Erling Grimstad: Bekämpning av penningtvätt med spelbaserad träning

Advokatfirman Erling Grimstad är specialiserad på anti-penningtvätt (AML). Som en del av sitt uppdrag att hjälpa företag att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism behövde teamet en modern och effektiv utbildningslösning.

I samarbete med Attensi skapade Grimstad appen AML

AML-appen har utvecklats för att höja kompetensen för alla som arbetar med europeiska AML-regler.

Med hjälp av spelmekanik, interaktiva scenarier och etiska dilemman förbereder appen medarbetarna för vanliga utmaningar och uppgifter inom anti-penningtvätt.

Anställda uppnår certifiering mot penningtvätt på bara dagar istället för veckor, vilket leder till avsevärt minskad utbildningstid och kostnader.

AML-appen används redan av flera banker och finansiella institutioner i Skandinavien, och finns nu tillgänglig i Storbritannien.

FN beräknar att mellan 2% och 5% av världens BNP behandlas olagligt eller ”tvättas” varje år. För att sätta det i perspektiv uppgår det till mellan 715 miljarder och 1,87 biljoner euro, eller ungefär hela Italiens BNP. Varje år.

Förutom att det är olagligt, är penningtvätt mycket mer än bara ekonomisk brottslighet. De som är inblandade i grov organiserad brottslighet är mest benägna att tvätta sina intäkter. Detta inkluderar internationella terroristgrupper som missbrukar finansiella institutioner, advokater och revisorer för att dölja medel som används för att stödja deras verksamhet.

För antipenningtvättsexperten Erling Grimstad är kommunikation och spridning kring det internationella problemet en del av deras dagliga verksamhet. De har hjälpt finansinstitutioner över hela världen med att uppdatera och utbilda anställda om hur AML-reglerna relaterar till deras dagliga arbete. Och i denna process skyddar de också företagen mot böter och straff för bristande efterlevnad.

Men lika viktig som förståelsen av AML för alla som arbetar inom finans, är utbildning i ämnet ofta utmanande. För anställda är det sällan frestande att gå igenom otaliga dokument och rutiner. Detta var en utmaning som Grimstads egen verkställande direktör var alltför medveten om:

Attensi SKILLS var svaret på utmaningen

Utvecklad i samarbete med Attensi lanserade Erling Grimstad appen AML 2020. Appen använder gamification för att göra annars svårt och tråkigt läromedel engagerande. Modulerna innehåller interaktiva konversationer med 3D-avatarer som virtuella kunder, kollegor och andra personer du kommer att möta när du hanterar potentiell penningtvätt.

Samtalen är utformade för att återskapa scenarier och etiska dilemman som anställda vid finansiella institutioner kommer att möta i sina jobb. Genom att öva i denna ”lär-för-försök”-miljö kan användare se konsekvenserna av sina handlingar på en säker och repeterbar arena.

Appen består av olika minispel som testar användarnas kunskap om regelverket. Hög prestation belönas med poäng och en högre placering på en gemensam topplista. När användare fastnar eller svarar fel ger appen feedback i realtid med råd om hur man löser problemet nästa gång.

Efter att ha uppnått certifieringen visar användarstatistiken att anställda fortsätter att använda utbildningen, upprepar innehållet och förstärker sina nya färdigheter.

Varje genomspelning av appen genererar tusentals datapunkter. För utbildningschefer erbjuder detta en omfattande översikt över framsteg och andra viktiga nyckeltal. Analyserna visualiserar var användare utmärker sig och var de behöver förbättras.

 

Stort beröm från olika finansinstitut

AML-appen plockades snabbt upp av flera finansinstitut efter lanseringen i Skandinavien. Efter den lyckade utrullningen valde Erling Grimstad att utveckla en engelskspråkig version för den brittiska marknaden.

För Bien Sparebank har appen förändrat hur anti-penningtvätt uppfattas av deras personal.

Appen har haft liknande effekt för Jbf Bank, där vänlig konkurrens mellan de anställda har lett till rekordhöga engagemangssiffror.

”En del av medarbetarna älskar konkurrens och vill ligga i toppen av bankens topplista. Detta sätt att genomföra utbildningar har självklart motiverat medarbetarna. Många uppskattar också att de har möjlighet att upprepa och använda innehållet som referens i sitt dagliga arbete.”

Aud Østerhus Oland

Money Laundering Reporting Officer | Jbf Bank

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Du kanske också är intresserad av

Oslo Pride främjar inkludering på arbetsplatsen med spelbaserad utbildning

Hur FIDL revolutionerade deras digitala lärande med Attensi

Arkitekter av framtiden förverkligar visionen med spelbaserad träning

Academy of Executive Coaching och Attensi: En perfekt match?