behärskning av effektiv kommunikation nyckeln till konflikthantering, särskilt för de som till exempel arbetar med kundservice.

Förmågan att fånga upp relevanta detaljer i en konversation och engagera sig på rätt sätt visar att du lyssnar, och det kan förhindra att konflikter uppstår.

Att visa empati och vara en aktiv lyssnare kan vara lika viktigt under en konflikt som att uttrycka sina egna åsikter och känslor.

Genom att göra detta kommer andra att känna sig respekterade och inkluderade, samtidigt som de främjar en hälsosam arbetsmiljö. För att uppnå detta kommer träning i konflikthantering att vara till stor hjälp.

Samarbete och teamwork spelar en stor roll för att lösa konflikter.

Upplärning i konflikthantering ger medarbetarna möjlighet att samarbeta och bygga starkare relationer. De får en plattform och ett utrymme att dela idéer, samtidigt som du förbättrar moralen och medarbetarna får öva på att hantera utmaningar tillsammans.

Förmågan att lösa problem och fatta beslut är en viktig del av samarbete och lagarbete.

Genom att samarbeta med andra och lyssna aktivt, kan du minimera konflikter och stärka problemlösningsförmågan genom konflikthanteringsupplärning.

Att behålla lugnet kan vara utmanande, särskilt om du befinner dig i en krävande miljö eller hanterar en svår situation.

Men när du hanterar dina känslor på ett konstruktivt sätt och agerar professionellt minskar du risken för konflikter.

Träning i konfliktlösning med ”kunder” är bara ett exempel på en säker plats att utöva produktiv kommunikation. Genom att ge medarbetarna en trygg plats, till exempel i en simulering för att träna konflikthantering, kommer medarbetarna att bli bättre på hur man gör det på egen hand i verkligheten.

Hur Attensi kan stödja ditt företag i konflikthantering

Konflikt bidrar inte till en produktiv och trevlig arbetsmiljö. Attensis konflikthanteringsutbildning är precis vad du behöver för att förbereda dina medarbetare på de svåra samtalen. Vi erbjuder:

1.
Konflikthanteringsutbildning för anställda – förbättrad genom gamification, simuleringar och avancerade VR-, AR- och 3D-interaktiva upplevelser.
2.
Konflikthanteringsutbildning levererad på olika enheter, lämplig för distansutbildning idealisk för stora eller internationella organisationer.
3.
Enkel integration med befintligt LMS.

Varför konflikthanteringsutbildning kommer att gynna ditt företag

Dålig konflikthantering kan skapa en giftig arbetsmiljö, vilket i sin tur kan leda till att fler anställda slutar, ökade kostnader och låg produktivitet. Därför är god kompetens inom konflikthantering något alla företag behöver.

Vi har alla personliga fördomar och föredragna sätt att lösa problem, vilket kan påverka dem omkring oss.

Att förbättra arbetsmiljön genom utbildning i konflikthantering skapar utrymme för ökad medvetenhet. Individerna blir mer självmedvetna om sina egna fördomar och uppmuntrar till proaktivitet och engagemang på jobbet, utan att hamna i konflikter, även om de är oense om något.

Your team can move past their own opinions and views, whilst still working towards your organization’s goals.

Förbättringar av effektivitet och produktivitet kommer inte bara att stärka dina anställda, utan även påverka ditt företag positivt.

Konflikthanteringsutbildning för anställda minskar i slutändan tvister, tillåter sunda och produktiva samtal, samtidigt som det ger plats för det som är viktigt; din organisations prestanda.

Ditt team kan nu lösa problem effektivt, utan att tillåta hinder att distrahera och påverka det aktuella jobbet.

Minskad omsättning och färre timmars frånvaro
Hög personalomsättning och hög frånvaro är mycket kostsamt och kan skada din organisation. Om arbetsplatsen präglas av mycket negativitet sänder det ett olyckligt besked till de anställda.

Med konflikthanteringsutbildning visar du dina medarbetare att du bryr dig om arbetsmiljön, företagskulturen och dem som individer. Medarbetarna behöver trygghet och stabilitet, och träning i konflikthantering kan ge båda. Så kan du undvika att förlora dina bästa medarbetare.

De flesta av oss tillbringar ungefär en tredjedel av våra liv på jobbet, vilket motsvarar över 90 000 timmar under vår livstid. Det är mycket tid, och de timmarna kommer att kännas ännu längre om dagarna är fyllda med negativitet och ångest.

Upplärning i konflikthantering kan hjälpa till att motverka detta och hjälpa de anställda att trivas på jobbet. För att kunna ge sitt bästa på jobbet behöver medarbetarna en säker och stödjande arbetsmiljö.

Genom att ge dina anställda de nödvändiga verktygen och färdigheterna för att hantera konflikter effektivt, minimerar du chansen att små oenigheter utvecklas till större och allvarligare juridiska ärenden. Detta ger de anställda en säkrare arbetsplats och skyddar organisationen från onödiga juridiska utmaningar.

De fem viktigaste komponenterna i konflikthanteringsutbildning

Var ska man börja egentligen? Det finns mycket information där ute när det gäller träning i konflikthantering. Vi har delat upp det i de fem viktigaste komponenterna du bör försöka följa:

Försök att märka om det finns ett mönster eller något specifikt som hela tiden orsakar konfrontation.

När du väl märker och förstår detta är du ett steg närmare att utveckla de grundläggande färdigheterna för konflikthantering och hur man löser meningsskiljaktigheter innan de ens uppstår.

Alla hanterar konflikter olika. Vissa undviker det helt, medan andra blir defensiva, argumenterande och högljudda. När det finns motstridiga reaktioner på en konflikt kan det vara mycket stressande. Men med rätt konflikthanteringsfärdigheter kan denna stress undvikas.

Det kommer att kräva att medarbetarna kan se inåt och känna igen vilken konfliktstil de identifierar sig med.

Det kan vara svårt att visa empati och aktivt lyssna mitt i en konfrontation. Att lyckas hålla sig lugn, lyssna och vara förstående kan vara mycket att hantera.

Implementering av realistiska arbetssituationer med hjälp av simuleringsbaserad konflikthanteringsutbildning är ett mycket användbart verktyg. Det ger medarbetarna möjlighet att uppleva hur vissa situationer kan bli och hur de ska hantera det, utan konsekvenser och rädsla för att göra något fel.

Feedback och samarbete mellan kollegor bidrar till effektiv kommunikation.

I en neutral och stressfri arbetsmiljö kommer du att kunna lära känna hur medarbetarna kommunicerar och du kommer bättre att kunna stötta dem i hur de kan kommunicera mest effektivt.

Företag inom alla branscher kommer att ha nytta av grundläggande träning i nedtrappning, för att undvika onödiga situationer och konflikter.

Jobbar du inom kundtjänst är det nästan garanterat att de anställda har stött på utmanande beteende mer än en gång. Att lära sig hantera svåra kunder är en viktig färdighet, och träning i de-eskalering kan skräddarsys för att hantera flera olika situationer.

Hur man framgångsrikt levererar träning i konflikthantering

När det gäller att skapa och lansera framgångsrik konflikthanteringsträning finns det några saker att tänka på:

Genom att använda gamification gör man tråkiga och standardiserade övningar för konflikthantering till något engagerande och roligt. Träning blir plötsligt mer attraktiv för medarbetarna.

När lärande är mer attraktivt är det mer sannolikt att anställda engagerar sig, lär sig snabbare och kommer ihåg vad de har lärt sig längre.

Varje organisation är unik, med olika behov och människor. Därför bör du anpassa och skräddarsy din konflikthanteringsutbildning, så att du så bra som möjligt kan möta den mångfald du har på arbetsplatsen.

Det gäller inte bara anställda, utan även chefer. Träning i konflikthantering kan vara mycket användbar för chefer. Till exempel kan du som chef få insikt i hur medarbetare hanterar konflikter, kommunicerar och du kan följa deras utveckling.

En engagerad arbetskraft är vanligtvis betydligt mer produktiv, faktiskt så mycket som 202%.

Medarbetarnas engagemang är det som gör att anställda vill fortsätta lära sig, förbättra och utveckla sina konflikthanteringsförmågor, samtidigt som företaget fortsätter att prestera bättre.

Självbedömning främjar självreflektion.

Från den egna konfrontationsstilen till hur man reagerar på vissa triggers, kan interaktiva bedömningar spela en viktig roll för att avslöja var en persons starkaste färdigheter ligger.

Mobilanvändare genomför träning 45% snabbare än de som genomför träning på stationära datorer.

Efterfrågan på mobil träning ökar hela tiden. Saker och ting förändras och moderniseras, så det är viktigt att ditt företag också gör det.

Så var anställda än arbetar och befinner sig, bör de ha tillgång till konflikthanteringsträning av högsta kvalitet.

Var passar konflikthanteringsutbildningen in i din organisation?

Träning i konflikthantering är viktig, både för dig som arbetar i branscher med mycket kundkontakt och för att stärka de interna banden mellan medarbetarna.

Deeskaleringsträning för kundtjänst

Det är viktigt för varje organisation hur kundserviceteamet hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och använder rätt deeskaleringstekniker. Det skyddar både medarbetarna och företaget som helhet, säkerställer trivsel och efterlevnad av riktlinjer och regler.

Träning i konflikthantering förhindrar onödig ilska eller frustration från kunder och kan förhindra att situationer går ur kontroll.

Konflikthantering för vårdpersonal

Hälso- och sjukvårdssektorn kan vara en stressig och känslomässigt laddad arbetsplats och det är mycket som står på spel.

Det är viktigt att medarbetarna lär sig att visa sympati, och det är här konflikthanteringutbildning kan hjälpa vårdpersonal att behålla lugnet, samtidigt som de löser och minskar konflikter.

Deeskaleringstekniker för offentlig sektor

Anställda som arbetar inom offentlig sektor hanterar en lång rad situationer där konflikter kan uppstå. Det är viktigt att de vet hur man löser tvister och säkerställer säkerhet och effektivitet för användarna av sina tjänster.

Träning  i triggers, omdirigering av oönskat beteende och aktivt lyssnande är bara några av de färdigheter som offentliga anställda bör och kan lära sig om genom träning i konflikthantering.

Spelbaserad simuleringsträning förbättrar träningen i konflikthantering

En av de bästa sakerna med spelbaserad träning är tävlingsaspekten. Medarbetarna kan testa olika sätt att hantera konflikter i en neutral miljö, lära sig av sina misstag på vägen och samtidigt toppa topplistorna mot sina kollegor.

En engagerande och realistisk inlärningsupplevelse

Interaktiv och spelbaserad simuleringsträning erbjuder en engagerande inlärningsupplevelse. Den realistiska karaktären hos spelbaserad träning säkerställer att konflikthanteringsutbildning känns verklighetsnära, samtidigt som du befinner dig i en säker miljö, utan negativa konsekvenser.

Modern teknik som VR, AR och 3D-simuleringar hjälper dig att skapa realistiska interaktioner, som hjälper dig att förstå anställdas beteende.

Ökad interaktion, engagemang och framgångsfrekvens

Medarbetaranalys kan hjälpa dig att mäta framgångsfrekvensen för din spelbaserade träning.

Genom att förstå hur medarbetarna interagerar och engagerar sig i träningen kan du förbättra och anpassa konflikthanteringsutbildningen längs vägen, så att träningen blir ännu mer relevant och möter deras behov.

Nanolärande: Snabba adaptiva framsteg

Nanolearning (eller bite-sized inlärning) handlar om att dela upp träningen i mindre, lättförståeliga delar.

Genom att använda denna metod i konflikthanteringsutbildning kan du implementera träningsmoduler på 2-10 minuter, som kan gås igenom om och om igen.

Forskning har visat att denna typ av träning drastiskt minskar glömska kurvan.

Enkel integration med befintligt LMS

Attensis lösningar kan sömlöst integreras med alla befintliga LMS. Oavsett om du letar efter analyser, spårning eller rapportering kan Attensi samla allt detta på ett ställe.

Genom att investera i flexibel, tillgänglig och engagerande konflikthanteringsutbildning investerar du också i dina medarbetare.

Konflikthanteringsutbildning är nyckeln till att öka både medarbetarnas och företagets potential. Bidra till medarbetartillväxt med vår spelbaserade träning idag:

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?