Simuleringsträning:
Definition och fördelar

Letar du efter simuleringsträning? Vi är experter på att leverera simuleringsträning för kompetensutveckling till nationella och internationella organisationer.

Vad är simuleringsträning?

Simuleringsträning är en träningsmetod där realistiska situationer simuleras med hjälp av olika tekniker och verktyg.

Detta kan innefatta användning av datorprogram, virtuella miljöer eller fysiska modeller.

Syftet är att skapa en trygg och kontrollerad miljö där deltagarna kan öva och lära sig specifika färdigheter, fatta beslut och hantera olika scenarier som de kan möta i sitt arbetsliv.

På vilket sätt kan
simuleringsträning gynna de anställda?

Från att göra lärandet mer engagerande och praktiskt, till att utveckla lösningar som gör det lättare att behålla kunskap, här är en sammanfattning av varför det är dags att inkludera simuleringsträning i ditt tränings- och utvecklingserbjudande.

Skaffa teknisk kompetens, utan risk

I alla branscher krävs teknisk kompetens för att utföra arbete framgångsrikt.

Simuleringsträning erbjuder användarna en trygg arena där de kan tillämpa tekniska färdigheter och kunskaper genom försök och misstag.

Stärka problemlösningsförmågan

Simuleringsträning har inte bara fördelar när det gäller utveckling av konkreta färdigheter. Ett framgångsrikt team måste också kunna hitta lösningar på oförutsedda utmaningar som dyker upp.

Genom interaktiva simuleringar kan du utveckla kritiskt tänkande och beslutsfattande, vilket gör det lättare att lösa problem och möta utmaningar.

Effektiva kommunikationsförmåga

Aldrig tidigare har kommunikation varit så viktig, både internt och externt. Effektiv kommunikation ökar produktiviteten, stärker samarbetet och förbättrar arbetsmoralen.

Simuleringsträning tillåter anställda att delta i aktiviteter som efterliknar verkligheten, och hjälper dem att vidareutveckla lyssnande och presentationsförmåga

Engagera medarbetare med simuleringsträning från Attensi

Stärka kompetensutvecklingen
med simuleringsträning

Simuleringsträning har använts som ett läromedel inom flyg, medicin och industri under lång tid.

Nu börjar en rad branscher se fördelarna, från tillverkning och professionella tjänster till hotell- och detaljhandel. Kan simuleringsträning vara det som saknas i din organisations tränings- och utvecklingsprogram?

Simuleringsträning är tillgänglig via enheter som de anställda redan är bekanta med. Genom att erbjuda engagerande och resultatinriktad utbildning direkt i mobilen kan träningen ses över när det passar dem. Detta gör simuleringsträning till ett flexibelt och användarvänligt alternativ till traditionell klassrumsundervisning.

Du kan förbättra inlärnings- och utvecklingserbjudandet för dina anställda genom att införa spelbaserad simuleringsträning.

Simuleringsträning är mer engagerande och anställda kommer att använda denna resurs om och om igen.

Uppmuntra sund konkurrens så kommer dina anställda att återvända till appen för att förbättra sina poäng, samtidigt som de ökar sina kunskaper.

Med hjälp av 3D virtuell- och förstarkt reality blir du en del av en värld som är så nära verkligheten som den bara kan vara.

Detta kan ha en betydande inverkan på inlärningsprocessen. Genom att använda denna utbildningen kan du öka kunskapsbevarandet och förbereda medarbetarna för verkliga scenarier de kommer att möta på jobbet, utan risk.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Vanliga frågor

Som ett resultat av den aktiva roll som antagits när de använder simuleringsträning, är det mer sannolikt att deltagarna tar till sig information och utvecklar nya färdigheter.

På grund av simuleringsträningens konkurrenskraft överträffar spelbaserad träning traditionella träningsmetoder. Det är ofta mer engagerande och deltagarna är mer benägna att upprepa moduler.

Till skillnad från traditionell klassrumsundervisning kan simuleringsträning skalas och rullas ut snabbt.

Träningen kan ske när som helst, var som helst och utan att behöva hyra dyr utrustning. Detta gör simuleringsträning mycket kostnadseffektiv.

I branscher där säkerhet är en prioritet är simuleringsträning mycket effektiv.

Om något går fel i en simulering får det inga konsekvenser. Detta innebär att anställda kan utveckla tekniska färdigheter som hjälper dem att utföra sina jobb säkert i den verkliga världen.

Simuleringsträning är ett underbart verktyg för interpersonella färdigheter.

Förmågan att utveckla färdigheter i realistiska simuleringar kan hjälpa anställda att tillämpa interpersonella färdigheter i den verkliga världen. Den omedelbara och konkreta feedback du får genom att använda simuleringsträning gör det möjligt att förbättra och anpassa träningen.

Säljteam måste ofta arbeta med omfattande processer och kommer vanligtvis att ha direktkontakt med kunder eller klienter. Du kan använda simuleringsträning för att utrusta dina säljteam med toppfärdigheter så att de är redo att möta kunden ansikte mot ansikte.