Erling Grimstad: Bekjempelse av hvitvasking med spillbasert opplæring

Advokatfirmaet Erling Grimstad spesialiserer seg på anti-hvitvasking (AML). Som en del av sitt oppdrag hvor de hjelper bedrifter forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme, trengte teamet en morderne og effektiv opplæringsløsning.

I samarbeid med Attensi skapte Grimstad AML-appen

AML-appen ble utviklet for å heve kompetansen til alle som håndterer europeiske AML-reguleringer.

Ved hjelp av spillmekanikk, interaktive scenarier og etiske dilemmaer, forbereder appen ansatte på vanlige utfordringer og oppgaver innenfor anti-hvitvasking.

Ansatte oppnår sertifisering i anti-hvitvasking på bare noen dager i stedet for uker, noe som fører til betydelig redusert opplæringstid og kostnader.

AML-appen brukes allerede av flere banker og finansinstitusjoner i Skandinavia, og har nå tilgjengelig i Storbritannia.

De Forente Nasjoner anslår at mellom 2% og 5% av verdens BNP blir ulovlig behandlet eller «hvitvasket» hvert år. For å sette det i perspektiv, utgjør det mellom 715 milliarder og 1,87 billioner euro, eller omtrent hele BNP-en til Italia. Hvert år.

I tillegg til å være ulovlig, utgjør hvitvasking langt mer enn bare økonomisk kriminalitet. De som er involvert i alvorlig organisert kriminalitet, er de som mest sannsynlig hvitvasker inntektene sine. Dette inkluderer internasjonale terrorgrupper som misbruker finansinstitusjoner, advokater og regnskapsførere for å skjule midler brukt til å støtte deres aktiviteter.

For anti-hvitvasking ekspert Erling Grimstad, er kommunikasjon og formidling rundt det internasjonale problemet en del av deres daglige operasjon. De har bistått finansinstitusjoner over hele verden med å oppdatere og trene ansatte i hvordan AML-regelverket relaterer seg til deres daglige arbeid. Og i denne prosessen beskytter de også selskapene mot bøter og straffer for manglende compliance.

Men så viktig som forståelsen av anti-hvitvasking er for alle som jobber innen finans, er opplæring i emnet ofte en utfordring. For ansatte er det sjelden fristende å gjennomgå utallige dokumenter og prosedyrer. Dette var en utfordring som Grimstads egen administrerende direktør var altfor klar over:

Attensi SKILLS ble svaret på utfordringer

Utviklet i samarbeid med Attensi, lanserte Erling Grimstad AML-appen i 2020. Appen bruker gamification for å gjøre ellers vanskelig og kjedelig lærestoff engasjerende. Modulene inneholder interaktive samtaler med 3D-avaterer som virtuelle kunder, kolleger og andre personer man vil møte på ved håndtering av potensiell hvitvasking.

Samtalene er designet for å gjenskape scenarier og etiske dilemmaer som ansatte i finansinstitusjoner vil møte på i jobbene sine. Ved å øve i dette «lær-ved-å-prøve»-miljøet, kan brukerne se konsekvensene av handlingene sine i en trygg og gjentakbar arena.

Appen består av ulike minispill som tester brukernes kunnskap om regelverket. Høy ytelse belønnes med poeng og høyere plassering på en felles ledertavle. Når brukerne står fast eller svarer feil, gir appen tilbakemeldinger i sanntid med råd om hvordan de kan løse problemstillingen neste gang.

Etter å ha oppnådd sertifisering viser brukerstatistikken at de ansatte forsetter å bruke opplæringen, gjentar innholdet og forsterker den nye kompetansen sin.

Hver gjennomspilling av appen genererer tusenvis av datapunkter. For opplæringsansvarlige tilbyr dette en omfattende oversikt over fremgang og andre viktige KPI-er. Analysene visualiserer hvor brukerne utmerker seg og hvor de trenger å forbedre seg.

 

Høy ros fra ulike finansinstitusjoner

AML-appen ble raskt plukket opp av flere finansinstitusjoner etter lansering i Skandinavia. Etter den suksessfulle utrullingen valgte Erling Grimstad å utvikle en engelskspråklig versjon for det britiske markedet.

For Bien Sparebank, har appen endret måten anti-hvitvasking blir forstått av personalet deres.

Appen har hatt lignende effekt for Jbf Bank, hvor vennlig konkurranse mellom de ansatte har ført til rekordhøye engasjementstall.

«Noen av de ansatte elsker konkurranse og ønsker å være på toppen av bankens ledertavle. Denne måten å gjennomføre opplæring på har åpenbart motivert de ansatte. Mange setter også pris på at de har mulighet til å gjenta og bruke innholdet som referanse i sitt daglige arbeid.»

Aud Østerhus Oland

Money Laundering Reporting Officer | Jbf Bank

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Oslo Pride fremmer inkludering på arbeidsplassen med spillbasert opplæring

Hvordan FIDL revolusjonerte sin digitale læring med Attensi

Ardoq realiserer sin visjon med spillbasert opplæring

Academy of Executive Coaching og Attensi: En perfekt match?