I samarbeid med Attensi og St. Olavs Hospital har EGGS bidratt til å utvikle neste generasjons opplæring for fagpersoner og studenter innen psykisk helse. Les mer.

Simuleringbasert opplæring for fagpersoner innen psykisk helse

I samarbeid med Attensi og St. Olavs Hospital har EGGS bidratt til å utvikle neste generasjons opplæring for fagpersoner og studenter innen psykisk helse. Innovasjonspartnerskapet har levert en pilot-VR-løsning som hjelper ansatte og studenter trene på klinisk observasjon, uten å øve på faktiske pasienter.

Artiklen ble orginalt postet hos EggsDesign.

I 2021 mottok St. Olavs Hospital et tilskudd på 7,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge, som de investerte i et innovasjonspartnerskap med Attensi og EGGS Design for å utforske simuleringsbaserte opplæringsløsninger. EGGS har bidratt med tjenestedesign, samarbeid med interessenter og brukerinnsiktsarbeid. Et år senere er pilotprosjektet klart.

En revolusjonerende teknologidrevet løsning

Et velkjent problem med opplæring for helsepersonell som jobber innen mental og psykisk helse, er hvor vanskelig det er å tilby tilstrekkelig opplæring rundt hvordan man håndterer pasienter i akutte situasjoner. Det kan være etisk utfordrende å øve på faktisk pasienter i sårbare tilstander, og det kan være risikabelt både for pasienten og for ansatte. En VR (virtuell virkelighet) simulator gjør det mulig for helsepersonell og studenter å øve på møte med sårbare pasienter, uten risiko for mulige feil.

Videre gjør VR det mulig for personalet å øve på å være mer samstemte i ordbruken sin. Det vil hjelpe pasienter å få riktig behandling og gjør det enklere for pasienter å bli behandlet av ulike ansatte.

«EGGS har hatt en viktig rolle i dette prosjektet. De har tatt med seg en strukturert tilnærming med fokus på brukerne, samt vært med på den kreative prosessen.»

Erlend Thorup

Prosjektleder | Offentlig og Privat Innovasjonspartnerskap | St. Olav’s Hospital

Medvirkning fra brukergrupper og interessenter

Utviklingen av et verktøy for en kompleks utfordring som opplæring av helsepersonell krever omfattende brukermedvirkning og samstemming med interessenter. Vi har samarbeidet tett med psykiatere, psykologer, sosialarbeidere og annet helsepersonell, samt studenter og professorer, for å hente brukerinnsikt og teste løsningen.

Videre har vi fokusert på å sikre at ulike interessenter – representanter fra sykehuset og kommunen, helsepersonell og universitetsansatte – er samstemte når det gjelder mål, retning og praktisk bruk av prosjektet gjennom tilrettelegging og kontinuerlig involvering i prosessen.

Avatarene snakker og uttrykker seg akkurat som faktiske pasienter, noe som stiller høye krav til animasjoner for å imitere ansiktsuttrykk, bevegelser og tale. For å gjøre opplæringen realistisk, er simuleringene bygget med stemmekontroll, som tvinger brukerne til å si de riktige tingene med riktig toneleie til ‘pasienten’ for å oppnå ønsket resultat.

Neste steg

En pilot/test har nylig blitt gjennomført ved tre ulike klinikker, der innsikt om den praktiske bruken av verktøyet ble samlet. Det neste steget i prosjektet er å utforske hvilke institusjoner som ønsker å investere i løsningen for å skape mer innhold og bygge opp en samling av ulike scenarier som kan hjelpe helsepersonell med å trene for alle slags utfordrende situasjoner.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Flere nyheter

FIDL inngår et partnerskap med Attensi for å revolusjonere sin digitale læring

Bli med på treningsrevolusjonen innen retail

Attensi vinner beste «Enterprise Learning Solution» hos CODiE Awards