FinAut: Lagde opplæringsspill om etikk for 15 000 rådgivere

Autorisasjonssystemet for finansbransjen, selve organet som er ansvarlig for å autorisere bank- og forsikringsrådgivere, utvider sitt samarbeid med Attensi. De får nå fullt utbytte ved å benytte seg av flere produkter som SKILLS, BEHAVIOUR og PROCESS.

Har tiltro til Attensis opplæringspill om etikk for 15 000 rådgivere

Finaut setter sin tillit til Attensis opplæringspill om etikk for deres 15 000 rådgivere. Takket være disse løsningene, spesielt et mobiltilpasset spill kalt «Etikkboosten», ser vi ut til å nå målet vårt om å utdanne nærmere 15 000 rådgivere som jobber innenfor Norges finanssektor.

I tillegg er FinAut klar til å få fult utbytte av hele vår produktserie, inkludert SKILLS, BEHAVIOUR og PROCESS. Og grunnen til at de valgte Attensi:

Spillbasert opplæring er laget for at spilleren skal repetere (vi ser at de fleste av brukerne spiller minst seks ganger), noe som viser seg å redusere kunnskapsgapet med i gjennomsnitt 85%. I tilegg ser vi at rågiverene tilegner seg den nye kompetansen fem ganger så raskt.

Dette er alle avgjørende faktorer for å sikre at kundene får den beste rådgivningen og at de kan ha tillit til både individet de snakker med og finansinstitusjonen.

Og det falt i smak hos spillerne også:

 • «Jeg synes at Etikkboosten var en engasjerende måte å få innsikt i ens eget nivå og ikke minst øke kunnskapen om etikk.»
 • «Jeg syntes at Etikkboosten var både morsomt og lærerikt.»
 • «Jeg brukte Etikkboosten som et hjelpemiddel før jeg måtte ta etikkprøven for å bli sertifisert innen personforsikring og skadeforsikring. Jeg syntes det var en god måte å lære på, og jeg er sikker på at bruk av appen er en viktig grunn til at jeg besto. Jeg har også anbefalt den til alle mine kolleger.»

 

Sertifisert i etikkprøven!

Kandidater kan til og med få en sertifisering. De som har fått fire stjerner eller mer på alle modulene i Etikkboosten blir tildelt et diplom. Da har du noe å feste på kjøleskapet.

Men det var ikke bare lek og moro, det var også noen seriøse deler av spillet

Etikkboosten hjalp til med å forberede rådgiverne for å ta FinAut’s etikkprøve. Selve prøven kan kandidatene ta via Attensis BEHAVIOUR-plattform.

Mens du prøver å håndtere eksamensnervene dine, la oss ta en nærmere titt på de etiske vurderingene

Etikkprøven krever at rådgivere må finne riktige løsninger på faktiske etiske dilemmaer i Attensi BEHAVIOUR spillet. Ved bruke av simulerte 3D-scenarier må spilleren jobbe seg igjennom reelle samtaler som gjenskaper situasjoner de mest sannsynlig vil møte i sine daglige rolle.

For å hjelpe kandidater på veien bruker de FinAuts navigasjonshjul, et verktøy som hjelper dem med beslutningsprosessen.

De blir satt overfor etiske dilemmaer, som å identifisere motstridende juridiske alternativer, og blir deretter bedt om å velge det svaret som er mest riktig.

Bare for å gjøre ting litt mer interessante, er det flere riktige alternativer, noe som fører til at spillet kan ta mange ulike retninger.

Etikkprøven er bestått dersom rågiveren kan:

 • identifisere dilemmaet
 • identifisere to lovlige handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre
 • vurdere handlingsalternativene ut fra de seks hensynene i Navigasjonshjulet
 • ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt
 • bruke fagstoffet på en relevant og treffende måte (gjelder samtlige kompetansekrav)

Etikkprøven

Her er en tabell som kort beskriver innholdet og kompetansekravene i etikkprøven.

Spørsmålet Kompetansekrav
 1. Hvilken situasjon er et dilemma?

Kandidaten skal kunne skille mellom dilemmaer og situasjoner som ikke er dilemmaer

2. Hvilke handlingsalternativer ser du?

Kandidaten skal kunne finne fram til to relevante handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre

3. Vurder handlingsalternativene ut fra hensynene i Navigasjonshjulet

Kandidaten skal kunne vurdere handlingsalternativene ut fra:

 • juridiske hensyn
 • identitetshensyn
 • moralske hensyn
 • omdømmehensyn
 • økonomiske hensyn
 • etiske hensyn

4. Hvilke hensyn står mot hverandre?

Kandidaten skal kunne se hvilke hensyn som står mot hverandre

5. Hva gjør du, og hvorfor?

Kandidaten skal kunne ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Spillbasert opplæring gir betydelig avkastning for EQs kundesentre

If forsikring: Opplæring som bygger tillit

American National: Hvorfor tillit er den perfekte strategien for forsikringsopplæring

Gjensidige: Sikrer suksess med bærekraftig forretningsdrift