Träning i mjuka färdigheter

I LinkedIns 2019 Global Talent Trends-rapport sa hela 92% av yrkesverksamma och rekryterande chefer att mjuka färdigheter är lika viktiga, eller viktigare, än hårda färdigheter.

Det är viktigare än någonsin att ha välutvecklade mjuka färdigheter, både för chefer och nyanställda. Med rätt träning på plats kommer hela organisationen att vara rustad att växa och utmärka sig.

Vad är mjuka färdigheter (soft skills)?

Mjuka färdigheter, även kallade interpersonella eller sociala färdigheter, avser icke-tekniska färdigheter och personliga egenskaper som påverkar hur du interagerar med andra, löser problem och hanterar utmaningar i arbetsmiljön.

Mjuka färdigheter är egenskaper företag söker hos bra medarbetare. Från kommunikationsförmåga och konflikthantering till tidshantering och aktivt lyssnande, mjuka färdigheter är avgörande för att team ska kunna samarbeta effektivt.

Mjuka färdigheter är kanske inte tekniska, men de är avgörande för utveckling och framgång för anställda.

Träning i mjuka färdigheter vs. hårda färdigheter – vad är skillnaden?

Mjuka färdigheter

Om du undrar vad mjuka färdigheter är så är några bra exempel problemlösning, kommunikation och kreativitet.

När det gäller att förbättra mjuka färdigheter, inklusive aktivt lyssnande och kritiskt tänkande, är övning svaret. Därför använder många organisationer scenariobaserad och interaktionsbaserad träning för att träna mjuka färdigheter.

Hårda färdigheter

På andra sidan har vi hårda (eller tekniska) färdigheter, som inkluderar professionell kompetens, tekniska färdigheter och matematiska kunskaper.

Träning i hårda färdigheter kommer ofta att innefatta att öva på tekniska aspekter av jobbet eller genom att ta ämnesspecifika kurser. Hårda färdigheter är lättare att mäta, så det är lättare att spåra framsteg och identifiera förbättringsområden.

Vad mjuka färdigheter bringar till bordet

Det finns otaliga fördelar för anställda när det gäller att förbättra sina mjuka färdigheter:

Bättre samarbete

Medarbetare som är bra på att kommunicera, lyssna aktivt och visa sympati kommer ofta att vara bra kollegor. Träning av mjuka färdigheter ger medarbetarna möjlighet att förbättra dessa viktiga egenskaper.

Empatiskt ledarskap

God kommunikation, medkänsla och förståelse är lika viktiga mjuka färdigheter för chefer som för andra medarbetare. De bästa ledarna är de som kan vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, med rätt ord och resurser som de anställda behöver.

Gladare medarbetare och bättre behållning av anställda

Bra företagsutbildning i mjuka färdigheter bör resultera i mer självsäkra, motståndskraftiga och anpassningsbara arbetare, vilket i sin tur leder till högre arbetstillfredsställelse och generell glädje. LinkedIns Wordplace 2022-rapport visar att företag som erbjuder bättre träningsmöjligheter behåller anställda nästan dubbelt så länge som de som inte gör det.

Förbättrad problemlösning

Problemlösning är mycket mer än bara en teknisk färdighet. Att förbättra medarbetarnas kreativitet, samarbets- och lyssnarförmåga är avgörande för problemlösning.

Bättre kundservice och kundnöjdhet

Genom att träna medarbetare i god kommunikationsförmåga och positiva attityder får dina kunder bästa möjliga service.

Ökad försäljning

Med goda mjuka färdigheter inom försäljning, såsom samarbetsförmåga, starkt ledarskap och fantastisk kundservice, kommer ditt företag snart att se fördelarna i form av intäkter. Faktum är att statistik visar att varje dollar som investeras i säljträning ger $29 i ökade intäkter.

Träning i mjuka färdigheter som ger resultat

Alltför ofta blir träning bara en tick-box-övning snarare än en möjlighet till framsteg och utveckling. Om du har upplevt att detta är fallet med utbildningen i ditt företag kan det vara dags att ompröva ditt tillvägagångssätt. Här är bara några exempel på sätt att förnya din träning för mjuka färdigheter:

Har du anställda som kämpar för att engagera sig i traditionell träning och e-lärande moduler? Om så är fallet kan det vara dags att implementera ett mer innovativt tillvägagångssätt.

Rolig, engagerande och effektiv, spelbaserad träning främjar lärande och utveckling och kan spelas på språng, hemma eller på kontoret.

Och det bästa av allt? Det är kul. Spel är ett universellt språk som alla talar, oavsett vilken inlärningsstil du föredrar.

Ingen lär sig något om de överväldigas av information.

Därför bör träningen i mjuka färdigheter delas upp i mindre, lättförståeliga delar, som kan upprepas vid behov.

Du kommer att upptäcka att att lära sig lite i taget leder till bättre bevarande av kunskap.

Oavsett om det är visuellt, auditivt, läsning/skrivning eller kinestetiskt, har alla sin egen unika inlärningsstil. Oavsett hur dina medarbetare lär sig bäst måste träningen du erbjuder utmana och engagera dem.

Oavsett om du använder minispel, topplistor eller nivåutveckling, finns det otaliga sätt att göra din träning mer spännande och engagerande.

Att göra anteckningar och klara prov är en sak, men när kan du omsätta det du har lärt dig i praktiken?

Med virtuell träning för mjuka färdigheter kan dina team träna med virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR), vilket ger dem möjlighet att testa sina färdigheter i en realistisk, virtuell miljö.

Kurser i fysisk närvaro kan fungera bra för små team, men kan vara svåra att genomföra för större organisationer. Därför är digital utbildning vägen att gå.

Ju mer flexibel din träning är, desto mer sannolikt är det att fler kommer att genomföra den och utvecklas.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?