Sammen med Eggs Design skal vi lage neste generasjons trening for helsearbeidere og studenter innen psykisk helse. Les mer.

Attensi og Eggs Design vant innovasjonskontrakt med St. Olav

Sammen skal vi lage neste generasjons trening for helsearbeidere og studenter innen psykisk helse

Gode ferdigheter i å «lese», tolke og håndtere ulike møter med personer med psykiske lidelser tar tid å utvikle. For studenter og ansatte i fagfeltet psykisk helse er det utfordrende å få gjennomført tilstrekkelig mengdetrening i tillegg til møter med ekte pasienter.

I løpet av de neste 12 månedene vil rundt 20 prosent av befolkningen i Norge ha utviklet en psykisk lidelse, og riktig vurdering og håndtering er kritisk for en god bedringsprosess. Derfor skal neste generasjons opplæringsløsning nå utvikles, der helsepersonell gjennom bruk av spillelementer og avatarer skal få reell mengdetrening i å observere og videreformidle observasjoner om psykiske utfordringer.

 

Krevende å vurdere riktig

Det er et stort antall helsepersonell som er involvert i utredning, diagnostikk og behandling av personer med psykiske lidelser, og det kan være en krevende oppgave. Studenter innenfor helsefag oppgir ofte praksis knyttet til fagområdet psykisk helse som noe de opplever som spesielt krevende. Mange nyansatte innenfor helsevesenet opplever at de ikke har fått trent nok på ferdigheter knyttet til å gjøre gode observasjoner. Den teoretiske kunnskapen er der, men de mangler praktisk erfaring og tilstrekkelig med mengdetrening som skal til for å bli trygg i møtet med personer med psykiske utfordringer.

Innen psykisk helsevern hos St. Olavs hospital har de 16.000 unike pasienter og rundt 200.000 konsultasjoner årlig. Med totalt 1.600 ansatte som jobber med barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser, og med ansvar for opplæring og trening av studenter og annet helsepersonell, har de behov for en innovativ og effektiv treningsløsning.

I den forbindelse ønsker St. Olavs hospital å få utviklet et verktøy som gir studenter og ansatte tilgang på realistiske pasientmøter i en virtuell setting. Attensi AS skal derfor utvikle en plattform for denne type trening, samt første modul. EGGS Design skal bistå med brukerorientert innovasjonsmetodikk og implementeringsstøtte.

Attensi AS og EGGS Design inngår et innovasjonspartnerskap sammen med St. Olavs hospital HF for utvikling av neste generasjons VR løsning. Det er satt av 7,9 millioner NOK til Attensi AS og EGGS Design. Utviklingsprosjektet starter høsten 2021 og forventer ferdigstilt innen utgangen av 2022.

«Det er utrolig spennende å kunne bidra med å utvikle en simulering som skal redusere gapet mellom teori og praksis,» uttaler Bjarne Johnson, Salgsdirektør i Attensi. 

 

En helt ny treningsform

Bruk av teknologisk simulering er vel etablert i både grunn- og videreutdanning innen helse. Slik simulering er vesentlig for kvalitet på helsetjenestene til befolkningen. Innen psykisk helse har man imidlertid ikke etablert mye teknologisk trening, selv om det er helt sentralt at studenter og opplæringskandidater ser en mengde pasienter i ulike kliniske situasjoner. Nå vil St Olavs Hospital gå et skritt videre for å øke muligheter for praktisk trening.

«Med enkel tilgang til simulert mengdetrening på realistiske situasjoner vil studentene og øvrig helsepersonell få et helt nytt verktøy å benytte i sin utdannelse og videreutdannelse,» sier Vegard Vestvik, klinikksjef i St. Olavs hospital.

«Fagfeltet psykisk helse mangler en teknologisk løsning som muliggjør mengdetrening på å gjøre observasjon av psykiske lidelser. Dette er en unik mulighet til å utvikle noe som vil gi  – og dermed på sikt tjenestene –  innenfor psykisk helse et stort løft, sier idéhaver,» Solveig Klæbo Reitan, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

«Treningen skal fokusere på å utvikle ferdigheter i hvordan «lese», tolke og håndtere ulike situasjoner og pasienter. Vi vil stille strenge krav til både det visuelle og tekstuelle innholdet», forklarer Bjarne Johnson, Salgsdirektør i Attensi.

Avatarene skal snakke og uttrykke seg som reelle pasienter, hvilket igjen stiller høye krav til animasjoner, ansiktsuttrykk, bevegelser og tale. For å gjøre treningen enda mer virkelighetsnær skal simuleringen bygges opp med stemmestyring slik at brukerne faktisk må si de riktige tingene i riktige toneleie til «pasienten», og ikke bare henvise til at de vet hva de burde ha sagt.

«Som psykolog, teknolog og tidligere praksisveileder ved Universitetet i Oslo har jeg ofte tenkt på utfordringen psykolog-, lege- og sykepleiestudenter har i å få mengdetrening i et så viktig område som kontakten med psykisk syke. For meg tok det mange måneder etter endt utdannelse for å oppnå dette. Vanlig opplæring rundt pasientkontakt og utredning er i stor grad teoretisk, og i beste fall mester-svenn fokusert. Begge disse formene er viktige og nyttige, men sikrer ikke en virkelig mengdetrening som er repeterbar, systematisk og realistisk. Vår løsning vil kunne tilby dette,» sier Gaute Godager, Kreativ leder i Attensi.

Prosjektet legger opp til en brukerorientert innovasjonsprosess, og skal involverer studenter, helsepersonell, undervisningsansvarlige og andre praktikere fra begynnelse til slutt. Ved å forstå brukernes arbeids- og studiehverdag kan man identifisere de beste kontekstene for simulering som treningsform, og skape gode innganger og brukerreiser med teknologien. Slik sikrer man at løsningen blir nyttig, tilgjengelig og brukervennlig.

«Simulering og spillteknologi vil antakelig oppleves som noe nytt og litt utradisjonelt for mange som jobber innen psykisk helse. Om det ikke er direkte skummelt å ta i bruk ny teknologi, vil det nok for mange være en terskel i en travel arbeids- eller studiehverdag. Hvordan kan vi legge til rette for at terskelen senkes; at løsningen blir brukt igjen og igjen og gir den mengdetreningen vi ønsker å oppnå? Dette ser vi på som en sentral designutfordringen å løse i dette prosjektet, og som vi gleder oss enormt til å ta fatt i,» sier Ingvill Hoffart, Kreativ leder for Tjenestedesign i EGGS Design i Trondheim.

Deltakere i prosjektet

Attensi

Attensi er et norsk selskap som spesialiserer seg på simuleringsbasert trening og har vokst til å bli en global leder innen feltet. Alle Attensi sine løsninger er utviklet for å skape målbar endring i kompetanse og adferd, og for å skape målbare gevinster for bedrifter og organisasjoner ved å direkte påvirke nøkkeltall positivt. Treningsløsningene kombinerer avansert 3D-modellering med dyp innsikt i menneskelig adferd og psykologi. Enten treningen er på mobil, desktop eller VR, gir Attensis spillbaserte løsninger ansatte muligheten til å lære nye ferdigheter og adferd på en morsom og engasjerende måte.
Attensi har levert tjenester i mer enn 100 land, på over 20 språk, og sysselsetter rundt 150 ansatte. Attensi har hovedkontor i Oslo, med kontorer i Storbritannia og USA.

 

EGGS Design

EGGS Design er et design- innovasjonsbyrå, som hjelper kunder med forretningsutvikling og med å skape nye produkter og tjenester. EGGS Design skaper innovasjoner, applikasjoner, opplevelser og tjenester som gi merverdi og bidrar til effektive organisasjoner. Med fokus på primærbrukerne og aktørene rundt, anvendes designmetoder som fremmer innovasjon og nye forretningsmuligheter. EGGS Design jobber helhetlig for å ivareta at innsikt og brukerbehov spiller på lag med teknologi, merkevareopplevelsen og forretningsmålene.

 

St. Olav hospital HF

St. Olav hospital er et universitetssykehus som tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som formål å realisere økt verdiskapning i norsk næringsliv. Dette skal gjøres gjennom å sikre at nye bedrifter overlever og utvikler seg, at bedrifter vokser og blir konkurransedyktige og ved å skape gode miljøer for innovasjon.

 

NTNU

NTNU ved Fakultet for medisin og helsevitenskap deltar i dette innovasjonspartnerskapet. Fakultet for medisin og helsevitenskap har et bredt spekter av forskningsmiljøer innenfor fagområdene medisin og helse, og tilbyr utdanning innenfor ulike retninger innenfor medisin og helse, og utdanner kvalifiserte kandidater til de fleste områder i helsevesenet, samt helserelatert forskning, næringsliv og forvaltning. NTNU deltar som samarbeidspart og følgevirksomhet i innovasjonspartnerskapet.

 

Melhus kommune

Melhus kommune er den sjette største kommunen i Trøndelag med sine 16.700 innbyggere. Den kommunale helse og omsorgstjenesten dekker hele livsløpet fra barn og unge til voksne og eldre med en rekke ulike problemer, diagnoser og funksjonshemminger. Tjenesten har vært i sterk vekst og fått mange nye brukergrupper og påtatt seg en rekke nye oppgaver de siste 20 årene. Slik har tjenesten blitt en omsorgstjeneste for alle som har behov for bistand og assistanse, hjelp og pleie. Behovet og potensialet for å ta nye innovative grep og finne nye løsninger for å møte framtidas utfordringer er derfor stort. Melhus kommune deltar som samarbeidspart og følgevirksomhet i innovasjonspartnerskapet.

 

Andre deltakere i prosjektet

  • Sykehusinnkjøp HF
  • Helse Midt-Norge IKT
  • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
  • Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Helse Midt-Norge
  • Helse Fonna
  • Helse Stavanger
  • Nord Universitet

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

SSP Norge: Revolusjonerende spillbasert opplæring tar selskapet til nye høyder

FIDL inngår et partnerskap med Attensi for å revolusjonere sin digitale læring

Bli med på treningsrevolusjonen innen retail