Message sent! We will contact you soon.

Simuleringsbasert trening ble løsningen for rask og effektiv opplæring av Oslo kommunes smittesporere


Oslo kommune har opplevd stor pågang i forbindelse med covid-19, og har vært nødt til å ansette mange smittesporere i løpet av kort tid. Med stort tidspress og et begrenset antall opplæringsressurser, ønsket kommunen et enkelt, intuitivt og moderne treningsverktøy som kunne fungere godt for ulike målgrupper og forskjellige brukerroller. Løsningen var også nødt til å gjøre det mulig for smitteteam under høyt press å raskt lære seg smittesporingssystemet, rutiner og faglig kommunikasjon.

Oslo kommune vektla at løsningen var nødt til å være spillbasert og med et konkurranseelement som la til rette for engasjement og repetisjon. Det var også svært viktig at leverandøren hadde tidligere erfaring fra tilsvarende prosjekter, og kunne tilby erfarne prosjektledere, designere og tekstforfattere. Det var et krav om at løsningen skulle være modulbasert slik at den enkelt kunne justeres eller endres, og forfatterverktøyet måtte kunne brukes av Oslo kommune selv.

Valget falt på Attensis skreddersydde løsning for simuleringsbasert trening.

Ida Fattah

Ass. kommuneoverlege,  Helseetaten Oslo kommune

«Ideen om simuleringsbasert læring startet da jeg innså at det tok lang tid å gi smitteteam under høyt press opplæring og oppfølging, spesielt når de jobbet på ulike skift. De var avhengige av å kunne lære seg ting innimellom alle oppgavene og i eget tempo. Kombinasjonen av gamification, sterkt fokus på pedagogikk og muligheten til å gjenkjenne reelle situasjoner i oppgavene gjør løsningen fra Attensi midt i blinken. Det har vært lærerikt å jobbe sammen med en så innovativ partner!»

Attensis funksjonsrike plattform Attensi PROCESS ble løsningen for Oslo kommune. Plattformen gjør det enkelt for smittesporerne å gjennomføre treningen når som helst og hvor som helst, uavhengig av tidsplaner, og i sitt eget tempo. Treningen kan enkelt repeteres, enten for å friske opp kunnskap eller for å lære seg nye rutiner og oppdateringer.

Tiden var knapp da prosjektet ble satt i gang, og Oslo kommune og Attensi arbeidet svært tett og godt sammen for å ferdigstille prosjektet. Den simuleringsbaserte treningen for smittesporere ble ferdig utviklet og levert til Oslo kommune v/ Helseetaten på bare 3 – 4 uker.

Samarbeidet mellom Oslo kommune og Attensi har vært svært vellykket, og prosjektet er nå utvidet til å omfatte trening i smittevern og gjennomføring av samtaler med mulig smittede og nærkontakter.

«Vi har i løpet av få uker fått på plass en moderne innovativ, fleksibel og skreddersydd løsning for opplæring av smittesporerne våre. Det gjør det mulig å lære og repetere i en løsning som er engasjerende og motiverende, noe som skaper trygghet og mestring i det videre arbeidet. De gode erfaringene har gjort at vi nå utvider løsningen til å omfatte samtaletrening.»

– Steve Yttermo, Seksjonsleder, seksjon for kompetanse- og tjenesteutvikling, Helseetaten, Oslo kommune

Har du lyst til å høre mer om løsningen og finne ut om dette kan være noe for din kommune også? Ta gjerne kontakt med oss:

Motta vårt nyhetsbrev