header public sector

Utbildning inom offentlig sektor

Vi hjälper dem som hjälper oss

Fördelarna med spelbaserad utbildning i offentlig sektor

Public sector story block

När anställda tror på sig själva hanterar de nya utmaningar bättre. Utbildning är nyckeln för att utveckla självständiga och kompetenta medarbetare.

Public sector storyblock 2

Brist på utbildning kan leda till hög omsättning och en instabil organisation. Investera i dina anställda och deras framtid med spelbaserad utbildning.

Office colleagues having casual discussion during meeting in conference room. Group of men and women sitting in conference room and smiling.

Misstag kan bli mycket kostsamma inom den offentliga sektorn. Investera i compliance och kontinuerlig utbildning i juridiska regleringar för att undvika misstag.

Vad ska ingå i utbildningar för offentlig sektor?

Mjuka färdigheter, även kallade interpersonella färdigheter, är baserade på personlighetsdrag. Det inkluderar färdigheter som kommunikation, förhandling och anpassningsförmåga. Kompetenshöjning inom dessa färdigheter kan vara utmanande att skapa utbildning för och kan variera mycket från person till person.

Ändå är detta förmodligen en av de viktigaste färdigheterna att behärska för anställda inom den offentliga sektorn, eftersom de regelbundet interagerar med människor i sin dagliga roll. Därför är engagerande och effektiv spelbaserad träning i mjuka färdigheter vägen att gå.

Compliance är mycket viktigt i den offentliga sektorn. Stora mängder personuppgifter hanteras (särskilt i exempelvis offentliga departement) och anställda måste veta hur de ska hantera känslig information.

Dessutom omfattas den offentliga sektorn av flera stränga regler. Det är därför viktigt att inte göra kostsamma misstag genom att inte uppfylla industristandarder; den genomsnittliga överträdelsen i den offentliga sektorn kan kosta över 2 miljoner dollar.1

Genom att använda spelbaserad utbildning kan träning i compliance göras grundligt, effektivt och engagerande.

För att undvika kostsamma datorattacker är det viktigt att de anställda vet exakt hur de ska använda och hantera specialutrustning eller teknisk programvara som används i deras roller.

Överväg att erbjuda skräddarsydd spelbaserad utbildning i system och tekniska processer för att säkerställa att anställda har den kompetens de behöver för att minimera eventuella risker.

När man hanterar och interagerar med många människor är det viktigt att vara säker på att medarbetarna är trygga i sina roller som chefer och administratörer.

Utbildning i administration och ledning är särskilt viktig inom den offentliga sektorn, eftersom det är absolut nödvändigt att dessa personer är pålitliga, på grund av de stora och viktiga beslut de fattar, både för individer och samhället som helhet.

Så många som 88% av organisationerna har inte en adekvat onboardingsperiod.2 Och dålig introduktion leder vanligtvis till fler anställda som säger upp sig tidigt, förutom höga avgångsfrekvenser.

Därför bör spelbaserad utbildning i onboarding för offentlig sektor övervägas. Utbildningen kan antingen täcka allt redan i början eller presenteras successivt under de första månaderna en ny medarbetare har börjat.

Kunderna är nu vana vid den kundtjänst de får från organisationer som Amazon. Det finns därför ett ökande tryck på den offentliga sektorn att erbjuda samma nivå av kundservice och upplevelse som de stora återförsäljarna

När man arbetar med allmänheten bör kundtjänstfärdigheter ha hög prioritet. Kundtjänstdelen av utbildningen inom offentlig sektor ska stärka de viktigaste kommunikations- och problemlösningsförmågan.

Det är viktigt att ha en god och bred kunskap om de produkter och tjänster som din del av det publika utbudet erbjuder, för att förbättra kvaliteten på kundservicen för medarbetarna.

Till exempel i en kommun, om medarbetarna säkert kan hänvisa kunderna/användarna till rätt avdelning eller tjänst, får de en bättre upplevelse.

Ekonomi och budgetering inom offentlig sektor kan avgöra hur mycket resurser som tilldelas vem och när. Därför kan det ses som en av de viktigaste faktorerna i din utbildning inom offentlig sektor, speciellt för dig som arbetar inom offentlig förvaltning.

Offentliga tjänstemän som förvaltar en budget är ansvariga för en rättvis fördelning av resurser samtidigt som de säkerställer en kontinuerlig ekonomisk tillväxt.

Kundberättelser

Lillestrøm kommun

5000

anställda blev upplärda i ett nytt system på två månader

Hur Lillestrøm kommun tränade 5000 anställda på bara två månader

NHS Liverpool University Hospital

95%

minskning av utbildningstiden, från 40 till bara 2 veckor

Stöder NHS genom uppslukande spelbaserade träningslösningar

Fördelarna med spelbaserad utbildning i offentlig sektor

När vi känner oss säkra på vår egen förmåga, tenderar vi att ta oss an nya uppgifter eftersom vi tror att vi kan uppnå dem – vilket ofta gör oss mer effektiva och produktiva.

Det är därför viktigt att den utbildning som erbjuds inom offentlig sektor ger medarbetarna de verktyg de behöver för att stärka sin egen kompetens och känna trygghet i sina kunskaper och färdigheter.

Den offentliga sektorn har ett behov av medarbetare med bred kompetens. Så när du har anställda som är mycket kvalificerade vill du behålla dem. Brist på lärande och utvecklingsmöjligheter kan bli mycket kostsamt för organisationen.

Organisationer som investerar i utveckling och kompetenshöjning för sina anställda är 20 gånger mer benägna att behålla sina anställda längre.4

Det är sällan anställda bryter regler med avsikt, men fel kan inträffa, och dessa fel kan bli mycket kostsamma.

Ledare för compliance inom offentlig sektor har ett ansvar när det gäller att informera anställda om specifika juridiska frågor och efterlevnadsprotokoll. Detta material bör vara lättillgängligt och regelbundet uppdateras för att överensstämma med industristandarder.

Ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att initiera nya idéer och främja innovation och tillväxt i offentlig sektor är att ge medarbetarna möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling.

Det innebär att investera i utbildnings- och utvecklingsprogram som ger medarbetarna de verktyg och resurser de behöver för att utöka sina kunskaper, förbättra sina färdigheter och få en djupare förståelse för sina kompetensområden.

”Snakke med barn”:
För dig som pratar med barn och unga

‘Snakke med barn’ är en gratis, interaktiv simulering utformad för att hjälpa vuxna att föra samtal med barn och unga om våld, sexuella övergrepp och andra känsliga ämnen. Simuleringen har tagits fram i nära samarbete med RVTS.

Lär dig att bygga förtroende hos barn och unga och se till att de alltid känner sig sedda och hörda.

Hur kan jag effektivt leverera spelbaserad utbildning i den offentliga sektorn?

Använd olika träningsmetoder

Många av dem som jobbar inom offentlig sektor har arbetat länge i branschen och samlar därför på sig mycket värdefull erfarenhet som de kan dela med sig av till andra. Coaching och mentorskap ger dig möjlighet att matcha medarbetare med varandra, där de kan dela eller lära sig helt nya sätt att utveckla kompetens och färdigheter.

Det är inte bara värdefullt för den nyanställde, utan också för mentorn, som kan utveckla nya färdigheter och erfarenheter.

Interaktiva workshops kan vara ett utmärkt verktyg för att stärka banden mellan team inom offentlig sektor, samt utveckla empati och problemlösningsförmåga i olika situationer.

En kritik av denna utbildningsmetod är att det kan vara svårt att uppnå fullständig deltagelse om det är ditt eget team som tar på sig olika roller i scenarier. Om du outsourcar det till ett externt företag med till exempel skådespelare, lägger du till en extra kostnad i dina utbildningskostnader.

Du kan använda 1-till-1-inlärning som en del av utbildningen på jobbet eller för att hjälpa till att omskola anställda inom ett specifikt område.

Att genomföra utbildning i till exempel mjuka färdigheter online kan vara ett sätt att övervinna eventuella invändningar anställda kan ha mot att delta i rollspel.

Simulerad eller online utbildning ger medarbetarna möjlighet att lösa problem och se konsekvenserna av sina beslut – utan några egentliga konsekvenser i den verkliga världen.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Källor

    1. Public sector: cyber threaths and data breaches, https://www.dataguard.co.uk/blog/public-sector-cyber-threats-and-data-breachesx
    2. State of the American Workplace, https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
    3. The public sector gets serious about customer service, https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-public-sector-gets-serious-about-customer-experience
    4. Over two thirds of L&D professionals say training as positive impact on revenue, research finds, https://www.peoplemanagement.co.uk/article/1822627/two-thirds-l-d-professionals-say-training-positive-impact-revenue-research-finds