Hur Hiscox utvecklade världens första simulator för utbildning av försäkringsspecialister

Försäkringsjätten Hiscox var tvungen att hitta en modern och skalbar lösning för att utbilda sina försäkringsspecialister. Arbetet med Attensi BEHAVIOUR inspirerade Hiscox att utveckla en världsledande metod för att hantera kompetensgapet inom riskhantering och försäkring, med tydliga resultat.

85% av deltagarna instämde i att utbildningen hade hjälpt dem i deras dagliga arbete
70% minskning av anställda som inte klarade programmet
85% instämde i att utbildningen hade hjälpt dem att förstå hur man tillämpar tekniska koncept

Utmaningen: Att snabbt ge försäkringsspecialister utbildning i en säker miljö

I åratal har träningssimulatorer använts för att träna i olika situationer i krävande yrken. Både stridspiloter och lokförare använder simuleringar för att förvärva kunskap, öva på beslutsfattande och säkerställa att kritisk muskelminne blir integrerat hos den enskilde.

Detta är inte ett tillvägagångssätt som ofta har förknippats med professionella eller finansiella tjänster, men det finns några intressanta paralleller. Att återskapa krävande situationer i ett utbildningsscenario kan ge anställda en fördel när de ska utföra jobbet i verkligheten.

Bra försäkringsspecialister är helt avgörande för försäkringsbolagen, det är de som skapar värde. De bästa försäkringsbolagen behöver ett exceptionellt bra team av tekniska försäkringsspecialister. När en mäklare eller en kund träffar en sådan rådgivare ska de inte bara kunna lyfta fram produkten med auktoritet, de ska också kunna demonstrera produkten för mäklaren eller kunden.

Teamet på Hiscox insåg att det fanns en verklig brist på högt kvalificerade tekniska försäkringsspecialister inom försäkringssektorn, vilket tydde på att befintliga utbildningsmetoder inte fungerade så bra som de borde. Något nytt och innovativt behövdes för att hjälpa försäkringsspecialister att prestera på sitt bästa. För att svara på denna utmaning tog Hiscox ett helt nytt tillvägagångssätt för lärande.

 

Världens första simulator för utbildning av försäkringsspecialister

Attensi BEHAVIOR gjorde det möjligt för Hiscox att skapa en skräddarsydd 3D-simulering på bara 10 veckor. Det är ett riskfritt sätt att hjälpa försäkringsspecialister att genomföra realistiska och spelbaserade scenarier i en säker miljö.

Den spelbaserade träningen sätter dig i realistiska situationer utformade för att efterlikna dem du kommer att stöta på på jobbet. Detta inkluderar interaktioner med 3D-avatarer av mäklare och kollegor, såväl som simulerade marknadsundersökningar, e-postförfrågningar och telefonsamtal med experter.

Istället för att bara se någon utföra en analys av hur man hanterar en viss situation, ger simuleringen teammedlemmar möjlighet att överväga konsekvenserna av sina handlingar i en säker miljö. Det ger insikt i progression, feedback på hur du gör och en fördjupningsnivå som tidigare e-lärande övningar inte kunde matcha.

Försäkringsspecialister kan nu utbilda sig och få vägledning om bästa praxis, var som helst och när som helst. Det täpper till alla befintliga kunskapsluckor och gör det lättare att träna på komplexa uppgifter som riskbedömning.

Hur gjorde de det?

Det är inte varje dag som en erfaren försäkringsspecialist blir involverad i utvecklingen av ett spel eller simulering. Men för att någon simuleringsträning ska bli framgångsrik måste den träffa målgruppen. I Hiscox fall krävde detta en djupgående insikt i de viktigaste framgångsfaktorerna och typiska misstag hos en försäkringsspecialist.

Simuleringen skapades med input från erfarna försäkringsspecialister som diskuterade sina erfarenheter med Attensi och delade vad som hade hjälpt dem att lära sig sitt yrke.

För att det ska vara relevant måste situationerna vara verkliga och specialisterna måste kunna se varför det är relevant för dem. Att skapa rätt inställningar och relevanta interaktioner var viktigt för att skapa en superrealistisk simulering som skulle få resonans hos och utmana Hiscox-personalen.

Om träningsscenarierna bara var ”rutinarbete” skulle engagemanget snabbt försvinna. Att nå rätt svårighetsgrad resulterade i påtagliga läranderesultat. Detta återspeglades i deras överväldigande positiva feedback.

 

Använd tävling för att uppnå fantastiska resultat

Upprepning gör att lärandet fastnar. Så att hitta ett sätt att uppmuntra upprepning är en viktig fördel som spelbaserat lärande kan erbjuda.

En av projektets största framgångar har varit hur simuleringen triggar spelarnas naturliga konkurrensinstinkt – försäkringsspecialister har fortsatt att träna långt efter att de certifierats, för att toppa de interna topplistorna. Statistiken visar att de anställda spelar simuleringen upprepade gånger för att säkerställa att de får högsta poäng bland sina kollegor.

En undersökning av Hiscox-anställda som genomförde utbildningen visar följande:

  • 85% av deltagarna höll med om att utbildningen hade hjälpt dem att förstå hur man utför forskning och analyser för att identifiera förbättringsområden i konto- och portföljanalys.
  • 85% instämde i att utbildningen hade hjälpt dem att förstå hur man tillämpar tekniska begrepp i försäkringsbedömningscykeln.
  • Dessutom minskade antalet kandidater som inte klarade försäkringsspecialistprogrammet med 71%.

I slutet av 2021 kommer mer än 90% av de mindre erfarna försäkringsspecialisterna inom företaget globalt att ha genomgått utbildningen. Och med sådana resultat är möjligheterna nästan oändliga för vad Hiscox kommer att göra med träning i framtiden.

Är du redo att ta din träning till en ny nivå?

Du kanske också är intresserad av

Spelbaserad träning ger betydande ROI för EQ-callcenter

If försäkring: Träning som skapar förtroende

American National: Varför tillit är den perfekta strategin för försäkringsutbildning

Gjensidige: Säkerställer framgång med hållbar affärsverksamhet