SPILLBASERTE SIMULERINGER

TILPASSET NORSKE KOMMUNER

 

Attensi tilbyr spillbaserte simuleringer for blant annet saksbehandlere, lærere, ledere og helsepersonell i norske kommuner. Løsningen kan integreres med KS Læring. Flere kommuner har allerede tatt i bruk Attensi’s unike simuleringsteknologi for å lykkes med sin digitale tranformasjon.

Vi skreddersyr realistisk og engasjerende trening, som repeteres mange ganger, og dermed gir ønsket endring i adferd.

Dette er trening som gir målbare resultater – be om et mulighetsmøte for en prat og demo!

JEG VIL VITE MER

Asker, Oslo og Lillestrøm kommune er blant Attensi sine samarbeidspartnere, og har trent sine ansatte ved hjelp av spill og simuleringer, på blant annet:

 

  • Gerica pasientjournal – helsepersonell trener til de mestrer anbefalte arbeidsprosesser, samhandling og riktig systembruk.
  • P360 saksbehandlingssystem – saksbehandlere, systemadministratorer, superbrukere, ledere og lærere spiller til de mestrer anbefalte arbeidsprosesser, samhandling og riktig systembruk.
  • MS Teams – alle ansatte trener på ulike scenarier for å mestre effektiv bruk av MS Teams.
  • Onboarding av vikarer og nyansatte – mobilt spill simuleringer for å bli kjent med kommunen, tjenestene, egen rolle, verdier og kultur, IT-sikkerhet og personvern, m.m. Tren hvor du vil og når du vil.
  • Ledertrening, kultur og verdispill.
  • Onboarding og forbedringsarbeid for helsesektoren.
  • Portal/LMS – et brukervennlig, engasjerende og levende «samlingspunkt» for alt fra Attensi simuleringer og tradisjonell e-læring, videoer, påmelding til kurs, m.m.

JEG VIL VITE MER