Simuleringstrening:
Definisjon og fordeler

Er du på jakt etter simuleringstrening? Vi er eksperter på å levere simuleringstrening for kompetanseutvikling til nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Hva er simuleringstrening?

Simuleringstrening er en metode for opplæring der virkelighetsnære situasjoner etterlignes ved hjelp av ulike teknikker og verktøy.

Dette kan inkludere bruk av dataprogrammer, virtuelle miljøer eller fysiske modeller.

Målet er å skape en trygg og kontrollert setting der deltakerne kan praktisere og lære spesifikke ferdigheter, ta beslutninger og håndtere ulike scenarier som de kan møte i sitt arbeidsliv.

På hvilken måte kan simuleringstrening være til fordel for ansatte?

Fra å gjøre læring mer engasjerende og praktisk, til å utvikle løsninger som gjør kunnskapsbevaring enklere, her er en oppsummering av hvorfor det er på tide å inkludere simuleringstrening i ditt opplærings- og utviklingstilbud.

Tilegne deg tekniske ferdigheter, uten risiko

I enhver bransje er det behov for tekniske ferdigheter for å utføre arbeid på en vellykket måte.

Simuleringstrening tilbyr brukere en trygg arena der de kan anvende tekniske ferdigheter og kunnskap gjennom prøving og feiling.

Styrk ferdigheter innen problemløsning

Simuleringstrening har ikke bare fordeler når det gjelder utvikling av konkrete ferdigheter. Et suksessfullt team må også kunne finne løsninger på uforutsette utfordringer som oppstår.

Gjennom interaktive simuleringer kan man utvikle kritisk tenkning og beslutningstaking, noe som gjør det lettere å løse problemer og møte utfordringer.

Effektive kommunikasjonsferdigheter

Aldri før har kommunikasjon vært så viktig, både internt og eksternt.  Effektiv kommunikasjon øker produktivitet, styrker samarbeid og forbedrer arbeidsmoral.

Simuleringstrening lar ansatte delta i aktiviteter som etterligner virkeligheten og hjelper de å videreutvikle lytte- og presentasjonsferdigheter.

Styrk kompetanseutvikling med simuleringstrening

Simuleringstrening har blitt brukt som et læringsverktøy innen luftfart, medisin og industri i lang tid.

Nå begynner en rekke bransjer å se fordelene, fra produksjon og profesjonelle tjenester til hotell- og detaljhandel. Kan simuleringstrening være det som mangler i din organisasjons opplærings- og utviklingsprogram?

Simuleringstrening er tilgjengelig via enheter som ansatte allerede er kjent med. Ved å tilby engasjerende og resultatorientert opplæring rett på mobilen deres, kan opplæringen gjennomgås når det passer dem. Dette gjør simuleringstrening til et fleksibelt og brukervennlig alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning.

Du kan forbedre lærings- og utviklingstilbudet til de ansatte  ved å introdusere spillbasert simuleringstrening.

Simuleringstrening er mer engasjerende, og de ansatte kommer til  å bruke denne ressursen om og om igjen.

Oppfordre til litt sunn konkurranse og de ansatte vil komme tilbake til appen for å forbedre poengene sine, samtidig som de øker kunnskapen sin.

Ved hjelp av 3D virtuell- og utvidet virkelighet blir du en del av en verden som er så nær virkeligheten som det kan bli.

Dette kan ha betydelig innvirkning på læringsprosessen. Ved å bruke denne opplæring kan du øke kunnskapsretensjonen og forberede ansatte på virkelige scenarioer de vil møte i jobben, uten risiko.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Ofte stilte spørsmål

Som et resultat av den aktive rollen som tas i bruk når man bruker simuleringstrening, er det mer sannsynlig at deltakerne tar til seg informasjon og utvikler nye ferdigheter.

På grunn av den konkurransepregede karakteren i simuleringstrening, gir spillbasert trening bedre enn tradisjonelle opplæringsmetoder. Det er ofte mer engasjerende, og deltakerne er mer tilbøyelige til å gjenta moduler.

I motsetning til tradisjonell klasseromsundervisnings kan simuleringstrening skaleres og rulles ut raskt.

Opplæringen kan foregå når som helst, hvor som helst og uten behov for å leie dyrt utstyr. Dette gjør simuleringstrening svært kostnadseffektiv.

I bransjer der sikkerhet er en prioritet, er simuleringstrening svært effektiv.

Hvis noe går galt i en simulering, er det ingen konsekvenser. Dette betyr at de ansatte kan utvikle tekniske ferdigheter som hjelper dem med å utføre jobbene sine på en trygg måte i den virkelige verden.

Simuleringstrening er et fantastisk verktøy for mellommenneskelige ferdigheter.

Evnen til å utvikle ferdigheter i realistiske simuleringer kan hjelpe ansatte med å anvende mellommenneskelige ferdigheter i den virkelige verden. Den umiddelbare og konkrete tilbakemeldingen du får ved å bruke simuleringstrening gjør det mulig å forbedre og tilpasse opplæringen.

Salgsteam må ofte jobbe med omfattende prosesser og vil vanligvis ha direkte kontakt med kunder eller klienter. Du kan bruke simuleringstrening for å ruste dine salgsteam med toppferdigheter så de er klare for å møte kunden ansikt-til-ansikt.