Attensi har i samarbeid med KPMG utviklet en spillbasert app som tar for seg relevante emner i MAR og MiFID II. Appen er tilpasset personell innen salgs- og investeringsrådgivning.

 

EUs forordning om markedsmisbruk, MAR, trer i kraft i 1. mars 2021. KPMG-appen vil forenkle og effektivisere opplæringen av relevant personell og øker overholdelsen av forskriftsmessige krav.

Fullført opplæring vil gi kunnskap og forståelse av de juridiske kravene knyttet til blant annet:

 • Generell investorbeskyttelse
  • Interessekonflikt
  • Investeringsrådgivning
  • Håndtering av klientordre
  • Klagehåndtering
 • Klientkategorisering
 • Innsideinformasjon
 • Markedsmanipulasjon

 

BOOK DEMO

 

Gry Skallerud

Head of Compliance Financial Services, KPMG

 

«Compliance-trening av ansatte er viktig – hvorfor ikke gjøre det morsomt også? Sammen med Attensi har vi laget en app for spillbasert opplæring for meglere og rådgivere i sentrale temaer innenfor MiFID II og MAR. Her er spillverdenen kombinert med faglig kompetanse som gjør opplæring morsomt og fleksibelt. Det kan settes opp scoretavler og utfordres til «battles», og vi vet av erfaring at medarbeiderne spiller dette langt mer enn de trenger for å bli sertifisert i spillet. For en regelverkstung bransje er dette en super mulighet til å få compliance-trening opp på agendaen på en ny og spennende måte.»

 

Hvorfor velge spillbasert trening?

Å endre prosesser og ansattes atferd på en effektiv måte er ingen enkel oppgave. Basert på innsikt fra arbeidspsykologi, pedagogikk og spillindustrien har vi løst denne utfordringen med en mobilvennlig og funksjonsrik simuleringsplattform som engasjerer de ansatte, og sist, men ikke minst, har målbar effekt på organisasjonens KPI-er.

 

✅ De ansatte møter et bredt spekter av direkte relevante utfordringer og oppgaver på en morsom og interaktiv måte.

✅ Ved bruk av spillbaserte prinsipper som poeng, umiddelbare tilbakemeldinger, ledertavler og kampmodus, blir de ansatte motiverte og engasjerte i treningen.

Repetisjon driver adferdsendring, og ledertavler og konkurranse motiverer de ansatte til å repetere treningen igjen og igjen, til de har oppnådd reell mestring av innholdet.

Treningsmodulen er bite-sized – så de ansatte kan trene når de har ekstra tid, hvor som helst og når som helst.

✅ Når brukerne spiller, registreres hver eneste handling i appen. På den måten sikrer vi at simuleringene våre alltid påvirker suksessfaktorene som betyr mest for bedriften.

 

BOOK DEMO

 

Hver bruker som oppnådde sertifisering

spilte i gjennomsnitt

29,0 ganger

som tilsvarer 

73,1 minutter spilletid

og et gjennomsnitt på

4,8 gjentatte

gjennomspillinger per scenario.*

*resultater hentet fra pilotprosjektet for KPMG-appen.