Gjensidige: Sikrer suksess med bærekraftig forretningsdrift

Gjensidige investerer i Attensi sin spillbaserte opplæring for å fremme sin grønne profil.

Sikrer suksess med bærekraftig forretningsdrift

I løpet av en generasjon har bærekraft gått fra å være en perifer bekymring til å være øverst på agendaen i norsk næringsliv. Der suksess tidligere ble målt etter hvor mye penger en bedrift tjente, handler det nå om de tre P-ene – Planet, People og Profit (miljø, mennesker og profitt).

Respekt for alle de tre P-ene er prisen man må betale for å drive virksomhet i Norge, samfunnet – inkludert investorer, forbrukere og mulige ansatte – bryr seg i økende grad om at bedriftene og merkevarene de støtter opptrer som gode samfunnsborgere.

Denne holdningsendringen betyr at hensynet til det som kalles ESG – Environmental, Social and Governance – er like viktig som inntekt og utgifter.

 

Mer enn bare symbolikk

Ifølge McKinsey1 presterer selskaper med høye ESG-poengsummer jevnlig bedre på markedet på mellomlang og lang sikt. Utfordringen for bedrifter er hvordan de skal integrere en kultur for bærekraft i virksomheten sin, på en måte som går utover ren symbolikk.

Løsningen på denne utfordringen er; opplæring av ansatte som er morsom, fleksibel og enkel å følge, slik at hver enkelt medarbeider kan beherske ferdighetene og kunnskapen som trengs for å vise engasjement for bærekraft.

Forsikringsselskapet Gjensidige fant løsningen sin hos verdensledende spesialist på spillbasert opplæring, Attensi. Gjennom samarbeidet brukte Gjensidige og Attensi virkelighetsnære scenarier for å skape spillbare situasjoner der ansatte kunne gjenskape typiske interaksjoner med kunder.

«Bærekraft er en av de største utfordringene som bedrifter står overfor i dag,» sier Christian Kavli, sektorleder for Bank, finans og forsikring hos Attensi i Norge og EU.

«Og utfordringen vi møter hos våre kunder er at de ofte ikke vet hvor de skal starte for å engasjere de ansatte, og få dem med på den endringen som må til.»

 

Læring som sitter

Attensi sin spillbaserte simuleringstrening gir de ansatte mulighet til å tilegne seg ny kompetanse, i tillegg til ferske nye måter å kommunisere bærekraft på, i et tryt og risikofritt miljø, hvor de kan gjenta opplæringen så mange ganger de vil.

Opplæringen, kalt «Bærekraftsspillet», er basert på spillmekanikk og teknikker som folk allerede er kjent med, liker og forstår. Simuleringene er korte og tilgjengelig på enheter som mobil og nettbrett, slik at opplæringen kan gjennomføres når som helst, og hvor som helst.

Spillfunksjoner som poengscore og ledertavler oppmuntrer til vennlig konkurranse, som fører til at de ansatte ønsker å gjensta spillet igjen og igjen, så læringen sitter (og de er på 1. plass).

Mette Kolstad Wiig, Direktør for Gjensidigeskolen, sier:

«Vårt overordnede mål var at alle ansatte skulle forstå hvorfor fokus på bærekraft er viktig for Gjensidige og kundene våre, samt at de skulle kjenne til Gjensidiges fokusområder og styrevedtatte mål for bærekraft.

«Det er når de ansatte kjenner stolthet over arbeidet vårt, og kan gi eksempler på dette i samtale med kunder, samarbeidspartnere og andre, at vi har lykkes.»

 

Både Gjensidige og Attensi var svært fornøyde med resultatene

Nesten 1800 ansatte spilte spillet, og hver ansatt spilte i gjennomsnitt 6,5 ganger (2,1 ganger for å oppnå sertifisering og ytterligere 4,4 ganger for å forbedre poengsummen sin eller slå kollegene sine).

Christian Kavli forklarer; «De ansatte er tross alt helt sentrale for at en bedrift skal lykkes med sin implementering av endring knyttet til bærekraft, og da må de føle på både et engasjement og eierskap til de endringene, og ikke minst ha kunnskap om de målene som bedriften har satt seg

 

Pålitelig samarbeidspartner

«Gjensidige er dedikert til å gjøre det som er riktig, og er ivrige etter å gi sine ansatte alle ressursene de trenger for å være lidenskapelige ambassadører for bærekraftige forretningspraksis,» forklarer Kavli.

Takket være opplæring som dette, kan kunder få en reell følelse av at selskaper er på deres side – ikke bare når det gjelder å tilby produkter og tjenester de ønsker og trenger, men også på et etisk nivå.

Finn ut mer om hvordan spillbasert læring kan transformere læringen i din bedrift.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Spillbasert opplæring gir betydelig avkastning for EQs kundesentre

If forsikring: Opplæring som bygger tillit

American National: Hvorfor tillit er den perfekte strategien for forsikringsopplæring

American National reduserer kunnskapsgapet til ansatte på kundesenteret med over 90%

Kilder

  1. Profits with purpose: How organizing for sustainability can benefit the bottom line, www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Profits%20with%20purpose/Profits%20with%20Purpose.ashx