Message sent! We will contact you soon.

Felleskjøpet spiller seg gode på HMS med spillbasert trening utviklet av Attensi


Denne artikkelen ble orginialt skrevet av Jan Tveita for HMS Magasinet.

Som et ledd i HMS-satsingen sin «Trygg hverdag» lanserte Felleskjøpet nylig en spillbasert HMS-trening. HMS-spillet, som ble presentert på en landssamling i konsernet i november, er obligatorisk for alle medarbeidere over hele landet.

– Vi er opptatt av at alle våre ansatte skal være trygge på jobb, understreker HR-direktør Kari Wang Olsen og HMS- og kvalitetssjef Nina Breidalen i Felleskjøpet. Dette gjør vi på flere måter, men Trygg hverdag-spillet har blitt en viktig brikke i HMS-opplæringen vår.

Hvorfor valgte dere en spillbasert løsning for å bli bedre på HMS?

– Vi kikket etter noe nytt etter en e-læring vi brukte tidligere, forklarer de to. For et stort samvirke som Felleskjøpet er dette nyttig ettersom vi har medarbeiderne på lokasjoner over hele landet. Spill aktiviserer alle, fra toppledelsen til de 2500 ansatte på alle våre 130 lokasjoner.

– En viktig faktor i spill- og simuleringsbasert læring er at de som trener får prøve og feile i realistiske scenarioer. Det gjør læringen mer relevant og ikke minst engasjerende. Det ser vi absolutt også i Felleskjøpet sitt tilfelle. De ansatte skal ikke bare pugge og lære retningslinjer, regler og rutiner, men forstå hvorfor man har dem og hva som i verste fall kan skje om de ikke følges, legger Ellen Vrålstad, Partner og VP Sales Retail i Attensi, til.

12 moduler med repetisjon

– Spillet består av 12 moduler med ulike HMS-relaterte temaer. Du må svare på spørsmål og ta aktive valg i hver modul for å komme videre. For å bestå en modul, må du oppnå fire av fem stjerner. Klarer du det ikke første gang, er det bare å prøve igjen, og gjennom repetisjon husker vi bedre. Man kan bli sertifisert etter å ha spilt en gang, men gjennomsnittet har vært to ganger.

– Spillet kan spilles både på mobiltelefon og på pc. Tar vi alle modulene samtidig, tar det ca. 40-60 minutter. Det kommer selvsagt litt an på hvor mange ganger du spiller, men det er fullt mulig å gå gjennom en del av det og så ta opp igjen tråden på et senere tidspunkt.

– Vi vil ha alle gjennom HMS-spillet. Derfor har vi bestemt at det skal være obligatorisk for alle ansatte. Dette er en stor jobb, men hittil har 1500 startet å spille og 1300 er sertifisert. Spillet registrerer hvem som har lært og at de har lært. All læring ligger i spillet, du lærer gjennom å prøve og feile underveis på vei mot målet. Det er viktig å understreke at alle kan lykkes i dette spillet – vi lærer mens vi spiller.


Gamification er nytt innslag i HMS-opplæringen i Felleskjøpet. Her forklarer (fra venstre) Ellen Vrålstad fra Attensi HMS- og kvalitetsleder Nina Breidalen (i midten) og HR-direktør Kari Wang Olsen (til høyre) prinsippene for HMS-spillet. (Foto: Jan Tveita)

Målet er å skape en forbedringskultur

– Målet er at spillet skal bidra til å skape en forbedringskultur i Felleskjøpet. Vi vil at alle, fra hver enkelt ansatt til verneombud og ledere, skal melde fra om uønskede hendelser, store som små. Det tar kun to til fem minutter å registrere en sak i systemene våre.

– Ved å endre atferd skaper vi forbedringskulturen der det er nødvendig – samtidig som vi vil at HMS skal være gøy.

Gode tilbakemeldinger

– Tilbakemeldingene vi har fått hittil har vært gode. 92 prosent svarer at HMS-spillet er relevant for arbeidshverdagen deres, og like mange (89 prosent) oppga at de likte denne måten å lære HMS på.

– Allerede etter en måned ser vi faktisk at folk begynner å endre atferd. Det gjør oss alle tryggere på jobben, slår Kari Wang Olsen og Nina Breidalen fast.

– Det at vi ser endret adferd allerede etter en måned er utrolig tilfredsstillende. Det er jo til syvende og sist endret adferd vi er ute etter. Vi er ute etter varig endring i hvordan man gjør ting. Ikke bare at man vet hva og hvordan det skal gjøres, men faktisk også utfører. De ansatte har lært gjennom realistisk situasjonstrening og at de har repetert. De har faktisk repetert modulene hele 4,7  ganger! (2,2 ganger i snitt for å få bestått og deretter i snitt 2,5 ganger til etter de er blitt sertifisert). Det gjør de fordi de er engasjert og fordi det er gøy, avslutter Ellen Vrålstad.Hvis du ønsker å vite mer om Attensi og simuleringsbasert trening, fyll ut skjema nedenfor og vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale:

Motta vårt nyhetsbrev