Gjensidige: Säkerställer framgång med hållbar affärsverksamhet

Gjensidige satsar på Attensis spelbaserade träning för att främja sin gröna profil.

Säkerställer framgång med hållbar affärsverksamhet

På en generation har hållbarhet gått från att vara en periferiell oro till att stå högst upp på agendan i norskt näringsliv. Där framgång tidigare mättes i hur mycket pengar ett företag tjänade, handlar det nu om de tre P:en – Planet, People och Profit (miljö, människor och vinst).

Respekt för alla tre P:en är priset du måste betala för att göra affärer i Norge. Samhället – inklusive investerare, konsumenter och potentiella anställda – bryr sig alltmer om att företagen och varumärkena de stödjer ska fungera som goda medborgare.

Denna attitydförändring gör att hänsyn till det som kallas ESG – Environmental, Social and Governance – är lika viktigt som inkomster och utgifter.

 

Mer än bara symbolik

Enligt McKinsey1 presterar företag med höga ESG-poäng konsekvent bättre på marknaden på medellång och lång sikt. Utmaningen för företag är hur man integrerar en hållbarhetskultur i sin verksamhet, på ett sätt som går utöver enbart symbolik.

Lösningen på denna utmaning är; medarbetarutbildning som är rolig, flexibel och lätt att följa, så att varje anställd kan bemästra de färdigheter och kunskaper som behövs för att visa engagemang för hållbarhet.

Försäkringsbolaget Gjensidige hittade sin lösning hos världens ledande specialist på spelbaserad träning, Attensi. Genom samarbetet använde Gjensidige och Attensi realistiska scenarier för att skapa spelbara situationer där anställda kunde återskapa typiska interaktioner med kunder.

”Hållbarhet är en av de största utmaningarna som företag står inför idag”, säger Christian Kavli, sektorsledare för bank, finans och försäkring på Attensi i Norge och EU.

”Och utmaningen vi står inför med våra kunder är att de ofta inte vet var de ska börja för att engagera medarbetarna och få dem med på den förändring som behövs.”

 

Lärande som varar

Attensis spelbaserade simuleringsträning ger medarbetarna möjlighet att skaffa sig nya färdigheter, förutom fräscha nya sätt att kommunicera hållbarhet, i en trygg och riskfri miljö, där de kan upprepa träningen så många gånger de vill.

Träningen, som kallas ”Hållbarhetsspelet”, bygger på spelmekanik och tekniker som folk redan är bekanta med, gillar och förstår. Simuleringarna är korta och tillgängliga på enheter som mobiltelefoner och surfplattor, så att träningen kan genomföras när som helst, var som helst.

Spelfunktioner som topplistor uppmuntrar vänlig konkurrens, vilket gör att anställda vill spela spelet om och om igen, så lärandet håller i sig (och de är på första plats).

Mette Kolstad Wiig, direktör för Gjensidigeskolan, säger:

”Vårt övergripande mål var att alla anställda skulle förstå varför fokus på hållbarhet är viktigt för Gjensidige och våra kunder, samt att de ska känna till Gjensidiges fokusområden och styrelsegodkända mål för hållbarhet.

“Det är när medarbetarna känner stolthet över vårt arbete, och kan ge exempel på detta i samtal med kunder, partners och andra, som vi har lyckats.”

 

Både Gjensidige och Attensi var mycket nöjda med resultatet

Nästan 1800 anställda spelade spelet, och varje anställd spelade i genomsnitt 6,5 gånger (2,1 gånger för att uppnå certifiering och ytterligare 4,4 gånger för att förbättra sin poäng eller slå sina kollegor).

Christian Kavli förklarar; ”Medarbetarna är trots allt helt centrala för att ett företag ska lyckas med att genomföra förändringar relaterat till hållbarhet, och då måste de känna både ett engagemang och ägarskap till de förändringarna och inte minst ha kunskap om de mål som företaget har satt upp.”

 

Pålitlig partner

Gjensidige är dedikerade till att göra det som är rätt, och är ivriga att förse sina anställda med alla de resurser de behöver för att vara passionerade ambassadörer för hållbara affärsmetoder”, förklarar Kavli.

Tack vare träningen som denna kan kunderna få en verklig känsla av att företagen står på deras sida – inte bara när det gäller att tillhandahålla de produkter och tjänster de vill ha och behöver, utan också på en etisk nivå.

Ta reda på mer om hur spelbaserat träning kan förändra lärandet i ditt företag.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Du kanske också är intresserad av

Spelbaserad träning ger betydande ROI för EQ-callcenter

If försäkring: Träning som skapar förtroende

American National: Varför tillit är den perfekta strategin för försäkringsutbildning

American National minskar kunskapsklyftan för medarbetare på kundcenter med över 90%

Källor

  1. Profits with purpose: How organizing for sustainability can benefit the bottom line, www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Profits%20with%20purpose/Profits%20with%20Purpose.ashx