WEBCAST
Endring av tilnærmingen til læring

I vårt nyeste webinar møter Attensi sin sektorleder for Profesjonelle tjenester i Storbritannia, Thomas Niven, Nick Sandall for en spasertur gjennom en privat eiendom ved River Kennet utenfor Newbury, for litt fiske og en fascinerende samtale.

Attensi og Nick Sandall diskuterer: Endring av tilnærmingen til læring

Nick jobbet over 20 år i Deloitte som leder for finansavdelingen og som medlem av konsernledelsen. Han har vært ansvarlig for salg over hele Europa i 20 år og har aktivt ledet lederutvikling i løpet av den tiden. Gjennom sin lidenskap for fiske oppdaget han hvor stor innvirkning miljøet har på læring, og sammen med medgrunnlegger Ben Bangham skapte han Piscaries.

I webinaret ser vi nærmere på noen av dagens læringsutfordringer som organisasjoner står overfor, hvorfor de bør endre tilnærmingen til læring og utvikling (L&D) for å takle disse utfordringene, samt hvordan gamification, simulering og læringsmiljøet kan ha en enorm påvirkning på læringsopplevelsen din.

Vi oppfordrer alle til å se hele videoen, men for de som har dårlig tid, kan du lese en liten oppsummering av vår innsiktsfulle diskusjon:

 

Hvordan blomstre i en æra med akselererende endring

Teknologien utvikler seg i et skremmende tempo, og organisasjoner sliter med å holde tritt på mange fronter. Som Nick påpeker, er den største utfordringen dette presenterer det konstante behovet for å tilpasse seg ved å gi ansatte ny og økt kompetanse. Dette er ikke bare nøkkelen til suksess for ulike organisasjoner, men er like viktig for å ha fornøyde ansatte.

Behovet for en ny tilnærming til læring

 

“Gamlemåten er ikke god nok.”

Akkurat som Attensi, er Nick dedikert til å endre hvordan organisasjoner ser på læring. Nick identifiserer flere måter der tradisjonell læring ikke møter kravene som trengs for å møte utfordringene i dag og i fremtiden.

Engasjement

Ansatte kan bruke flere timer i et klasserom, og gjennomgå opplæring de ikke kan ha en aktiv rolle i.

Resultatet er en gruppe som ikke er like engasjert i sin egen læringsopplevelse. Deltakelse er den standardiserte målingen av suksess, hvor gjentakelse av innholdet eller muligheten til å øve på å anvende den nye kunnskapen er ikke-eksisterende.

Fleksibilitet

Store organisasjoner er fulle av ansatte med ulik bakgrunn, kompetanse og morsmål. Å være geografisk spredt, med et ønske om å trene når det passer for de ansatte på sitt eget morsmål, er alle viktige faktorer som tradisjonelt sett ikke har blitt tatt hensyn til.

Kostnad

Tradisjonell læring betyr ofte at ansatte må tas ut av jobben, noe som resulterer i tap av produktivitet. Den økonomiske og miljømessige kostnaden ved å fly ansatte til en flerdagers klasseromssamling er noe som bør bli stilt spørsmål ved.

Spillbasert trening (gamification) og simuleringer som løsninger

Det ville ikke vært ett Attensi webinar hvis vi ikke snakket om bruken av spillbasert trening og simuleringer.

Spillbasert trening innebærer å inkorporere spillmekanikk i læringsopplevelsen. Spillmekanikkene utnytter kunnskap om menneskelig psykologi for å engasjere og gripe ansatte emosjonelt, og dermed øke engasjementet og repetisjonen. Mikrolæring er et av nøkkelelement i spillbasert trening, som gir mulighet for inkrementell forbedring, mer effektiv kunnskapsoverføring og hjelper med kunnskapsbevaring.

Nick snakket beundrende om gamification sin påvirkning på læringsopplevelser.

«Jeg ble virkelig imponert da jeg fikk se noen av Attensi sine kunder beskrive opplevelsen av at ansatte forsetter å gjennomføre opplæringen selv om de er fullført den, for å forbedre resultatene sine … de blir «gamifisert» inn til å ønske å gjøre det bedre, fordi de startet å like det de gjorde.»

Med simuleringer skaper man et trygt miljø der brukere kan øve på situasjoner som ligner virkeligheten. Brukere kan ta valg uten frykt for negative konsekvenser.

Nick ser på sikkerheten som simuleringer tilbyr som mer enn bare hva konsekvensen av å gjøre feil kan være, og sier at diskresjonen det tilbyr er like viktig.

«Du kan stole på at du øver kun med deg selv. Det er ingen ydmykelse du ikke kan håndtere. Du lærer på egen hånd. Og hvis du trenger ekstra støtte, kan du be om det fordi du vet at du ikke kan endre poengsummen din.»

Thomas Niven and

Nick roser også at brukere av Attensi sine løsninger har større autonomi når det kommer til hvor og når de lærer og trener. Ved å gjøre opplæringen tilgjengelige på ulike enheter, inkludert mobiltelefoner, får brukerne velge når de vil trene og hvor de vil gjøre det.

«Dette er viktig. Det er mer autonomi i denne prosessen, og det er en mer personlig tilknytning til behov og resultat. Det kan måles.»

Både Attensi og Nick deler lidenskapen for å endre måten læring blir sett på, og en stor del av dette fokuserer på å endre læringsmiljøet. Den konvensjonelle oppfatningen om at klasserommet er den beste eller eneste måten å lære på, er noe de streber etter å endre. Gjennom sine egne erfaringer anerkjenner Nick fallgruvene ved klasseromsmiljøet.

«I en flerspråklig, flerkulturell verden, hvordan kommuniserer du? Jeg har absolutt, som lærer, opplevd det til tider som veldig vanskelig å tilpasse seg kulturelt til alle de ulike menneskene som befinner seg i rommet.»

 

Fremtidsutsiktene

«Vi eksperimenterer med mange forskjellige ting, og de fleste av de tingene vi har prøvd har hatt ekstraordinære resultater.»

Det er de ekstraordinære resultatene Nick er mest begeistret for. Han uttrykker troen sin på at vi er i begynnelsen av kurven når det gjelder å endre L&D, og gjøre læring mer engasjerende og meningsfylt.

«Hvor vi går videre,» sier han, «må være basert på data.» Tidligere har tradisjonell læring overlevd på oppfattede «fordeler» som egentlig ikke er der. Teknologi har gjort det mulig for stor vekst i vår evne til å måle hvordan mennesker lærer, og det er disse målingene som bør danne grunnlaget for fremtiden.

 

Om Piscaries

Piscaries bruker den fredelige og beroligende omgivelsen fisking gir, som en plattform for positive læringsresultater, ved å bruke aktiviteter, metaforer og coaching av ledere for å forbedre læringsopplevelsen. Piscaries tilbyr team-arrangementer og elvecoaching på fantastiske steder.

Sørg for å høre på hele webinaret så du kan høre om alt Nick har å tilby.

For mer informasjon om hvordan du kan implementere Attensi spillbaserte simuleringsopplæring, fyll ut skjemaet nedenfor for en uforpliktende samtale i dag.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Mørk øl og simuleringer: Attensi gjester Craft Brewery sin Podcast

Hvorfor Hiscox investerte i en 3D «forsikringsopplæring-simulator»