Opplæring i offentlig sektor

Vi hjelper de som hjelper oss

Fordelene med spillbasert opplæring i offentlig sektor

Når ansatte har tro på seg selv, håndterer de nye utfordringer bedre. Opplæring er nøkkelen til å utvikle selvstendige og kompetente ansatte.

Manglende opplæringstilbud kan føre til høy turnover og en ustabil organisasjon. Invester i de ansatte og deres fremtid med spillbasert opplæring.

Feil kan være svært kostbare i offentlig sektor. Invester i compliance og kontinuerlig opplæring i juridiske regler for å unngå feil.

Hva burde inkluderes i opplæring for offentlig sektor?

Myke ferdigheter, også kalt mellommenneskelige ferdigheter, er basert på personlighetstrekk. Det inkluderer ferdigheter som kommunikasjon, forhandlingsevne og tilpasningsdyktighet. Kompetanseheving innen disse ferdighetene kan være utfordrende å lage opplæring for, og kan variere mye fra person til person.

Likevel er nok dette en av de viktigste ferdighetene å mestre for ansatte i offentlig sektor, da de regelmessig samhandler med mennesker i sin daglige rolle. Derfor engasjerende og effektiv spillbasert opplæring i myke ferdigheter veien å gå.

Compliance er svært viktig i offentlig sektor. Det håndteres store mengder personlig informasjon (spesielt i offentlige departementer, for eksempel), og ansatte må vite hvordan de skal håndtere sensitiv informasjon.

I tillegg er offentlig sektor underlagt flere strenge reguleringer. Det er derfor viktig å ikke gjøre kostbare feil ved å unnlate å oppfylle bransjestandarder; gjennomsnittlig brudd i offentlig sektor kan koste over 2 millioner dollar.1

Ved bruk av spillbasert opplæring kan opplæring i compliance gjøres grundig, effektivt og engasjerende.

For å unngå kostbare dataangrep, er det viktig at de ansatte vet nøyaktig hvordan de skal bruke og håndtere spesialutstyr eller tekniske programvarer som brukes i deres roller.

Vurder å tilby spesialtilpasset spillbasert opplæring i systemer og tekniske prosesser for å sikre at ansatte har kompetansen de behøver for å minimere enhver risiko.

Når man håndterer og samhandler med mye mennesker, er det viktig å være sikker på at de ansatte er trygge på rollene sine som ledere og administratorer.

Opplæring i administrasjon og ledelse er spesielt viktig i offentlig sektor, da det er helt avgjørende at disse personene er pålitelige og tillitsverdige, på grunn av de store og viktige beslutningene de tar, både for enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Så mange som 88% av organisasjoner har ikke en tilstrekkelig onboardingsperiode.2 Og dårlig onboarding fører vanligvis til flere ansatte som sier opp tidlig, i tillegg til høye frafallstall.

Derfor burde spillbasert trening i onboarding for offentlig sektor vurderes. Opplæringen kan enten dekke alt helt i begynnelsen eller presenteres gradvis i løpet av de første månedene en ny ansatt har startet.

Kunder er nå vant til kundeservice de mottar fra organisasjoner som Amazon. Det er derfor et økende press på offentlig sektor å tilby samme nivå av kundeservice og opplevelse som de store detaljhandlerne.3

Når du jobber med offentligheten, bør kundeserviceferdigheter være høyt prioritert. Kundeservice-delen av opplæringen i offentlig sektor vil styrke de viktigste kommunikasjons- og problemløsningsevner.

Det er viktig å ha god og bred kunnskap om produktene og tjeneste som din del av det offentlige tilbudet tilbyr, for å forbedre kvaliteten på kundeservicen til de ansatte.

For eksempel, i en kommune, hvis de ansatte trygt kan henvise kundene/brukerne til riktig avdeling eller tjeneste, vil de ha en bedre opplevelse.

Økonomi og budsjettering i offentlig sektor kan avgjøre hvor mange ressurser som fordeles til hvem, og når. Derfor kan det sees på som en av de viktigste faktorene i din opplæring i offentlig sektor, spesielt for de som jobber innenfor offentlig forvaltning.

Offentlige tjenestemenn som forvalter et hvilket som helst budsjett, er ansvarlige for rettferdig tildeling av ressurser, samtidig som de sikrer kontinuerlig økonomisk vekst.

Kundehistorier

Lillestrøm kommune

5000

ansatte trent opp i et nytt system på to måneder

Hvordan Lillestrøm kommune trente 5000 ansatte på kun to måneder

NHS Liverpool University Hospital

95%

reduksjon i opplæringstid, fra 40 til kun 2 uker

Engasjerende spillbasert opplæring for NHS

Fordelene med spillbasert opplæring i offentlig sektor

Når vi føler oss trygge på våre egne ferdigheter, pleier vi vanligvis å påta oss nye oppgaver fordi vi tror at vi kan oppnå dem – noe som ofte gjør oss mer effektive og produktive.

Derfor er det viktig at opplæringen som tilbys i offentlig sektor gir de ansatte verktøyene de trenger for å styrke sin egen kompetanse og føle seg trygge på sin kunnskap og sine ferdigheter.

Offentlig sektor har et behov for ansatte med et bredt spekter av ferdigheter. Så når man har ansatte som er svært dyktige, ønsker man å beholde dem. Mangel på lærings- og utviklingsmulighet kan være svært kostbart for organisasjonen.

Organisasjoner som investerer i utvikling og kompetanseheving for sine ansatte har 20 ganger større sannsynlighet for å beholde ansatte lenger.4

Det er sjeldent ansatte bryter regler med vilje, men feil kan skje, og disse feilene kan bli svært kostbare.

Ledere for compliance i offentlig sektor har et ansvar når det kommer til å informere ansatte om spesifikke juridiske spørsmål og etterlevelsesprotokoller. Dette materialet bør være lett tilgjengelig og oppdateres jevnlig for å ære i samsvar med bransjestandarder.

En av de mest effektive tilnærmingene for å sette i gang nye ideer og fremme innovasjon og vekst i offentlig sektor er å gi de ansatte muligheter for kunnskaps- og ferdighetsutvikling.

Dette betyr å investere i opplæring og utviklingsprogrammer som gir de ansatte verktøyene og ressursene de trenger for å utvide sin kunnskap, forbedre sine ferdigheter og oppnå en dypere forståelse av deres fagområder.

Snakke med barn:
For deg som snakker med barn og ungdom

‘Snakke med barn’ er en gratis, interaktiv simulering designet for å hjelpe voksne å holde samtaler med barn og ungdom om vold, seksuelle overgrep og andre sensitive temaer. Simuleringen er utviklet i tett samarbeid RVTS.

Lær hvordan du bygger tillit hos barn og ungdom og sørg for at de alltid føler seg sett og hørt.

Hvordan kan jeg effektivt levere spillbasert opplæring i offentlig sektor?

Bruk ulike opplæringsmetoder

Mange av de som jobber innenfor offentlig sektor jobber i bransjen lenge, og samler derfor opp mye verdifull erfaring som de kan dele med andre. Coaching og veiledning gir deg muligheten til å matche ansatte med hverandre, hvor de kan dele eller lære helt nye måter å utvikle kompetanse og ferdigheter på.

Det er heller ikke bare verdifullt for den nyansatte, men også for mentoren, som kan utvikle nye ferdigheter og erfaringer.

Interaktive workshops kan være et utmerket verktøy for å styrke båndene mellom team i offentlig sektor, i tillegg til å utvikle empati og problemløsningsevner i ulike situasjoner.

En kritikk av denne opplæringsmetoden er at det kan være vanskelig å få full deltakelse, hvis det er ditt eget team som påtar seg forskjellige roller i scenarioer. Hvis du outsourcer det til et eksternt selskap av, for eksempel skuespillere, legger du til en ekstra kostnad i opplæringskostnadene dine.

Du kan bruke 1-til-1 læring som en del av opplæringen ved ansettelse, eller for å hjelpe med å omskolere ansatte innenfor et bestemt område.

Å gjennomføre opplæring i, for eksempel, myke ferdigheter online kan være en måte å overkomme eventuelle motforestillinger ansatte måtte ha med hensyn til å delta i rollespill.

Simulert eller online opplæring gir de ansatte mulighet til å løse problemer og se konsekvensene av beslutningene sine – uten noen reelle konsekvenser i den virkelige verden.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Kilder

    1. Public sector: Cyber threaths and data breaches, dataguard.co.uk/blog/public-sector-cyber-threats-and-data-breachesx
    2. State of the American Workplace, gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
    3. The public sector gets serious about customer service, mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-public-sector-gets-serious-about-customer-experience
    4. Over two thirds of L&D professionals say training as positive impact on revenue, research finds, peoplemanagement.co.uk/article/1822627/two-thirds-l-d-professionals-say-training-positive-impact-revenue-research-finds