Opplæring i myke ferdigheter

I LinkedIn sin Global Talent Trends-rapport fra 2019, sa hele 92% av fagfolk og rekrutteringsledere at myke ferdigheter er like viktig, eller viktigere enn harde ferdigheter.

Det er viktigere enn noen gang å ha godt utviklede myke ferdigheter, både for ledere og nyansatte. Med riktig opplæring på plass, vil hele organisasjonen være rustet for å vokse og utmerke seg.

Hva er myke ferdigheter?

Myke ferdigheter, også kalt mellommenneskelige eller sosiale ferdigheter, referer til ikke-tekniske ferdigheter og personlige egenskaper som påvirker hvordan du samhandler med andre, løser problemer og håndterer utfordringer i arbeidsmiljøet.

Myke ferdigheter er egenskaper bedrifter søker etter i gode ansatte. Fra kommunikasjonsferdigheter og konflikthåndtering til tidsforvaltning og aktiv lytting, er myke ferdigheter essensielle for team skal samarbeide effektivt.

Myke ferdigheter er kanskje ikke tekniske, men de er avgjørende for utvikling og suksess for de ansatte.

Opplæring i myke ferdigheter vs. harde ferdigheter – hva er forskjellen?

two woman playing leadership training on their phones

Myke ferdigheter

Hvis du lurer på hva myke ferdigheter er, er noen gode eksempler problemløsing, kommunikasjon og kreativitet.

Når det kommer til å forbedre myke ferdigheter, inkludert aktiv lytting og kritisk tekning, er øving svaret. Derfor bruker mange organisasjoner scenariebasert og interaksjonsbasert opplæring for å øve på myke ferdigheter.

Attensi PORTAL illustration

Harde ferdigheter

På den andre siden har vi harde (eller tekniske) ferdigheter, som omfatter faglig kompetanse, tekniske ferdigheter og matematisk kunnskap.

Opplæring i harde ferdigheter vil ofte omfatte og øve på tekniske aspekter av jobben eller ved å ta fagspesifikke kurs. Harde ferdigheter er enklere å måle, så det er lettere å tracke fremgang og identifisere områder som kan forbedres.

Hva myke ferdigheter bringer til bordet

Det er utallige fordeler for ansatte når det kommer til å forbedre myke ferdigheter:

Bedre samarbeid

Ansatte som er gode på å kommunisere, lytte aktivt og vise sympati vil ofte være gode kollegaer. Opplæring i myke ferdigheter gir ansatte mulighet til å forbedre disse viktige egenskapene.

Empatisk lederskap

God kommunikasjon, medfølelse og forståelse er like viktige myke ferdigheter for ledere som for andre ansatte. De beste lederne er de som kan være på rett sted til rett tid, med de riktige ordene og ressursene de ansatte trenger.

Lykkeligere ansatte og bedre medarbeiderbevaring

Effektiv opplæring i myke ferdigheter skaper selvsikre, motstandsdyktige arbeidstakere, øker jobbtilfredshet, og ifølge LinkedIn Workplace-rapporten 2022, dobles ansattes oppbevaringsrate for selskaper som gir gode opplæringsmuligheter.

Forbedret problemløsning

Problemløsning er mye mer enn bare en teknisk ferdighet. Å forbedre ansattes kreativitet, samarbeidsevner og lytteferdigheter er avgjørende for problemløsning.

Bedre kundeservice og kundetilfredshet

Ved å trene ansatte i gode kommunikasjonsevner og positive holdninger vil kundene dine får den beste mulige servicen.

Økt salg

Med gode myke ferdigheter innen salg, som samarbeidsevner, sterk ledelse og fantastisk kundeservice, vil bedriften din snart se fordelene i form av inntekt. Faktisk viser statistikk at hver dollar investert i salgstrening gir tilbake $29 i økte inntekter.

Opplæring i myke ferdigheter som leverer resultater

Altfor ofte blir opplæring bare en bokavkryssingsøvelse i stedet for en mulighet for fremgang og utvikling. Hvis du har opplevd at dette er tilfellet med opplæringen i bedriften din, kan det være på tide å revurdere tilnærmingen din. Her er bare noen få eksempler på måter å fornye opplæringen din i myke ferdigheter på:

Har du ansatte som sliter med å engasjere seg i tradisjonell opplæring og e-læringsmoduler? Hvis det er tilfellet, kan det være på tide å implementere en mer innovativ tilnærming.

Spillbasert trening er morsomt, engasjerende og effektivt, og fremmer læring og utvikling, og kan spilles på farten, hjemme eller på kontoret.

Og det beste av alt? Det er gøy. Gaming er et universelt språk som alle snakker, uansett hvilken læringsstil du foretrekker.

Ingen lærer noe, hvis du blir overveldet med informasjon.

Derfor bør opplæringen i myke ferdigheter du implementer deles opp i mindre, lettfordøyelige deler, som kan gjentas når det er nødvendig.

Du vil oppdage at å lære litt om gangen fører til bedre kunnskapsbevaring.

Uavhengig om det er visuelt, auditivt, lesing/skriving eller kinestetisk, har alle sin egen unike læringsstil. Uansett hvordan din ansatte lærer best, må opplæringen du tilbyr utfordre og engasjere dem.

Enten du bruker minispill, poengtavler eller nivåprogresjon, finnes det utallige måter å gjøre opplæringen din mer spennende og engasjerende på.

Å ta notater og bestå prøver er én ting, men når kan du anvende det du har lært i praksis?

Med virtuell opplæring i myke ferdigheter kan teamene dine trene ved hjelp av virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR), noe som gir dem muligheten til å teste kompetansen sin i et realistisk, virtuelt miljø.

Kurs med fysisk tilstedeværelse kan fungere bra når det gjelder små team, men det kan være vanskelig å gjennomføre for større organisasjoner. Derfor er digital opplæring veien å gå.

Jo mer fleksibel opplæringen din er, desto større sannsynlighet er det for at flere gjennomfører den og utvikler seg.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?