Hvorfor velge simuleringsbasert trening?

Organisasjonsutvikling har i over 20 år vært avhengig av de samme metodene: Klasseromsundervisning, veiledning, videoer og lineær e-læring. Disse praksisene har vist seg ineffektive. Det er på tide med en metode som faktisk fungerer: Å gjøre trening gøy og egnet til å skape resultater.

Alle Attensi’s løsninger er bygget rundt de samme kjerneprinsippene: De ansatte skal utvikle sin kompetanse og tilegne seg adferd og prosessinnsikt gjennom trening i realistiske simuleringer av deres egen arbeidssituasjon. Vi bruker de positive sidene av spillbasert læring og trening som poeng, premiering, ledertavler, tilpassede læringskurver og balanserer konkurranse med samarbeid, for å sikre at alle får en mer positiv og effektiv læringsprosess.

Gjør treningen gøy!

Løsningene våre består av gamifiserte 3D-simuleringer som representerer en helt ny måte å oppnå reell og målbar atferdsendring på.

Simuleringene differanseirer seg fra andre opplæringsmetoder ved å bruke en unik blanding av gamification og realisme, kombinert med en dyp og variert interaktivitet. Dette gjør treningen engasjerende – og mye mer effektiv.

På grunn av suksessen vi har hatt, anser vi Attensi som en viktig plattform for nettbaserte operasjonelle forbedringstiltak, og fortsetter å utvide samarbeidet vårt med dem.

– Pål Vibe, CEO Europris

Simuleringsbasert trening – en effektiv metode for å adoptere ny atferd

Kilde: Edgar Dale’s cone of experience (1969) and Bobbi DiPorter’s «Quantum Learning»

‏‏‎ ‎‏‏Gjennomsnittlig fullføringsgrad for ulike treningsmetoder

  • 9‎4%

    Fullføringsgrad med spillbaserte simuleringer

  • 25%

    Fullføringsgrad med tradisjonelle e-læringskurs

  • 10%

    Fullføringsgrad med online videoopplæring