SSP, en ledende aktør innen mat- og drikkekonsepter for reisende, tar skrittet inn i fremtiden med en ny tilnærming til kompetanseutvikling.

SSP Norge: Revolusjonerende spillbasert opplæring tar selskapet til nye høyder

SSP, en ledende aktør innen mat- og drikkekonsepter for reisende, tar skrittet inn i fremtiden med en ny tilnærming til kompetanseutvikling. Utviklet i samarbeid med Attensi, har selskapet introdusert spillbasert opplæring for å sette nye standarder for effektivitet, engasjement og resultatoppnåelse.

SSP Norges strategi og mål

SSP operer på 18 lokasjoner i Norge og har som mål å være den beste delen av reisen for sine kunder. Fra flyplasser til togstasjoner, tilbyr SSP enestående mat- og drikkeopplevelser som dekker et bredt spekter av kunders behov og preferanser.

Under pandemien ble SSP hardt rammet, men utfordringene førte også til en digital transformasjon.

I 2022 introduserte SSP Norge spillbasert opplæring, som nå har blitt et viktig verktøy for å styrke ansattes kompetanse, ferdigheter og engasjement. Den nyskapende tilnærmingen til opplæring har resultert i en økning på 92% i kunnskapsnivået til ansatte og har bidratt til å forbedre kundeservicen på tvers av hele virksomheten.

Med en portefølje bestående av verdensklassekonsepter og en målsetning om å være den beste delen av reisen for kundene, har SSP identifisert tre strategiske prioriteringer:

  • Være ledende på kundeopplevelser
  • Ha kunnskapsrike og engasjerte kolleger
  • Langsiktig bærekraftig vekst

Opplæring og kompetanseutvikling spiller en sentral rolle i å oppnå disse målene, og SSP Norge har investert betydelige ressurser i å sikre at medarbeiderne har den nødvendige kompetansen for å lykkes.

 

Innføring av spillbasert opplæring

I samarbeid med Attensi utviklet SSP Norge et opplæringsspill kalt ‘High Five’ for å styrke salg- og servicemetodikken blant de ansatte. Det interaktive spillet er utformet som en læringsreise som består av 10 forskjellige moduler. De korte modulene, som varer i omtrent tre minutter hver, gjenskaper realistiske scenarier basert på SSPs servicemetode og gir ansatte muligheten til å trene i sitt eget tempo. Opplæringen kan gjennomføres på PC, nettbrett og mobil, og er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Med høy deltakelse og positive tilbakemeldinger har spillet vist seg å være en effektiv måte å trene ansatte på, samtidig som det er engasjerende og morsomt å gjennomføre.

«Implementeringen av spillbasert opplæring har vært en suksesshistorie for SSP Norge. Det er gøy å se den høye deltakelsen og de positive tilbakemeldingene fra våre ansatte.»

Karoline Boug, HR- og Kommunikasjonsdirektør, SSP Norge

Effekten og tilbakemeldinger

Resultatene etter innføringen av ‘High Five’ var svært imponerende:

  • Opplæringen økte kunnskapsnivået blant de ansatte med 92%.
  • 73% av arbeidsstyrken på ca. 1200 ansatte gjennomførte treningen i løpet av en lanseringsperiode på 3 måneder.
  • Gjennomsnittlig repeterte hver ansatt hver modul 2,6 ganger for å bestå, og deretter ytterligere 14,7 ganger for å forbedre skåren sin.
  • 7 av 9 lokasjoner har hatt en økning i kundeservicemålingene i 2023 målt opp mot tallene i 2022.
  • 95% av de ansatte rapporterer at de likte opplæringen og føler seg bedre rustet til å yte god kundeservice.

Videre har ‘High Five’ bidratt til å styrke samarbeidet mellom ansatte og skape en felles forståelse av beste praksis innen salg og service.

«Samarbeidet med SSP har vært en inspirerende reise mot forbedret opplæring og engasjement blant ansatte. ‘High Five’ har gitt oss imponerende resultater med økt kunnskapsnivå og bedre kundeservice. Dette viser verdien av innovative opplæringsverktøy i dagens digitale landskap.»

Ellen Vrålstad, Sector Lead, Attensi

 

Veien videre

Etter lanseringen av det første spillet har SSP Norge selv utviklet en rekke kurs på plattformen, som spenner seg fra bærekraft og HMS til produktkunnskap. SSP Norge bruker Attensi’s intuitive utviklingsverktøy CREATOR, og de selvkomponerte kursene holder høy kvalitet. Faktisk så høy kvalitet at opplæringen har blitt plukket opp og lansert i resten av Norden, Sveits og Østerrike.

Veien videre for samarbeidet innebærer å rulle ut enda flere kurs, og Attensi’s nye AI-verktøy spiller en sentral rolle i denne satsningen. Med Attensi AI kan SSP Norge, blant annet, generere forslag til innhold, simulere dialoger og oversette innhold raskere – alt integrert med både offentlig tilgjengelige og kundespesifikke datasett.

For Marius, en av hovedutviklerne av løsningene internt i SSP Norge, kommer de nye AI-verktøyene godt med.

«Jeg har allerede utviklet flere kurs i CREATOR, og med Attensi’s nye AI-verktøy kan jeg gjøre det enda raskere enn tidligere. Det har vært til stor hjelp når jeg for eksempel trenger å komme opp med relevante gale svar i flervalgsoppgaver, eller når opplæringen skal oversettes til flere språk»

Marius Lomnes Refsum, HR Partner, SSP Norge

Dette markerer et viktig skritt fremover i utvidelsen av deres opplæringstilbud. SSP fortsetter å være ledende innen sin bransje, og med sin innovative tilnærming til opplæring, er de godt rustet til å fortsette å levere verdensklasse kundeopplevelser og oppnå bærekraftig vekst i årene som kommer.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Flere nyheter

FIDL inngår et partnerskap med Attensi for å revolusjonere sin digitale læring

Bli med på treningsrevolusjonen innen retail

Simuleringbasert opplæring for fagpersoner innen psykisk helse